/Értesítési cím – ami van, és mégsem létezik

Értesítési cím – ami van, és mégsem létezik

A Város Mindenkié csoport évek óta kiemelten kezeli a lakcím kérdését, mert a megfelelő lakcím hiánya nagyon nagy nehézséget okoz a hajléktalan és lakásszegénységben élő embereknek ügyeik intézésében és jogaik érvényesítésében. Az értesítési cím intézménye 2012-ben került be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvénybe. Ennek ellenére –ahogyan erről több okmányirodától értesítést kaptunk – azóta sem került be a napi ügyintézés gyakorlatába: az értesítési cím rögzítésére ma nincs lehetőség a nyilvántartásban és az ehhez szükséges űrlap sem létezik. Vagyis ha ma valaki besétál egy okmányiroda, hogy a törvényben rögzített jogával éljen és értesítési címet létesítsen, ezt nem tudja megtenni és az okmányiroda munkatársai arról sem tudnak neki felvilágosítást adni, hogy erre mikor lesz a közeljövőben lehetősége.

lakcimkartya2_1.jpg

Ha az értesítési cím bevezetésre kerülne, nagyon sok olyan ember nehézségeit oldaná meg, akik most nem tudnak bejelentkezni oda, ahol valójában laknak (pl. szívességi lakáshasználók, munkásszállók lakói, albérlők). Noha nekik kötelességük bejelenteni az állandó lakcímüket, a hajléktalanszállókon kívül a szállásadókat ma nem kötelezi a törvény arra, hogy bejelentsék a náluk lakó embert. Így állhat elő az a helyzet, hogy sok ember lakcímkártyáján nem az a cím szerepel, ahol lakik, hanem például egy korábbi cím, ami gyakran egy másik településen található vagy üres a lakcímkártyájuk. Sokan, akik nem tudják megtartani a régi címüket és az új helyre sem tudnak bejelentkezni, arra kényszerülnek, hogy ún. település szintű lakcímet létesítsenek, ami noha törvény szerint egyenrangú a lakáscímmel, a gyakorlatban nagyon sok nehézséghez és hátrányos megkülönböztetéshez vezet.

Az, hogy valaki nem tud bejelentkezni oda, ahol lakik nemcsak elvben okoz problémát, hanem a mindennapi gyakorlati ügyintézésben is. Minden állampolgár alapvető ügyeit a lakcím szerinti illetékes önkormányzatnál, járási hivatalnál vagy okmányirodánál tudja intézni és nagyon sok jogosultságot (pl. egészségügyi ellátás, segélyek, támogatások) a lakcím határoz meg. Ha valakinek egy másik településen van a lakcíme, mint ahol lakik, problémákba ütközhet a gyereke(i) beiskoláztatása vagy éppen az egészségügyi ellátás területén.

A törvény szerint a mindennapi gyakorlatban az értesítési cím egyenrangú a régóta létező állandó lakcímmel (lakóhely) és a tartózkodási címmel. A Közigazgatási Eljárási Törvény (KET) gyakorlatilag minden közigazgatási hatósági ügyben érvényes és kimondja, hogy az állampolgár ügyeinek intézése során az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén „az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe” található. Vagyis ha valakinek csak értesítési címe van, akkor ugyanúgy élni tud a jogaival: az adott településen lévő hatóságoknak kötelező őt ügyfélként kezelni, és ha jogosult rá, akkor a neki járó ellátásokat megadni.

Gyakorlati tudnivalók az értesítési címről

A törvény szerint az értesítési cím az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet az állampolgár kapcsolattartás céljából bejelent. Címjogosultnak hívja a törvény azt a személyt, aki az értesítési címként megadott cím tekintetében szállásadónak minősül (pl. lakástulajdonos). Az értesítési címet bármely járási hivatalnál be lehet jelenteni. Ahogyan az a többi lakcímtípusnál is igaz, az értesítési cím bejelentésének ténye „önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg”. Vagyis csak attól, hogy valakinek valahol van egy értesítési címe, nincsen joga azt a lakást vagy ingatlant használni – a használathoz az kell, hogy valamilyen megegyezés szülessen a szállásadó és a lakó között. Az értesítési címet kétévente meg kell újítani, egyébként törlik a lakcímnyilvántartásból.

Noha az értesítési cím bejelentéséhez nem szükséges a szállásadó előzetes hozzájárulása, a címjogosult (pl. lakás tulajdonosa) vagy a postafiók bérlője bármely járási hivatalnál előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani, illetve utólag is kérheti a bejelentett értesítési cím törlését a nyilvántartásból. Ez a legnagyobb előnye az értesítési címnek – az albérletben lakók és a szívességi lakáshasználók számára lehetővé teszi, hogy mások írásos hozzájárulása nélkül érvényes lakcímet létesítsenek, a bérbeadók számára pedig nagyon egyszerűen bizosítja, hogy visszaélés esetén egyszerűen töröljék az értesítési címet a nyilvántartásból. Tehát nem szükséges, hogy a visszaéléstől való – gyakran indokolatlan – félelem miatt eleve megtagadják a hozzájárulást és ezzel ellehetetlenítsék a bejelentkezést.

Végül, a lakcímtörvény azt is meghatározza, hogy milyen adatoknak kell szerepelnie az értesítési cím igényléséhez szükséges űrlapon. Ezen az űrlapon nem szükséges feltüntetni sem a szállásadót, sem az aláírását, ami hatalmas segítség azoknak, akiknek a szállásadójuk nem hajlandó bejelenteni oda, ahol laknak. A még nem létező űrlap tartalma a lakcímtörvény szerint: 1. Családi és utónév, 2. Születési családi és utónév, 3. Születési hely, idő, 4. Anyja neve, 5. Személyi azonosító, 6. A kitöltés indoka, 7. értesítési cím, 8. Bejelentés dátuma, 9. Bejelentő aláírása, 10. Ügyintéző aláírása.

A Város Mindenkié csoport Budapest Főváros Kormányhivatalához, a Belügyminisztérium illetékes főosztályához és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordult, hogy jelezze ezt a régóta fennálló jogszerűtlen helyzetet. Azon kívül, hogy felhívtuk a figyelmüket a helyzetre, arra kértük a hatóságokat, hogy szüntessék meg ezt a hiányosságot és a lehető leggyorsabb időn belül a gyakorlatban is vezessék be az értesítési cím intézményét.

Frissítés: A KEKKH és a Belügyminisztérium is válaszolt levelünkre. A válaszok szerint az értesítési cím valódi bevezetéséhez szükséges feltételeket 2015 végére teremtik meg. Figyelemmel fogjuk kísérni ezt a folyamatot, és emlékeztetni fogjuk a hivatalokat az írásban tett ígéretükre.

A KEKKH válasza itt megtekinthető

A Belügyminisztérium válasza itt megtekinthető

TAGS:
(Visited 103 times, 1 visits today)