Gyakran ismételt kérdések

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Adóbevallás

Most van az adóbevallási időszak. Nekem is küldtek papírt, de nem tudom kitölteni. Ki segít?

BMSZKI Dózsa György úti épületében az adóbevallási időszakban a hét bizonyos napjain igénybe vehető egy adószakértő segítsége. Őt kell felkeresni. Minden munkavégzéssel, jövedelemmel kapcsolatos papírt el kell vinni hozzá.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Adósság

Börtönbe kerülhetek-e adósságom miatt, hogy „leüljem” azt?

Adósság miatt börtönbe kerülni nem lehet, polgári ügyekben keletkezett tartozásokat nem lehet „leülni”. Büntetőeljárásban kiszabott közérdekű munkát (ha az elítélt a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget) vagy pénzbüntetést (ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizeti meg, illetve részletfizetés engedélyezése esetén egyhavi részlet megfizetését elmulasztja) lehet szabadságvesztésre átváltoztatni, illetve a szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírságot (meg nem fizetés esetén).

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Aktív korúak ellátása – illetékesség

Kaptam egy levelet a kerülettől, hogy megszüntetik az aktív korúak ellátásának folyósítását illetékesség változására hivatkozva. Mit kell tennem, hová kell mennem, hogy továbbra is kapjam az ellátást?

Valószínűleg azért kapta a levelet, mert időközben bejelentkezett valamelyik hajléktalanszállóra. Ilyenkor az adott kerület átteszi az ügyet a Főpolgármesteri Hivatalhoz (ez a hivatal az illetékes azon Budapesten tartózkodó hajléktalan személyek ügyében, akik bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek, vagy a bejelentett lakóhelyük a főváros területén lévő hajléktalanszálló). Ahhoz, hogy az ellátást továbbra is kapja, be kell menni a Főpolgármesteri Hivatalba, vinni kell az okmányait (személyi igazolvány., lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya) és jelezni kell, hogy a kerület, amely eddig az ellátást folyósította áttette az ügyet a Főpolgármesteri Hivatalhoz.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Állampolgárság határon túli magyaroknak

Határon túli magyar vagyok, most Budapesten élek hajléktalanként. Szeretnék állampolgárságot szerezni, hogy kezdjek neki?

Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

– maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
– magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
– a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
– honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az állampolgárság érdekében kérelmet kell benyújtani, az alábbi helyek egyikéhez:

a magyarországi anyakönyvvezetők,

– a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságai,

– külföldön a magyar külképviseletek a magyar konzuli tisztviselők,

– a Kormányablakok.

A kérelmet bárhol le lehet adni lakcímtől függetlenül.

A legfontosabb információk itt találhatóak.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Baleset

Baleset ért, nem tudok dolgozni, hogyan juthatok valami kis pénzhez?

El kell menni a Könyves Kálmán krt. 84-be. Itt van a háziorvosi rendelő. A háziorvos megvizsgálja és ha valóban indokolt a panasza, akkor ad egy papírt, hogy három hónapig nem végezhet munkát. Ezzel a papírral át kell menni a nappali melegedő ügyfélszolgálati irodájára, kérni kell arról egy igazolást, hogy hajléktalan. Utána ugyanitt el kell menni a Fővárosi Önkormányzat Segélyezési Osztályára, le kell adni a papírokat. Ha mindhárom hónapban leadja a papírokat, akkor 11.800 forint segélyre lesz jogosult havonta.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Bűncselekmény elismerése

Bevittek a rendőrségre lopás gyanújával, majd ott azt mondta a rendőr, hogy ha nem vallom be, hogy én követtel el a bűncselekményt, akkor már ki se engednek. Nem volt más választásom, azt mondtam, hogy én követtem el, pedig nem én voltam. Az esetről egyelőre semmilyen papírt nem kaptam. Mit tehetek?

A legfontosabb, hogy minden esetben csak olyan papírt írjunk alá, amit elolvastunk, megértettünk és egyetértünk vagy elfogadjuk azt, ami a dokumentumban áll. Ha Önre akarják “húzni”, hogy elkövetett egy bűncselekményt vagy szabálysértést, noha ez nem az igazság, akkor semmiképpen ne ismerje ezt el. Ha Ön is követte volna el a cselekményt, akkor sem köteles ezt bevallani. Senki nem kötelezhető arra, hogy magára vagy családtagjára terhelő (negatív tartalmú) vallomást tegyen. Akit bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsítanak, az saját védelme érdekében hazudhat is, bármit mondhat, de mást nem vádolhat hamisan bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével.

Ha mégis bevallja, hogy valamilyen bűncselekményt vagy szabálysértést elkövetett, akkor lehet, hogy később tisztázni tudja magát, de sokkal nehezebb dolga lesz. Jelen esetben be kell mennie a rendőrségre és kérni kell egy másolatot a vallomásáról (ehhez joga van és ez ingyenes), hogy tisztában legyen azzal, hogy mi került a papírokba, mit írtak le abból, ami történt. A sérelmezett rendőri intézkedéssel szemben panasszal élhet (a sérelmezett intézkedést követő 8 napon belül a Független Rendészeti Panasztestületnél www.panasztestulet.hu, 30 napon belül pedig a rendőrségnél) vagy feljelentést tehet a kikényszerített vallomás miatt, vagy feljelentést tehet a rendőr ellen az ügyészségen. Ha azonban a kényszerítést nem tudja bizonyítani (tanúval, papírral, felvétellel, látlelettel), akkor Ön ellen “hamis tanúzás” miatt büntetőeljárást indíthatnak, amelyben akár súlyos büntetést is kaphat. Ha rossz anyagi körülmények között él, akkor kérhet jogi segítséget a Nép Ügyvédjétől.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Büntethető a kunyhóépítés és a közterületi hajléktalanság- kisokos

Részletek

Kiket érint a módosítás?

Egyrészt azokat, akik közterületen engedély nélkül építményt emelnek, vagyis akik maguk építenek kunyhót.Önmagában a kunyhóban való életet nem bünteti a törvény.

Másrészt azokat, akik az önkormányzat által kijelölt közterületen „életvitelszerűen” tartózkodnak. A törvény szerint az valósítja meg ezt a szabálysértést, aki:

1. rendszeresen a közterületen eszik, alszik, öltözködik, állatot tart stb.

