Adatvédelmi tájékoztató – kivonat

AZ UTCAJOGÁSZ EGYESÜLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA ESETKEZELÉSHEZ
– KIVONAT –

(Teljes terjedelmében elérhető: utcajogasz.hu/adatvedelmi-tajekoztato)

Mi a személyes adat, milyen adatait kezeljük?

Személyes adat bármilyen ismeret, ami kapcsolatba hozható Önnel.

Ha hozzánk fordul jogi segítségért, az alábbi adatait kezeljük:

– személyazonosító adatok (név, születési adatok, lakcím)
– kapcsolattartási adatok (értesítési cím, email, telefon)
– az ügyével kapcsolatos olyan adatok, információk, amik a jogi segítségnyújtáshoz szükségesek. Az ügyének felvételekor meg kell vizsgálnunk, hogy a kapott adatokból mi szükséges számunkra. Ezután a nem szükséges adatokat visszaadjuk és/vagy töröljük.

Miért kezeljük az adatait?

Ezek az adatok szükségesek nekünk ahhoz, hogy Önnek jogi segítséget tudjunk nyújtani, és kapcsolatot tarthassunk Önnel.

Mi alapján kezeljük személyes adatait?

Adatait írásos és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, hiszen Ön ügyfélként jogi segítséget kér tőlünk, és így megengedi, hogy adataihoz hozzáférjünk. Ha az ügye kapcsán különleges adatot kell kezelnünk (pl. egészségügyi adatok), ahhoz külön hozzájárulást kérünk Öntől. Az ügye lényegi adatait jogos érdekünk alapján öt évig megőrizzük, azért, hogy az Önnek nyújtott segítség tényét igazolni tudjuk.

Ki kezeli az adatait?

Az adatok kezelését az Utcajogász Egyesület munkatársai végzik, akik közreműködnek az Ön ügyével kapcsolatban. Ha az adatait a segítségnyújtás érdekében más szervezetnek továbbítanunk kell, külön előzetes hozzájárulást kérünk Öntől.

Ki felelős az adatai kezeléséért?

Utcajogász Egyesület (1061 Budapest, Paulay Ede utca 55, reg: 19-02-0003636)
telefonszám: +36 20 282 3616
e-mail cím: utcajogasz@gmail.com

Meddig kezeljük az adatait?

– amíg vissza nem vonja hozzájárulását, ezt írásban teheti meg az ügyfélfogadásunkon
– amíg az ügyével foglalkozunk
– egyébként legfeljebb öt évig

Hol tehet panaszt?

– bírósághoz fordulhat, a Fővárosi Törvényszéken vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszéken
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságnál (NAIH, 1136 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)