/Aktuális fővárosi lakáspályázatok – 2017. február
29010

Aktuális fővárosi lakáspályázatok – 2017. február

Az oldalon található információk már nem

aktuálisak. A friss pályázatokért
kattints ide!

A 2017 februárjában aktuális fővárosi lakáspályázatok.

II. Kerület

Nyilvános versenytárgyalást hirdet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest II. kerület, 11514/15/A/14 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1026 Budapest, Torockó u. 19. szám alatt található, 7 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint garázs megnevezésű, a valóságban tárolóként használható, nem lakás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogának értékesítésére.

Induló ár: 800.000,-Ft + 0% Áfa.

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2017. január 30. (hétfő) 8:30 órától – 2017. február 17. (péntek) 9:30 óráig vásárolható meg  10.000,-Ft + 27% Áfa, azaz Tízezer forint + 27% Áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.

http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok/ingatlanpalyazat/ingatlanpaly_torocko_19.html

Nyilvános versenytárgyalást hirdet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest II. kerület, 13647/0/A/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1027 Budapest, Kapás u. 49. alatt található, 25 m2 területű, raktár megnevezésű, nem lakás céljára szolgáló ingatlan tulajdonjogának értékesítésére.

Induló ár: 3.500.000,-Ft + 0% Áfa.

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó pályázati felhívás 2017. január 30. (hétfő) 8:30 órától – 2017. február 17. (péntek) 9:30 óráig vásárolható meg a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodáján(1024 Budapest, Mechwart liget 1. 307. szoba) 10.000,-Ft + 27% Áfa, azaz Tízezer forint + 27% Áfa egyszeri vissza nem térítendő összeg ellenében.

http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok/ingatlanpalyazat/ingatlanpaly_kapas_49.html

III. Kerület

Nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására hirdet pályázatot az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.).

A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

http://obuda.hu/palyazatok/az-obudai-vagyonkezelo-zrt-1033-budapest-mozaik-utca-7-palyazatot-hirdet-a-budapest-fovaros-iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-onkormanyzat-tulajdonaban-allo-nem-lakas-celjara-szolgalo-ures-helyiseg/

http://obuda.hu/palyazatok/az-obudai-vagyonkezelo-zrt-palyazatot-hirdet-a-budapest-fovaros-iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-onkormanyzat-tulajdonaban-allo-nem-lakas-celjara-szolgalo-ures-helyisegek-berbeadasara-3/

Több területet, ingatlant szeretne eladni az Önkormányzat

http://obuda.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-6/

Határidő: 2017. 03. 06.

Általános társasház-felújítási pályázat

www.obuda.hu/palyazatok/altalanos-tarsashaz-felujitasi-palyazat/

Beadási határidő: 2016.04.25., vagy folyamatos (életveszély elhárítás esetén).

IV. Kerület

Pályázati felhívás fogyatékos személyek adósságrendezése céljából

Vissza nem térítendő támogatásban az a személy részesíthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdálkodó szervezet tulajdonában álló lakásban bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy a saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban, vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó lakáshasználatra jogosultként, vagy más tulajdonában álló lakásban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog jogosultjaként lakik, és önhibáján kívül lakhatási költségei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot halmozott fel, valamint a kérelmező saját maga, vagy közeli hozzátartozója fogyatékos személy.

https://www.ujpest.hu/hivatal_palyazatok/508

Beküldési határidő: 2017. március 22. 16:00

V. Kerület

Civil pályázati felhívás 2017:

http://www.belvaros-lipotvaros.hu/index.php?pg=_palyazatok&pid=202

XI. Kerület

Pályázati felhívás lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsön nyújtására

Általános információk: pályázni lakás építésére, vásárlására, lakásfelújítás, átalakítás, bővítés, összenyitás, korszerűsítés céljára továbbá mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás kialakítására, felújítására, az akadálymentesítés többletköltségeire lehet.

A pályázaton elnyerhető kölcsön összege legalább 50 000 Ft, legfeljebb 1 000 000 Ft.

Pályázhatnak: kizárólag XI. kerületi ingatlant érintően, elsősorban a XI. kerületben lakcímmel rendelkező személy vagy az Önkormányzat által működtetett állami fenntartású intézmény munkavállalója jogosult.

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/esemeny/tamogatasi-palyazatok/palyazati-felhivas-lakascelu-kamatmentes-onkormanyzati-kolcson-1

A pályázat benyújtási határideje: 2017. május 31.

XIII. Kerület

Újabb Fecskeházi lakás pályázatot adott ki a 13. kerületi önkormányzat.

A pályázatot ügyfélfogadási időben személyesen (vagy meghatalmazott útján) kell leadni.

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/ingatlangazdalkodas/hirek/20170201-fecskehazi-lakaspalyazat/

Határidő: 2017. február 1-től 2017. február 28. 16.00 óráig.

Aktuálisan bérbe vehető helyiségek listája, 5 kiadó helyiség alaprajzai, valamint a bérbevételhez szükséges dokumentumok.

https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/ingatlangazdalkodas/berbe-veheto-helyisegek/20170120-berbe-veheto-helyisegek-listaja-2017-januar-20/

XVI. Kerület

Eladó, kiadó kerületi ingatlanok: https://www.bp16.hu/ingatlan

XVIII. Kerület

Költségelvű lakáspályázatot hirdet Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata .

Elérhető a hirdetmény itt is: http://www.bp18.hu/hirek/hirdetmenyek/item/15164-koltsegelvu-lakaspalyazat

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14. (kedd) 9.00 óra

XIX. Kerület

Pályázat beépítetlen ingatlanok versenytárgyalás keretében (licitálásos eljárással) történő értékesítésére.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/6074-beepitetlen-ingatlanok-ertekesitese-versenytargyalason

Versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2017. április 17. 17:00

Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat vagyonkezelő műszaki szervezete bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakáscélú helyiségeket.

Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/6048-nem-lakascelu-helyisegek-berbeadasa201701

Határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, beépítetlen területeket.
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. Határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/5073-beepitetlen-teruletek-berbeadasa

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: folyamatos, visszavonásig.

A versenytárgyalás időpontja: mindig a tárgyhót követő hónap első keddjén tartja a versenytárgyalásokat a tárgyhóban jelentkező pályázók között.

A versenytárgyalás helye: Bp. XIX. Polgármesteri Hivatal 1195. Bp. Városház tér 18-20. A épület I. emelet 75. szoba.

A meghirdetett ingatlan:

– 1194 Bp. XIX. Vas G. u. 229. Fszt. (Nagykőrösi út. 106.)

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/2938-onkormanyzati-ingatlanok-ertekesitese-versenytargyalason

KÉP FORRÁSA: FORTEPAN

(Visited 16 765 times, 1 visits today)