2. és nem szándékozik lakó-, tartózkodási vagy szálláshelyére visszatérni

3. továbbá az eljáró hatóság felszólítása ellenére nem hagyja el a tiltott területet.

Milyen büntetést kaphatok?

A legenyhébb szankció a figyelmeztetés.

Az utcán élőket elsősorban közérdekű munkával (60-180 óra) rendeli büntetni a törvény. Fontos, hogy nem lehet helyszíni bírságot alkalmazni, hanem először közérdekű munkát kell kiszabni. Ha ezt valaki nem fogadja el, akkor – legfeljebb 150 ezer forintos – pénzbírsággal sújtják. A befizetés elmaradása – vagy a közérdekű munka nemteljesítése – esetén elzárás következhet. Ha fél éven belül harmadszorra vonnak valakit utcai hajléktalanság miatt felelősségre, elzárást is kaphat.

kunyhót építőket 5-300 ezer forintig terjedő pénzbírsággal, 6-180 óra közérdekű munka kiszabásával, illetve akár azonnal is 1-60 napig terjedő elzárással lehet büntetni. Esetükben helyszíni bírságot is ki lehet szabni. A nyomtatvány aláírásával elismered a szabálysértés elkövetését, ez kizárja jogorvoslatot/fellebbezést.

Ha valaki több szabálysértést is elkövet (pl. köztisztasági szabálysértést, közterületi italozást, stb.), akkor – az úgynevezett halmazati – büntetés szigorúbb (pl. az elzárás akár 90 napig, a pénzbírság 450 ezer forintig terjedhet).

Ki járhat el velem szemben?

A kunyhóépítőkkel és az utcán élőkkel szemben is eljárhat a rendőr, a járási hivatal ügyintézője, a közterület-felügyelő (kevésbé valószínű, de ugyanezt megteheti a természetvédelmi őr, a mezőőr, a halászati őr, az erdészeti hatóság ügyintézője). A hatóságok kiszabhatják a különböző büntetéseket, de elzárást csak a bíróság alkalmazhat.

A fenti személyeken kívül senki másnak nincs joga arra, hogy téged szabálysértési eljárás alá vonjon, vagy arra kötelezzen, hogy hagyd el a közterületet.

Az, hogy elköveted bármelyik szabálysértést és veled szemben intézkednek, nem jelenti azt, hogy a rendőrnek/közterület-felügyelőnek/bárki másnak nem kell továbbra is tiszteletben tartani a tisztességes eljáráshoz és az emberi bánásmódhoz való jogodat. Az eljáró hatóság nem fenyegethet (pl. mondhatja azt, hogy ha nem írsz alá valamit, akkor több lesz a büntetés vagy bevisz), nem beszélhet veled tiszteletlenül. Ha ilyesmi történik, jegyezd meg a körülményeket, különösen az eljáró személy azonosítószámát és utána keresd A Város Mindenkiét.

Mi minősül közterületnek?

A tulajdonostól függetlenül minden olyan terület, ami mindenki számára hozzáférhető, vagyis nincs elkerítve (pl. egy park vagy a pláza).

fővárosi és települési önkormányzatok jogosultak kijelölni a közterületnek azokat a részeit, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség, kulturális értékek védelme érdekében büntetni lehet az életvitelszerű tartózkodást.

világörökség részét képező közterületen sem szabad életvitelszerűen tartózkodni.

Akkor most bármikor elbonthatják a kunyhómat?

Nem, a bontáshoz más hatósági eljárásra és határozatra van szükség, amihez eljárást kell lefolytatni. Ez az esetleges szabálysértési ügytől – hogy magad építetted a kunyhót – teljesen független.

Elvihet a rendőr?

Sajnos igen. A kunyhóban lakókat (akiről feltételezik, hogy maga építette az otthonát, mint „tetten ért eljárás alá vont személyt”) legfeljebb 72 órára gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából a rendőrség őrizetbe veheti. A kiválasztott hozzátartozót vagy más ismerőst a rendőrségnek azonnal értesítenie kell az őrizetbe vételről. Az őrizet ellen fellebbezést nyújthatsz be.

Az életvitelszerűen közterületen tartózkodót a rendőr 8 (+4) órára előállíthatja, ha a távozásra való felszólítás ellenére is folytatja a szabálysértést. Ez azt jelenti, hogy a rendőr őt a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából beviheti és a hatóság elé állíthatja.

Milyen jogaim maradtak egyáltalán?

A legfontosabb, hogy jogod van jogorvoslathoz. Soha ne írj alá semmit, amivel elfogadnál bármilyen jogtalan büntetést. Ha aláírtad a helyszíni bírságról szóló nyomtatványt, akkor nincs lehetőség a fellebbezésre.

Nem neked kell bebizonyítanod az ártatlanságodat, hanem a hatóságnak a felelősségedet. Nem vagy kötelezhető arra, hogy önmagad ellen tegyél vallomást vagy más bizonyítékot szolgáltass. Egyáltalán nem vagy köteles vallomást tenni, sem pedig igazat mondani. Saját védelmed érdekében bármit mondhatsz, csak mást nem vádolhatsz. Pl. mondhatod, hogy a kunyhót nem te építetted, csak beköltöztél, vagy, hogy a közterületen nem is laktál, csak épp lepihentél, vissza akarsz térni a szálláshelyedre. Ezeket az állításokat persze érdemes valahogy alátámasztani.

A szabálysértési eljárás során megillet téged a védekezés joga, ehhez képviselőt is megbízhatsz. Ha őrizetbe vettek és a bíróság elé állítanak, a rendőrség köteles számodra ügyvédet kirendelni. Ha úgy gondolod, hogy a kirendelt ügyvéd nem jól kezeli az ügyedet, egy alkalommal, indokoltan más ügyvédet kérhetsz.

A legfontosabb, hogy jogod van jogorvoslathoz. Soha ne írj alá semmit, amivel elfogadnál bármilyen jogtalan büntetést. Ha aláírtad a helyszíni bírságról szóló nyomtatványt, akkor nincs lehetőség a fellebbezésre.

Eljárás indult, mit tegyek?

