/Fiktivált lakcím: jogosultság és illetékesség

Fiktivált lakcím: jogosultság és illetékesség

Korábban már írtunk a lakcím bejelentésének nehézségeiről és a hatóságok következetlen eljárásáról, valamint volt szó azokról az esetekről is, amikor valakinek a szállásadó (aki leggyakrabban a lakás tulajdonosa, vagy az intézmény vezetője) kérésére fiktiválják, azaz érvénytelenítik a lakcímét. Az érvényes lakcím nagyon fontos ahhoz, hogy az állami szolgáltatásokban részesülni tudjunk és alapvető állampolgári jogainkat érvényesítsük, különös jelentőséggel bír ez a különféle segélyeknél és egyéb anyagi juttatásokkal járó szolgáltatásoknál. Az érvényes lakcímnek a segélyek esetében két szempontból van kiemelkedő jelentősége: első esetben a hatóságoknak el kell dönteniük, hogy melyikük jogosult és egyben köteles eljárni az adott személy ügyében. A másik nagyon fontos szempont azoknál a segélyek kapcsán merül fel, ahol a rászorultság igazolásaképpen az egy főre eső jövedelmet kell igazolna abban a háztartásban, amelyben él. A háztartás fogalma azonban lakcímen alapszik és azok a személyek tekintendőek egy háztartásban élőnek, akiknek ugyanabba a lakásba szól a lakcímük.

lakcimkartya2_1.jpg

Abban az esetben, ha valakinek fiktiválják, azaz érvénytelenítik a lakcímét, az említett két feltétel vonatkozásában nehéz helyzetbe kerül, ha nem tudja bejelenteni a lakcímét más helyre. Ha valakinek fiktiválják a lakcímét, akkor hatóságok nehezen tudják eldönteni, hogy melyik járjon el az adott személy ügyében. Itt könnyebbség, hogy szinte az összes eljárás esetében létezik egy kisegítő szabály, hogy fiktivált vagy érvénytelen lakcímmel rendelkező személy esetében az utolsó érvényesen bejelentett lakcíme szerinti hatóságnak kell eljárnia az ügyében. Abban az esetben pedig, ha valaki korábban sohasem rendelkezett magyarországi lakcímmel, akkor egy kijelölt, általában budapesti hatóság köteles eljárni az adott ügyben.

Rosszabb a helyzet akkor, ha az adott segély igénylésének a feltétele annak igazolása, hogy mekkora az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme, ugyanis érvényes lakcím alapján állapítják meg az egy háztartásban élőket. Sajnos az előbbihez hasonló kisegítő szabály nincsen, a hatóságok ilyen esetben nem tudják megállapítani az egy főre eső jövedelmet, amely a segély vagy más milyen juttatás megállapításának alapvető feltétele, ezért a fiktvált (érvénytelen) lakcímmel rendelkező elesik a segélytől. Ezt sajnos az ún. települési szintű lakcímmel sem helyettesíthető, hiszen a települési szintű lakcím ténylegesen csak azt jelöli, hogy ki melyik településen tartózkodik, és nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely alapján a települési szintű lakcím alapján el tudnának járni.

A fentiek tükrében tehát nagyon fontos, hogy mindent próbáljunk meg annak érdekében, hogy mindig legyen érvényes lakcímünk, és ellenőrizzük, hogy ha nem a lakcímünk szerinti lakásban lakunk, akkor kísérjük figyelemmel, hogy a lakcím-kártyánkon szereplő cím tényleg érvényes-e még.

(Visited 161 times, 1 visits today)