A Médiatanács ellentmondott önmagának

Közzétéve:
Kategóriák: Hírek

Az Utcajogász Egyesület önkénteseinek állásfoglalása a Médiatanács “Káosz, szenny, dugók – Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!” című sajtótartalom kapcsán hozott döntéséről.

2021. november 4-én a sajtó széles körben beszámolt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának döntéséről. A beszámolók szerint bejelentés érkezett a közszolgálati Híradó “Káosz, szenny, dugók – Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!” című tartalmával kapcsolatban, mivel a Híradó honlapján – a mai napig elérhető tartalommal – emberi méltóságot sértő helyzetben ábrázolnak hajléktalan embereket.

A képeken látható szegénységben élő emberek közterületen, alvó vagy magatehetetlen helyzetben láthatóak. A felvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintettek nem járultak hozzá.

A Médiatanács nem látott okot jogsértés megállapítására. A sajtó által ismertetett indokolása szerint:

A Hirado.hu »Káosz, szenny, dugók – Küldjön fotót a lepusztuló Budapestről!«️ és az »Ellepték a drogosok és a hajléktalanok a buszmegállókat – Küldjön Ön is fotót a lepusztuló Budapestről!«️ című szeptemberi cikkeivel kapcsolatban nem merült fel jogsértés: az írások a fővárosi közterületeken tapasztalható állapotokat mutatták be, a megjelent fotók illusztrációként szolgáltak, az ott látható személyek nem voltak azonosíthatók.

Az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászainak álláspontja szerint a Médiatanács indokai nem helytállóak.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény (Smtv.) szerint a médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Emellett tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.

Az Smtv. szerint a médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére. A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség kirekesztésére.

Az Utcajogász Egyesület szerint ezen jogszabály alkalmazása esetén a Médiatanács nem tarthatta volna elfogadhatónak a Híradó által közzétett tartalmat, mivel a közzétett képek szociális válsághelyzetben lévő embereket kiszolgáltatottságban mutatnak és alkalmasak arra, hogy a szegény emberekkel szembeni társadalmi előítéleteket erősítsék. Kiszolgáltatottságukat az is erősíti, hogy a képek elkészítéséhez és felhasználásához nem kérték hozzájárulásukat.

Emellett az Utcajogász Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés ellentmondásban áll a Médiatanács egy korábbi ügyben hozott döntésével, ahol az Utcajogász Egyesület is fellépett a szegény emberek méltósága védelmében. A 2017-es ügyben ugyanis a Médiatanács a TV2-t 5 millió forintos bírsággal sújtotta, miután a Tények „Bűz és mocsok az aluljárókban” című riportjában hajléktalan embereket méltóságsértően ábrázolt. A Médiatanács akkori indokolása szerint:

“Az emberi méltóság médiaszabályozásbeli védelme ennek megfelelően az államnak az emberi méltóság alapjogára vonatkozó, objektív intézményvédelmi kötelezettségéből fakad. Így nem csupán az egyének méltósághoz való jogát kell az államnak megvédenie, hanem az emberi méltóság alapvető értékét tiszteletben tartó médiatartalmak, illetve ezáltal a méltóságot tiszteletben tartó demokratikus nyilvánosság létrejöttében is segédkeznie kell, a méltóságsértő tartalmak közzétételét gátló médiaigazgatási szabályok érvényre juttatásával. (…)

Az emberi méltóság megsértése (…) egyes társadalmi csoportokat érintő megnyilvánulások esetében akkor állapítható meg, ha a műsorszám egy társadalmi közösség (jelen esetben a hajléktalanok) másodrendűségét hirdeti, arra utal, hogy annak tagjait nem illeti meg a minden emberre nézve egyenlő emberi méltóság, nem gyakorolhatják csorbítatlanul személyiségi jogaikat, vagy a csoporthoz tartozó személyek emberi mivoltát kérdőjelezi meg, pusztán azon az alapon, hogy az adott közösséghez tartoznak.

Az Utcajogász Egyesület önkéntes jogászai a médiában egyre gyakrabban tapasztalható méltóságsértő és kirekesztő ábrázolási módok ellen jogi eszközökkel fognak fellépni.