Ha szabálysértési eljárás indul ellened, mindenképpen gyere el a legközelebbi pénteken 15 és 17 óra között a Blahára A Város Mindenkié csoporthoz, ahol jogászok segítenek neked az eljárásban, hogy a lehető legteljesebben érvényesíthesd jogaidat.

Írhatsz e-mailt avarosmindenkie@gmail.com e-mail címre vagy telefonálhatsz is a jogászoknak erre a számra: 0630-815-2710

Fontos, hogy ne vesztegesd az időt, hogy tudjunk segíteni! Célunk, hogy jogi segítséget nyújtsunk Neked és – ha lehet – az ügyeden keresztül az Alkotmánybíróság valamint a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság elé vigyük az esetet, azért hogy bebizonyítsunk a törvény embertelen és jogsértő.

A jogi kisokos innen letölthető.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Életvitelszerű lakhatás közterületen

Megbírságoltak közterületen való életvitelszerű lakhatásért. Mit csináljak?

Az AVM szerint a közterületen való életvitelszerű lakhatás bírságolása embertelen és alkotmányellenes. Az AVM küzd azért és jogászok segítségével vállalja a megbüntetett emberek képviseletét akár egy hosszú, stratégiai perben is, hogy bebizonyítsuk, azért, mert valaki szegény és az utcán kell aludnia, nem lehet megbüntetni. Ezért, ha minket büntetnének meg hasonló okból, nem írnánk alá a büntetést, nem fogadnánk azt el.

Ha szerinted nincs rendben, hogy megbüntetnek, akkor 8 napon belül (!) kifogással élhetsz annál a szervezetnél, amely megbírságolt. Ezt csak akkor lehet megtenni, ha nem ismered el a szabálysértést a helyszínen.

Ha elismered a szabálysértést, azaz aláírod a papírt a helyszínen és megbüntettek az utcán alvásért, akkor 3 napon belül el kell menni a munkaügyi központba és kérni, hogy változtassák át a pénzbírságot közérdekű munkára. Ezen kívül lehet írni a Belügyminisztériumnak, hogy méltányosságból – pl. azért mert rosszul voltál, azért aludtál az utcán – engedjék el a bírságot. Ezt mielőbb meg kell tenni!

Ha az eljárás során méltánytalanul jártak el veled szemben, akkor annál a szervnél kell panaszt tenni, amelyik munkatársa eljárt veled szemben.

De a legbiztosabb, ha a büntetést követő pénteken (!) kijössz a Blaha Lujza térre 15 és 17 óra között, ott jogászok segítenek megtalálni a legjobb megoldást.

További információ az életvitelszerű lakhatásról közterületen itt.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Életvitelszerű lakhatás közterületen – jogi tájékoztató

Részletek

Milyen büntetésre számíthat az a hajléktalan ember, aki rendszeresen közterületen alszik?

2012. április 15-én új szabálysértési törvény lépett hatályba, mely sokkal szigorúbb az előzőnél.

A törvény szerint szabálysértést követ el, aki közterület belterületét rendeltetéstől eltérő módon, életvitelszerű lakhatás céljára használja, illetve életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságait közterületen tárolja. Csak akkor lehet büntetni, ha az önkormányzat. amelynek területén az eset történt, nem biztosít ellátást a hajléktalan embereknek.

Mi számít közterület belterületének?

Közterületnek számít minden állami és önkormányzati terület és azok a nyilvános területek, melyek mindenki számára igénybe vehetők. (Még ha magántulajdonban vannak is, mint pl. egy bevásárlóközpont parkolója.)

A belterületnek nincs konkrét meghatározása csak annyi, hogy olyan központi rész, ahol lakóházak is vannak. (Fontos, hogy például a Margitsziget is belterületnek számít, pedig ott nincsenek lakóházak, tehát a meghatározás nem pontos.)

Milyen büntetés szabható ki?

Ha a rendőr vagy közterület-felügyelő rajta kap, akkor eljárást indít:

1. Feljelentést tesz, majd a hatóság lefolytatja a szabálysértési eljárást. Ennek az eredménye ugyanaz, mint ha nem írod alá a helyszíni bírságot (lásd 2. pont)

2. Helyszíni bírságot szabhat ki, melynek összege 5 ezertől 50 ezer forintig terjedhet. A pontos összeg mindig mérlegelés tárgya, amelynek igazodnia kell a cselekmény súlyához és figyelembe kell venni személyes körülményeidet is. Ezért mindenképpen mondd el, hogy milyen körülmények között élsz (mennyi a jövedelmed, eltartasz-e valakit). A bírság összege hat hónapon belüli ismételt elkövetés esetén már 70 ezer forint is lehet!

Ha elismered az elkövetést és aláírod a helyszínen papírt, akkor ezzel lemondasz a fellebbezés jogáról, ezután nincsen semmilyen jogorvoslati lehetőséged.

Ha nem ismered el a szabálysértést és elindul az eljárás, akkor kaphatsz figyelmeztetést, de akár pénzbírságot is, amelynek összege 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedhet.

Az új törvény szerint minden szabálysértésnél nyomatékosan kell értékelni a visszaesést: a féléven belül háromszor történő „elkövetéskor” – vagyis, ha harmadszor büntetnek meg azért, mert közterületen élsz vagy tárolod a cuccaidat – már lehet elzárást, azaz börtönbüntetést kiszabni.

Átváltoztatás

Az új törvény szerint a pénzbírságot és a helyszíni bírságot is át lehet változtatni közérdekű munkára. Ennek során 5 ezer forint bírságot hat óra közérdekű munkával lehet megváltani. Ha a bírság kifizetése helyett közérdekű munkán szeretnél részt venni, a bírság befizetésére rendelkezésre álló határidőt követő három munkanapon belül (de lehet előbb is), be kell jelentkezned az elkövetés helye szerinti munkaügyi központnál. Ha viszont nem kéred a közérdekű munkát, de a bírságot sem fizeted meg, a hatóság elzárást köteles elrendelni, ahol egy napnyi elzárás 5000 Ft bírságnak felel meg.

Jogod van!

Ha megbüntetnek közterületen való életvitelszerű lakhatás miatt, lehetőséged van kifogással élni a határozatot hozó szabálysértési hatóságnál. FIGYELEM! Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a helyszínen nem ismerted el a szabálysértést, azaz nem írtad alá a papírt, és a büntetést kiszabó határozat kézbesítése óta nem telt el 8 nap. A 8 nap számolásánál a munkaszüneti napok is számítanak. A kifogásban kérni kell, hogy a bíróság tárgyaláson bírálja el az ügyet, azaz ne csak a papírok alapján, hanem a te meghallgatásoddal.

