/Változott a fővárosi hajléktalan emberek pénzbeli támogatásának rendszere
Penz Kicsi

Változott a fővárosi hajléktalan emberek pénzbeli támogatásának rendszere

A pénzbeli ellátások tavaly decemberben elfogadott (és A Város Mindenkié csoport által ellenzett) átalakításához kapcsolódva a Fővárosi Közgyűlés is módosította a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalan emberek pénzbeli támogatásának rendszerét, mivel aszociális törvény szerint „a fővárosban a hajléktalanok számára nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása a fővárosi önkormányzat feladata” (45. §).

penz_kicsi

A Fővárosi Közgyűlés a február 25-i ülésén fogadta el a 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletet a „Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról”.

Az új rendszerbe bekerült egy korábban nem létező támogatási forma (a „temetési költségekre adható rendkívüli települési támogatás”), míg a korábbi pénzbeli támogatások közül volt, aminek enyhén csökkent, volt, aminek jelentősen növekedett az összege. Végül, volt két olyan támogatási forma is, amely az eredeti rendelet szerint megszűnt volna: a „Hajléktalanok lakhatáshoz jutását segítő átmeneti segély”, valamint „a rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok átmeneti segélye”. Csárdi Antal, az LMP képviselőjének előterjesztésének köszönhetően – amelynek támogatására A Város Mindenkié nyílt levélben buzdította a Fővárosi Közgyűlés minden tagját – az utóbbi támogatás végül visszakerült a rendeletbe mint „rendszeres ellátást kérelmező hajléktalanok települési támogatása”. Az új rendszert (a korábbival összehasonlítva) a következő táblázat foglalja össze:

2015 március előtt 2015 március után
Mihez kapcsolódik a támogatás? gyakoriság / időtartam összeg (Ft) gyakoriság / időtartam összeg (Ft)
munkaképtelenség évente 4 hónap 8 550 /hónap évente 3 hónap 3 000-7 000 /hónap
rendszeres ellátás kérelmezése max. 10 hónap 11 400 /hónap max. 10 hónap 11 500 /hónap
munkába állás évente 1 alkalom max. 14 250 /alkalom évente 1 alkalom 25 000 /alkalom
jövedelem nélküliség évente 4 alkalom 7 125 /alkalom évente 4 alkalom 7 000 /alkalom
lakhatáshoz jutás segítése max. 6 hónap 22 800 /hónap megszűnt
krízis évente 1 alkalom 7 125 /alkalom évente 1 alkalom 7 000 /alkalom
temetési költségek korábban nem volt egy haláleset kapcsán 1 főnek a fővárosban legolcsóbb temetés költségének 20 százaléka

 

A támogatásokra való jogosultság részletes szabályait pedig a következő táblázat foglalja össze:

támogatás neve jogosultság feltételei
minden támogatás esetében budapesti tartózkodás
jövedelm hiánya, vagy a jövedelem nem haladja meg

– egyedülálló esetén a 48 450 forintot

– többfős család esetén a 42 750 forint/főt

Munkaképtelen személyek rendkívüli települési támogatása munkaképtelenség igazolása (a hajléktalanellátás keretében működő háziorvosi rendelő, vagy a hajléktalan ellátás keretében működő Egészségügyi Centrum orvosa által kiadott, a munkaképtelenség időtartamát megjelölő igazolással)
a támogatás havi összege 7000 forint, ha azonban a jogosult jövedelme meghaladja a 22 800 forintot, akkor a támogatás összege 3000 forint
Rendszeres ellátást kérelmező személyek települési támogatása aki részére rendszeres (munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális) ellátás megállapítása van folyamatban, de az ellátást még nem kapta meg
a rendszeres ellátás kezdeményezését az ellátást (társadalombiztosítási, szociális stb.) megállapító szerv által kiadott – a kérelem beadását igazoló – dokumentummal (átvételi elismervény, ügyiratszám) kell igazolni, az eljárás folyamatosságáról, annak befejezéséig pedig havonta igazolást kell benyújtani
Munkába álló személyek rendkívüli települési támogatása jövedelem nélküliség (a munkába állást megelőzően)
munkaviszony igazolása (olyan munkaszerződéssel, amely megfelel a Munka Törvénykönyve irányadó rendelkezéseinek)
a munkába állást követő 15 napon belül beadott kérelem esetén adható
Jövedelem nélküli személyek rendkívüli települési támogatása munkaképesség
jövedelem nélküliség, illetve egyéb ellátásra valaó jogosultság hiánya
munkaügyi központtal, vagy rehabilitációs hatósággal való együttműködés igazolása (az említett szerv által kiállított igazolás alapján)
az a kérelmező, aki korábban „Munkába álló személyek rendkívüli települési támogatásában” részesült, a támogatás kifizetését követő három hónapon belül nem részesülhet „Jövedelem nélküli személyek rendkívüli települési támogatásában ”
Krízis települési támogatás annak a személynek, akinek élete, testi épsége a támogatás nélkül veszélybe kerülne, és ezt a helyzetet 8 napnál nem régebbi okirattal (pl.: rendőrségi jegyzőkönyv, hajléktalanellátó szervezet igazolása) igazolja, vagy
annak a nőnek, aki várandósságát Terhességi Kiskönyvvel vagy orvos által igazolja, vagy
annak a személynek, aki családjában kiskorú gyermeket nevel és a gyermek iskoláztatásához, vagy a gyermek eltartásához, ellátásához segítségre szorul, és ezt családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 8 napnál nem régebbi igazolásával alátámasztja, vagy
annak a személynek, akinek a nevelésbe vett gyermekével való kapcsolattartáshoz segítségre van szüksége, és ezt hatóság által kiállított igazolással, határozattal, bizonyítvánnyal igazolja
Temetési költségekre adható rendkívüli települési támogatás aki elhunyt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti
csatolni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát, és be kell mutatni az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot
ha a jogosult kéri, és az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot bemutatja, a temetési támogatás a temetés

költségeinek kifizetésére előre is adható. Az előleg temetési költségekre való felhasználásával a temetést követő nyolc napon belül, a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányának bemutatásával el kell számolni.

 

A támogatásokat a Hajléktalanok Információs Irodjában (Budapest VIII. kerület, Könyves Kálmán körút 84.), ügyfélfogadási időben lehet kérelmezni. A kérelemről 15 napon belül kell dönteni. A támogatásokat a Hajléktalanok Információs Irodáján fizetik készpénzben. A kérelemhez minden esetben igazolni kell:

  • személyazonosságot (a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal),
  • a lakcímet, ha van (a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal vagy a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal), illetve bejelentett lakóhely hiányát, a településszintű lakhelyet, vagy azt, ha a bejelentett lakóhely hajléktalan-ellátó intézmény (a lakcímkártya szerinti hajléktalanszálló vezetőjének, vagy a Budapesten bejegyzett utcai szociális szolgálat koordinátorának 8 napnál nem régebbi igazolásával).

Továbbá nyilatkozatot kell tenni a jövedelemről (ha van; ha nincs, akkor annak hiányáról).

(Visited 118 times, 1 visits today)