Ócsa: Az ombudsmant kérjük, hogy forduljon a Kúriához

Közzétéve:

Az Utcajogász az alapvető jogok biztosához fordult, miután a Pest Megyei Kormányhivatal nem lépett fel a titokban lakbért emelő ócsai önkormányzat ellen. Az ombudsman az egyetlen szerv, amely még tehet a törvénysértő rendelet ellen.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Ócsa Város Önkormányzata társadalmi egyeztetés nélkül, zárt ülésen döntött az Ócsa külterületén lévő szociális lakópark lakbéreinek emeléséről. 

Az önkormányzat titkolózó eljárása egyszerre két törvényt sértett meg. Egyrészről a Lakástörvényt, ami előírja, hogy a lakásrendelet módosítása előtt 

“a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”

Másrészről pedig az Önkormányzati törvényt, amely szerint ilyen esetben nem rendelhető el zárt ülés. Korábban már a Kúria is kimondta, hogy az önkormányzat képviselő-testületi ülései főszabályként  nyilvánosak: 

“A nyilvánosság részben a képviselő-testület ülésein való részvételt, részben pedig az arról készült adatok megismerésének lehetőségét jelenti. A kettő együtt adja a nyilvánosságot, s ennek következményeként a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, ami egyben megteremti a működés feletti kontroll gyakorlásának lehetőségét is.”

A törvénysértésekre közérdekű bejelentésükben felhívtük a Pest Megyei Kormányhivatal figyelmét is, hiszen a kormányhivatal felelős az önkormányzat törvényességi felügyeletéért. A kormányhivatal azonban arról tájékoztatott minket, hogy a zárt ülésről készült jegyzőkönyv utólagos közzétételével is biztosított a nyilvánosság. 

A kormányhivatal válaszát nem tartjuk elfogadhatónak, hovatovább, a kormányhivatal is törvényes határidőn túl küldte meg a válaszát, az alapvető jogok biztosához fordultunk. Beadványunkban azt kértük az ombudsmantól, hogy 

  • vizsgálja meg a Pest Megyei Kormányhivatal közérdekű bejelentésével kapcsolatos gyakorlatát, valamint
  • az ócsai lakbéremelés miatt forduljon a Kúriához és kérje a jogszabály megsemmisítését.

Miután a kormányhivatal nem lépett fel a törvénysértés miatt, az ombudsman eljárása az utolsó lehetőségünk, hogy megakadályozzuk a törvénysértően elfogadott ócsai önkormányzati rendelet alkalmazását.