Panaszt is tehetsz, ha úgy érzed, hogy erőszakosan vagy méltánytalanul bántak veled.

Segítünk!

Szerintünk a hajléktalanság büntetése embertelen és alkotmányellenes. Ha szerinted is így van, és nem ismerted el a szabálysértést, segítünk neked! Ha panaszt vagy kifogást tennél, akkor a lehető leghamarabb keresd fel A Város Mindenkié csoportot vagy az Utcajogász jogsegélyprogramját.

Mikor? minden pénteken 15-17 óráig 
Hol? Blaha Lujza téren (rossz idő esetén az aluljáróban)

Email: utcajogasz@gmail.com   //   avarosmindenkie@gmail.com
Telefon: +3620 282 3616
utcajogasz.hu  // avarosmindenkie.blog.hu

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Ellopott bankkártya

Ellopták a hitelkártyám. Bejelentettem a rendőrségen és a bankban, de addigra felvettek a kártyámról pénzt. A bank azt akarja, hogy én fizessem ki. Mitévő legyek?

A bankok rendszerint a hitelkártya-szerződések általános szerződési feltételei (“kisbetűs rész”) között meghatározzák azt, hogy egyes esetekben, így pl. a bankkártya eltulajdonítása esetén milyen kötelezettségei vannak a kártyatulajdonosnak és milyen kötelességei vannak magának a banknak. Itt szerepel rendszerint az is, hogy a kártya elvesztését/ellopását követően milyen időkorláton belül kell letiltania a tulajdonosnak a kártyát (bejelentést tenni a bankhoz) ahhoz, hogy a felelősség az esetelegesen jogszerűtlenül felvett pénzösszegért a bankot terhelje és ne a tulajdonost. Amennyiben Ön ezt az időt túllépte, akkor feltehetően a bank – a szerződésnek megfelelően, tehát jogszerűen – nem vállal kötelezettséget, és Önre terheli az összeg kiegyenlítését.

Annak érdekében, hogy tisztán lássa a helyzetet, javasoljuk, hogy pontosan nézze végig a hitelkártya-szerződés minden rendelkezését. Ha a bank jogszerűen követeli Öntől a sérelmezett összeget, akkor javasoljuk, hogy kérjen a banktól méltányosságot, igyekezzen valamilyen kedvezőbb megoldást (pl. kármegosztás, csökkentett fizetési kötelezettség, részletfizetés) kiharcolni. Ezen túl természetesen kilátásba helyezheti, hogy valamennyi számláját egy másik bankhoz viszi át, így kevesebb forgalmat termel majd a bank. Ha a követelés ellentmond a szerződési feltételeknek, akkor ezt mindenképpen jelezze a banknál írásban. Ebben az esetben minden bizonnyal a bank elismeri felelősségét és vállalja a felvett összeget.

***

Ha további kérdése lenne, akkor állunk rendelkezésére minden pénteken 3 és 5 óra között a Blaha Lujza téren, ahol A Város Mindenkié csoport önkéntesei és az Utcajogász önkéntes jogászai hajléktalan és mélyszegénységben élő embereknek nyújtanak jogi tanácsot. Ha személyesen konzultálna velünk, kérjük, hogy az adott ügy valamennyi iratának fénymásolatát hozza el magával.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Feljelentés a rendőrségen

Bűncselekményt követtek el ellenem, de amikor bementem a rendőrségre feljelentést tenni, nem foglalkoztak az ügyemmel, nem írták le a feljelentést. Mit tehetek?

A rendőrség a feljelentést köteles felvenni. Ha mégsem teszik meg, akkor érdemes azt írásban megtenni, és ajánlott levélként postára adni, vagy személyesen átadni a rendőrségen érkeztetést kérve. A feljelentésben le kell írni az esetet, és azokat is, amivel bizonyítani lehet (tanúk, stb.).

Lehet továbbá panaszt tenni, amiért a rendőrség nem foglalkozott a feljelentéssel. A panaszban lehet kérni, hogy hallgassák meg az ügyben és értesítsék az eljárás egyes cselekményeiről.

A panaszban le kell írni:
– a panaszos azonosításához szükséges személyes adatait (név, cím, rövid úton való elérhetőség – pl. telefonszám);
– a rendőri szervet és lehetőség szerint az eljáró rendőrt vagy annak azonosító jelvénye számát, aki ellen a panaszt teszik;
–  a kifogásolt rendőri intézkedés helyét és idejét;
– a kifogásolt rendőri intézkedés rövid, tömör leírását.

A panaszt az intézkedést foganatosító rendőri szervhez kell benyújtani, illetve, ha az intézkedés alapvető jogot sért, akkor a Független Rendészeti Panasztestülethez is benyújtható.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Felvétel szállóra

Saját döntésem alapján eljöttem a szállóról, ugyanoda akarok visszamenni, mit tegyek?

Sajnos ismét végig kell járni a felvételi eljárást, nem lehet csak úgy ismételten beállítani a szállóra. A felvételi bizottság a Dózsa György út 152-ben található BMSZKI szállóban üzemel. Hétfőn reggel fél 9-kor nyit.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Fiktivált lakcím: jogosultság és illetékesség

Fiktivált lakcím: jogosultság és illetékesség

Korábban már írtunk a lakcím bejelentésének nehézségeiről és a hatóságok következetlen eljárásáról,valamint volt szó azokról az esetekről is, amikor valakinek a szállásadó (aki leggyakrabban a lakás tulajdonosa, vagy az intézmény vezetője) kérésére fiktiválják, azaz érvénytelenítik a lakcímét. Az érvényes lakcím nagyon fontos ahhoz, hogy az állami szolgáltatásokban részesülni tudjunk és alapvető állampolgári jogainkat érvényesítsük, különös jelentőséggel bír ez a különféle segélyeknél és egyéb anyagi juttatásokkal járó szolgáltatásoknál. Az érvényes lakcímnek a segélyek esetében két szempontból van kiemelkedő jelentősége: első esetben a hatóságoknak el kell dönteniük, hogy melyikük jogosult és egyben köteles eljárni az adott személy ügyében. A másik nagyon fontos szempont azoknál a segélyek kapcsán merül fel, ahol a rászorultság igazolásaképpen az egy főre eső jövedelmet kell igazolna abban a háztartásban, amelyben él. A háztartás fogalma azonban lakcímen alapszik és azok a személyek tekintendőek egy háztartásban élőnek, akiknek ugyanabba a lakásba szól a lakcímük.

