/Céljaink

Céljaink

Lakhatáshoz való jog

Az Utcajogász egyik legfőbb, hosszú távú célja, hogy törvényben garantálják és a gyakorlatban is érvényesüljön a lakhatáshoz való jog Magyarországon. Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy a legmagasabb törvényi szinten, az alkotmányban legyen a lakhatáshoz való jog garantálva. Másrészt elengedhetetlennek tartjuk az is, hogy a magyar törvényhozás fogadjon el konkrét jogszabályokat, amelyek biztosítják az emberhez méltó lakhatást, a kormányzat alakítson ki intézményrendszert a lakhatáshoz való jog érvényesítésére, valamint az önkormányzatoknak megfelelő méretű szociális bérlakás-állománya és egységes, átlátható és diszkriminációmentes lakásrendeletei legyenek.

A hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek valós jogegyenlősége

Hasonlóan fontos célja az Utcajogásznak a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek valós jogegyenlőségének elérése. Ez nemcsak az őket érő diszkrimináció megszüntetését jelenti, hanem azt is, hogy képessé váljanak jogaik hatékony érvényesítésére. Ezen belül egyik fő feladatunknak tekintjük a hajléktalanságot kriminalizáló jogszabályok eltöröltetését, amely magában foglalja a közterület életvitelszerű használatát tiltó, és a kukázást, guberálást, lomizást, koldulást tiltó szabályok felszámolását. A másik jelentős terület, ahol a hajléktalan embereket általában hátrányos megkülönböztetés ér, az a lakcím, amelynek hiányában egy sor alapvető szolgáltatástól esnek el. Célunk, hogy olyan lakcím-szabályozás jöjjön létre, amely megszünteti a hajléktalan emberek diszkriminációját.


A hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek ismerik és érvényesítik a jogaikat

A jogszabályi és jogalkalmazási változtatásokon túl az Utcajogász fontos célja, hogy a hajléktalanságban és lakhatási szegénységben élők tudatában legyenek jogaiknak és érvényesíteni tudják azokat. Ehhez szükséges, hogy a jogaikról és az őket gyakran érintő jogi problémákról, illetve azok megoldásairól, számukra elérhető és érthető formában tájékoztatást kapjanak. A szűkebb jogi érdekérvényesítésen túl az Utcajogász azért is küzd, hogy ezek a csoportok minél aktívabban részt tudjanak venni az őket érintő intézkedések és szabályok alakításában, a tágabb értelemben vett politikai nyilvánosságban és a közéletben, valamint élni tudjanak a demokratikus intézményrendszerrel.

Jogász tömegbázis a szociális jogoknak

A lakhatási válság által érintett emberek elérésén túl célunk, hogy a jogászokra, jogvédőkre is hassunk, növeljük ismeretüket, elköteleződésüket a szociális jogok, és különösen a lakhatáshoz való jog védelme és érvényesítése iránt, valamint hogy szélesítsük azon jogászok körét, akik szolidárisak a rászorulók ügye iránt, partnerek lehetnek érdekérvényesítésben és vállalnak akár ingyenes jogi segítségnyújtást vagy képviseletet is.

(Visited 784 times, 1 visits today)