lakcimkartya2_1.jpg

Abban az esetben, ha valakinek fiktiválják, azaz érvénytelenítik a lakcímét, az említett két feltétel vonatkozásában nehéz helyzetbe kerül, ha nem tudja bejelenteni a lakcímét más helyre. Ha valakinek fiktiválják a lakcímét, akkor hatóságok nehezen tudják eldönteni, hogy melyik járjon el az adott személy ügyében. Itt könnyebbség, hogy szinte az összes eljárás esetében létezik egy kisegítő szabály, hogy fiktivált vagy érvénytelen lakcímmel rendelkező személy esetében az utolsó érvényesen bejelentett lakcíme szerinti hatóságnak kell eljárnia az ügyében. Abban az esetben pedig, ha valaki korábban sohasem rendelkezett magyarországi lakcímmel, akkor egy kijelölt, általában budapesti hatóság köteles eljárni az adott ügyben.

Rosszabb a helyzet akkor, ha az adott segély igénylésének a feltétele annak igazolása, hogy mekkora az egy háztartásban élők egy főre eső jövedelme, ugyanis érvényes lakcím alapján állapítják meg az egy háztartásban élőket. Sajnos az előbbihez hasonló kisegítő szabály nincsen, a hatóságok ilyen esetben nem tudják megállapítani az egy főre eső jövedelmet, amely a segély vagy más milyen juttatás megállapításának alapvető feltétele, ezért a fiktvált (érvénytelen) lakcímmel rendelkező elesik a segélytől. Ezt sajnos az ún. települési szintű lakcímmel sem helyettesíthető, hiszen a települési szintű lakcím ténylegesen csak azt jelöli, hogy ki melyik településen tartózkodik, és nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely alapján a települési szintű lakcím alapján el tudnának járni.

A fentiek tükrében tehát nagyon fontos, hogy mindent próbáljunk meg annak érdekében, hogy mindig legyen érvényes lakcímünk, és ellenőrizzük, hogy ha nem a lakcímünk szerinti lakásban lakunk, akkor kísérjük figyelemmel, hogy a lakcím-kártyánkon szereplő cím tényleg érvényes-e még.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Fizetési meghagyás

Mit kell tennem, ha fizetési meghagyást kapok?

A fizetési meghagyásos eljárás olyan egyszerűsített nemperes eljárás, amit pénzkövetelések érvényesítésére lehet alkalmazni. Tehát tartozás esetén a tartozás jogosultja indíthat fizetési meghagyásos eljárást. Korábban a fizetési meghagyásos eljárást is bíróságon kellett indítani, jelenleg a közjegyzők hatáskörébe tartozik. A fizetési meghagyásnak a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellent lehet mondani, ha nem mondunk ellent, akkor jogerőssé válik, és végrehajtható lesz a fizetési meghagyással követelt összeg. Ellentmondás esetén az eljárás polgári perré alakul, és az illetékes bíróságon peres eljárásként folytatódik tovább.

Ha fizetési meghagyást kézbesítenek részünkre, azon szerepel, hogy ki és milyen összeget követel tőlünk. Ha nem találjuk jogosnak a követelést, vagy nincs pénzünk kifizetni, akkor ellentmondást kell írni az ügyszámra hivatkozva, és annak a közjegyzőnek kell címezni, akitől kaptuk. Az ellentmondásban nagyon röviden le kell írni, hogy miért nem tartjuk jogosnak a követelést, és mindenképpen szerepeljen benne, hogy ez egy „ellentmondás”. Ezt követően a közjegyző elküldi az iratokat az illetékes bíróságnak, és az ügy ott folytatódik, számíthatunk arra, hogy bírósági idézést kapunk.

Lehetőség van a 15 napos határidőben részletfizetés engedélyezését is kérni, ilyenkor a közjegyző indokolt esetben engedélyezheti a részletfizetést. A részletfizetés engedélyezése előtt a közjegyző beszerzi a jogosult nyilatkozatát is arról, hogy hozzájárul-e a részletfizetéshez. Ha a közjegyző részletfizetést engedélyez, akkor bármely részlet megfizetésének elmulasztása estén az egész tartozás esedékessé válik.

Nagyon fontos, hogy ha postán küldjük az ellentmondást, vagy a részletfizetési kérelmet akkor ajánlva adjuk fel, ha személyesen visszük el, akkor hivatalosan vetessük át a közjegyzői irodában, ragaszkodjuk ahhoz, hogy hivatalosan vegyék át tőlünk. Erre a legjobb mód, ha viszünk egy másolatot a beadványból (vagy megkérjük őket, hogy másolják le), és a másolatra írják rá azt, hogy átvették, az átvétel dátumát, és írják is alá.

Az ellentmondás-minta itt letölthető

A részletfizetési kérelem-minta itt letölthető

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Fogyatékkal élő emberek munkavállalása

Hogyan juthat munkához egy fogyatékkal élő ember?

Fogyatékkal élő emberek munkáltatását segítik a következő szervezetek

Salva Vita Alapítvány

Cím: 1073 Bp. Erzsébet krt. 13.
Telefon: (1) 210 8991

„A Salva Vita Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a küldetéssel, hogy hozzájáruljon az értelmi sérült emberek társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulásához és egy sokszínű, befogadó társadalom felépítéséhez. Célunk, hogy segítsük az értelmi sérült emberek önálló életvitelét, társadalmi beilleszkedését. Meggyőződésünk, hogy ha lehetőséget és megfelelő támogatást kapnak, ők is képesek munkájukkal értéket teremteni a társadalomban, mellyel önálló egzisztenciára tehetnek szert. Munkaerő-piaci, illetve munkára felkészítő programjainkkal mi ebben szeretnénk segíteni őket.”

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.

“Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK, korábbi nevén Mozgássérültek Állami Intézete, MÁI) célja a mozgássérült emberek rehabilitációja és társadalmi integrációjának elősegítése. A MEREK  komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt kliensei számára. Ennek során figyelembe veszi az egyén szükségleteit és igényeit, emellett mind a rehabilitációs program kialakításában, mind annak megvalósításában a klienssel való szoros együttműködésre épít.”

Panda Hotel

Cím: H-1026 Budapest, Pasaréti út 133.
Telefon: (1) 394 1935

„Szállodánk egyedülálló kezdeményezést valósított meg: az alkalmazottak többsége megváltozott munkaképességű munkavállaló. Szeretnénk ez által nagyobb esélyt adni a sérült embereknek az életben való boldogulás terén.”

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Guberálás

Utcai kukából guberáltam, amikor odajött a közteres és lopás miatt helyszíni bírságot akart kiszabni rám. Megteheti ezt?

A hulladéktörvény nem csak a lomtalanításon kihelyezett dolgokról mondja ki, hogy azok a közszolgáltató (pl. Fővárosi Közterület-fenntartó) tulajdonát képezik, hanem azt is, hogy a közterületen elhelyezett gyűjtőedényekbe elhelyezett hulladék is az ő tulajdonukba kerül. Ezért, ha valaki ezekből a kukákból hulladékot vesz ki, ha ennek összértéke nem haladja meg az 50 ezer forintot, szabálysértést, ha meghaladja, bűncselekményt követ el. További információt ide kattinva érhetsz el.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Gyógyszer

Sürgősen gyógyszerre lenne szükségem. Hova fordulhatok?

A Könyves Kálmán krt. 84-be kell elmenni, itt egy igazolást kell kérni a hajléktalanságáról. Ezzel az igazolással el kell menni a Dózsa György úti éjjeli menedékhelyre, le kell adni a gyógyszer recepetjét. Másnapra meghozzák a térítésmentesen a gyógyszert.

Másik lehetőség, hogy a beteg elmegy a Kürt u. 4-be. Itt csak szakorvos által kiállított receptet lehet leadni. Ennek bizonyos százalékát térítik meg.

Aki beteg és ezért munkaképtelen, az elmehet a Könyves Kálmán krt. 84-be. Itt van a háziorvosi rendelő. A háziorvos megvizsgálja a beteget és ha valóban indokolt a panasza, akkor ad egy papírt, hogy három hónapig nem végezhet munkát. Ezzel a papírral át kell menni a nappali melegedő ügyfélszolgálati irodájára, kérni kell arról egy igazolást, hogy hajléktalan. Utána ugyanitt el kell menni a Fővárosi Önkormányzat Segélyezési Osztályára, le kell adni a papírokat. Ha mindhárom hónapban leadja a papírokat, akkor 11.800 forint segélyre lesz jogosult havonta.

Fontos, hogy ha nem sikerül valamit elintézni, akkor a negatív döntést hozó személlyel le kell íratni, hogy miért döntött számára kedvezőtlenül, mi volt ennek az alapja, oka. Ezzel a papírral lehet jogorvoslatot keresni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Hajléktalan gyermek

Én hajléktalan vagyok, a fiam egy családtagomnál lakott, azonban ma el kellett jönnie abból a lakásból. Mit tegyek?

Ha nincs hova mennie egy hajléktalan embernek a gyerekével, akkor elvben több, de a gyakorlatban nehezen kivitelezhető, szerény és az állam ellátási kötelezettségét tekintve igen szégyenletes mennyiségű és jellegű  lehetőség van. A lehetőség nagymértékben függ a gyermek életkorától és nemétől, valamint attól, hogy van-e apa a családdal.

A család ún. családok átmeneti otthonában kaphat elhelyezést. Ebben a családgondozó segíthet.

Az egyedülálló anya gyermekével – ha az kicsi vagy lány – anyaotthonba mehet. Ebben is a családgondozó segíthet. Az ilyen intézmények elérhetősége sokszor nem nyilvános, hogy az esetleges bántalmazás, nyomásgyakorlás elől védelmet nyújtson.

A krízishelyzetben (tehát, ha valaki nem várt módon vagy időben, szinte sokként kerül az utcára), akkor a Bp. Dózsa György út 152. sz. alatt található szálló nyújt segítséget (238 9500). Azonban ezen a szállón nagyon ritkán van hely, rendszerint rendkívül telített, így nem tudják fogadni a rászorulókat.

Ezért a hajléktalan felnőtt valamelyik éjjeli menedékhelyen tudja meghúzni magát, a gyereknek pedig a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) ad ellátást. Az intézmény Budapesten az Alföldi u. 9. sz. alatt van (3232 900). A kamaszkorú fiúkat az Erzsébet királyné útja 6/a. sz. alatt fogadják (222 5936). IItt 72 órát lehetnek a gyerekek, az időtartam alatt nem mehetnek ki az intézményből, mert a szakemberek így tudják vizsgálni a gyerek helyzetét, körülményeit. A 3. napot követően megindítják a gyámhivatali eljárást, megvizsgálják a gyerek helyzetét, 1 hónap után születik határozat arról, hogy a gyereket el tudja-e látni a szülő vagy a család vagy elhelyezik intézményben. Az időszak alatt a gyereket már nem vihetik ki szabadon a szülők, meg kell várniuk a határozatot, amelyben erről is rendelkeznek.

További lehetőség az, hogy a gyermeket a szülő átmeneti / befogadó otthonba adja. A lakóhelyhez legközelebbi otthont kell megkeresni a helyi gyermekjóléti szolgálaton keresztül. Itt a gyermek akár 1 évig is lehet, de a szülő – ha úgy gondolja, hogy rendeződött az élete – bármikor elhozhatja az otthonból. Tehát az átmeneti otthonba való elhelyezés érdekében a helyi/kerületi gyerekjóléti szolgálatot kell megkeresni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Hajléktalan művész

Nincs otthonom, de alkotni szeretnék. Hova menjek?

A Budapest X. ker. Mádi 15/a alatt üzemel az Uccaművész Egyesület Kanapé-háza. Noha itt szállást nem tudnak biztosítani, de kifejezetten hajléktalan művészeknek hoztak itt létre alkotóházat.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Hajléktalanellátás nem magyar állampolgároknak

Romániai magyar vagyok. Most érkeztem és szeretnék enni, inni, aludni valahol. Mit tegyek?

A külföldi, EU-s állampolgároknak is elvileg járnak azok a szolgáltatások, mint a magyaroknak. A Dankó utcai Fűtött utcában nők és férfiak közösen aludhatnak. A Práter utcában biztosan kap ételt. Ahhoz, hogy határon túli magyarként magyar állampolgárságot szerezhessen magának, el kell mennie a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba (XI. ker. Budafoki út), ahol segítenek neki – pénzért – beszerezni a hivatalos papírjait. A honosításról bővebben itt.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Hitel felmondása

Mi a teendő, ha felmondja a bank a hitelemet?

Semmiképpen nem szabad megvárni, amíg az ügy végrehajtásba fordul, vagy a bank a követelését eladja. Minél előbb fel kell venni a bankkal a kapcsolatot, jelezni kell, hogy fizetni akarunk, csak átmeneti nehézségbe ütköztünk, és segítséget kell kérni. Amennyiben reménytelen, hogy bármilyen segítséggel rendezzük a tartozásunkat, és fizessük tovább a hitelünket, nem szabad megvárni a végrehajtást, hanem kérni kell a banktól, hogy biztosítson számunkra időt, hogy mi magunk értékesítsük az ingatlanunkat. Ha ezt az önálló bírósági végrehajtó teszi meg, nagyon rosszul járhatunk.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Honosítás

Román állampolgár vagyok magyar felmenőkkel. Szeretném kérni a honosításomat. Mi a teendőm?

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

– maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

– magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),

– a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,

– honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az eljárás menetéről, a szükséges dokumentumokról stb. itt talál információkat.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Ingóságok

Volt egy bérelt lakásom, de egy idő után nem tudtam fizetni a bérleti díjat, ezért megszűnt a szerződés. A bútoraim azonban a lakásban maradtak, most mások használják. Én hajléktalan vagyok. Hogyan tudnék ebből pénzt szerezni?

Az ingóságoknak, így a bútoroknak rendszerint nincs közhiteles nyilvántartása. Ezért a tulajdonjog bizonyítása ezekben az esetekben nehézkes. Ugyanakkor nem teljesen reménytelen egy kérelmet írni a lakás fekvése szerinti helyi önkormányzathoz és kérni, hogy jelenlétünkben vagy megbízottunk jelenlétében, ezek értesítés ellenére történő távolmaradása esetén pedig az önkormányzat képviselője egyedül mérje fel a lakásban található ingóságokat, majd azok értékét térítse meg

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Jogi képviselet

Unokámat elütötte egy autó. A sofőr lakott területen 70-nel ment. A gyerek meghalt. Az elkövető ellen büntetőeljárás indult. Jó lenne, ha valaki támogatna a tárgyaláson. Hogy kaphatok segítséget?

Kérdés, hogy az elkövető beismerésben van-e. Ha igen, akkor az ügy viszonylag egyszerű megítélésű, tehát nem feltétlen van szükség sértetti képviselőre. Ha mégis, akkor a Jogi Segítségnyújtásról szóló törvény alapján lehetőség van jogi segítő igénybevételére, amely a sértett anyagi helyzete alapján ingyenes is lehet. Ehhez fomanyomtatványt kell kitölteni. Legjobb, ha a kitöltött formanyomtatvánnyal elmegyünk Budapesten a Hausszmann Alajos u. 1.-be vagy vidéken a megyei kormányhivatal Igazságyügyi Szolgálatához és segítséget kérünk annak hiba nélküli kitöltéséhez. Ha értesítést kapunk arról, hogy számunkra lehetővé tették a jogi segítségnyújtó igénybevételét, akkor a jogi segítőt egy listáról választhatjuk ki. Az ügyvéd vagy szervezet ekkor jelen lesz a tárgyaláson.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Jogosítvány

A munkámhoz szükségem van a jogosítványomra. Ha büntetőper során elítélnek, milyen esetben vehetik el tőlem a jogosítványomat?

58. § (1) A járművezetéstől el lehet tiltani azt, aki az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt, vagy bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ.
(2) A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú járműre is vonatkozhat.

A törvény első fordulata szerint az tiltható el, akinek a közlekedésben való részvétele veszélyt jelent a közlekedés biztonságára. A második fordulat szerint pedig az tiltható el, aki a „mozgó bűnözés” keretében a gépjármű által biztosított gyors mozgás lehetőségének kihasználásával bűncselekmények sorozatát követi el. A „használ” fogalom minden olyan magatartást felölel, amely valamely bűncselekmény elkövetését, annak leplezését, az elkövető menekülését, a bűncselekmény tárgyának őrzését, tárolását vonja magával.
Nem lehet azonban valakit a járművezetéstől eltiltani, ha a jármű csak tárgya a bűncselekménynek: pl. autólopás esetében.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Kártérítási eljárás

Ha kár ért, mennyi időn belül indíthatok kártérítési eljárást a bíróságon?

A tudomásszerzéstől számított 5 éven belül. Ha a kárt bűncselekménnyel okozták, a kártérítést addig lehet kérni, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül. Például az a rendőr, aki jogellenesen tart fogva valakit, és ezzel súlyos következményt okoz, maximum 8 évi szabadságvesztéssel büntethető. Aki emiatt kárt szenved, 8 éven belül léphet fel kártérítési igényével.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Kártérítés

Unokámat elütötte egy autó. A sofőr lakott területen 70-nel ment. A gyerek meghalt. Az elkövető ellen büntetőeljárás indult. Szeretnék a gyerek elvesztése miatti fájdalomért kártérítést kapni. Hogy lehet ezt?

A kártérítésre az elhunyt személy örökösei, jelen esetben az unoka szülei jogosultak. Ha ők nem élnek már, lemondtak a gyerekről, stb., akkor jöhet szóba a nagyszülő.
Ha egyszerű megítélésű az ügy, akkor érdemes az elkövető büntető tárgyalásán bejelenteni a polgári jogi igényünket, azaz azt, hogy szeretnénk kártérítést kapni. Ha tényleg egyszerű az ügy, a bíró úgy találja, hogy egyértelmű a kár nagysága, akkor meg fogja ítélni a kártérítést nekünk. Ha bonyolultabb az ügy, akkor is bejelenthetjük igényünket, de akkor a bíró nem fogja megítélni, hanem a polgári bíróságra utalja a kérdést. Ekkor egy per fog indulni, amely végén kaphatjuk meg a pénzünket.
A kártérítés kiharcolásának – a pernél – egyszerűbb formája, ha a gyerek örököse(i) – feltehetően a szülők – az elkövető gépjármű felelősségbiztosítóján keresztül járnak el.
1. Meg kell keresni azt a biztosítót, amely a vétkes sofőr biztosítója volt a balesetkor.
A biztosítóról az elkövető (a sofőr), az ügyben eljárt rendőr(ség), vagy a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) tud felvilágosítást adni. A sofőr is jobban jár, ha a biztosító fizet helyette, tehát érdeke kiadni a sértettnek (a nagyszülőnek, szülőnek) a biztosítója nevét.
A MABISZ elérhetőségei az alábbiak:
Email: mabiszgki@mabisz.hu
Cím: 1062 Budapest, Aradi u. 65-67.
Levelezési cím: MABISZ GKI 1381 Budapest 62., Pf. 1297
Központi telefonszám: (+36 1) 266-9866
Kárügyintézés telefax: (+36 1) 486-1731
2. Ezt követően levelet kell írni a biztosítónak, jelezni kell a kárigényt, azaz azt, hogy mennyi pénzt tartanánk jogosnak a gyerek halála miatt. Ez az egyezségre felhívó levél. A kárigény meghatározása érdekében tudni kell a baleset körülményeit (mennyivel ment az illető, milyen napszak volt, a gyerek mit csinált, stb.). Ezért a levél elkészítéséhez hasznos ismerni a büntetőeljárásban keletkezett iratokat. Ezekről a bíróságon másolatot lehet csinálni (pénzért).
3. A biztosító a levélre fogja jelezni álláspontját, ezt követően ennek megfelelően kell eljárni. A biztosítók általában együttműködőek és hajlandóak fizetni, főleg, ha ilyen súlyos ügyről van szó.
4. Ha a biztosítóval szembeni eljárás sikertelen, akkor az elkövető magánszeméllyel (azaz a sofőrrel) szemben kell eljárást indítani. Először érdemes lenne békésen, tárgyalásos alapon megegyezni. Ennek sikertelensége esetén kell kártérítési pert indítani. Figyelni kell rá, hogy nehogy elévüljön a cselekmény. Ezért, ha nagyon húzódik az ügy, akkor be kell menni bármelyik bíróságra az ügyfélfogadási időben és szóban el kell mondani a keresetet (az igényünket a kártérítésre), ők ezt jegyzőkönyvbe veszik és megindul a per. Az eljáráshoz szintén igénybe lehet venni ingyenes jogi segítséget.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Kártyás, előrefizetős mérőórák – hogyan igényelhetek?

Hogyan lehet kártyás mérőórát igényelni?

A kártyás mérőórák közül a legegyszerűbben a villanyóra igényelhető. A helyi áramszolgáltatónál kell érdeklődni a felszerelés költségeiről, de védendő fogyasztók számára az előrefizetős villanyóra felszerelése új mérő esetén ingyenes, és mérő cserére is van lehetőség. Ha valaki nem védendő fogyasztó, akkor 20 ezer forint körül van a legolcsóbb elérhető kártyás óra, ez azonban teljesítménytől és szolgáltatótól is függ. Arról, hogy valaki védett fogyasztó, a helyi önkormányzattal szerződésben álló ellátóhely, családsegítő szociális munkása adhat papírt. Előfordulhat, hogy ehhez az igazoláshoz előbb lakásfenntartási támogatást kell igényelni az önkormányzatnál, ez az önkormányzati rendelet függvényében változik, de a családsegítőkben erről is adnak felvilágosítást.

kártyás gázóra Budapesten nem érhető el, csak az adósságkezelő szolgáltatáson keresztül, azaz, ha valakinek 3 hónapot meghaladó tartozása van, és annak rendezésében adósságkezelés keretében közreműködik. Budapesten kívül érdemes lehet a gázszolgáltatónál érdeklődni a lehetőségekről.

Vízóra esetén – mivel az energiaszolgáltatásoktól eltérően a víz alapvető jog – nincs lehetőség előrefizetős mérő kialakítására. Ha valaki vízdíj-tartozást halmoz fel, akkor éppúgy veszélyeztetheti a lakhatását ezzel, mint a gázzal vagy a villannyal, vizet viszont tartozás miatt nem kötnek ki. Ilyen esetben korlátozzák a vízhozzáférést olyan mértékben, hogy az a lakásban élők ivóvíz fogyasztását fedezze (ez a vízszűkítés néven ismert eljárás).

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Kirendelt védelem

Bírósági ügyem van folyamatban, de nincsen pénzem ügyvédre. Mit tegyek?

A gyanúsított, majd terhelt a büntetőeljárás bármely szakaszában kérhet kirendelt védőt, amelyet a hatóság vagy bíróság köteles biztosítani neki.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Közmunka

Szeretnék közmunkásként dolgozni. Hogy kaphatok munkát?

Két lehetőség van:

1. El kell menni a Fővárosi Kormányhivatal Haller utcai Munkaügyi Központjába (Haller u. 6.).  Ott regisztrálni kell (csütörtök délelőttönként lehet 8.30 és 12 óra között). El kell vinni az összes iskolai bizonyítványt, korábbi munkára vonatkozó papírokat, egészségügyi kártyát, TAJ kártyát, minden iratot, ami van és szükség lehet rá a munkavállalással kapcsolatban. De ha nincs semmi ezek közül, akkor is el kell menni. Meg kell mondani, hogy a közmunka érdekli, szeretne dolgozni.

2. Először el lehet menni a Budapest Esélyhez: VIII. kerület Őr u. 5-7. Itt sok hasznos információt adnak a munkáról, arról, hogy épp van-e felvétel, stb. Utána el kell menni a Haller utcába, de az Esély segít, hogy velük könnyebb legyen az együttműködés.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Krízissegély

Az utcán alszom, nincs pénzem, nem adnak segélyt. Mit csináljak?

Kapcsolatba kell lépni az utcai szociális munkással és meg kell kérni, hogy adjon egy igazolást, hogy a hajléktalan ember krízisben van. Ezt követően a személyivel, lakcímkártyával és a szociális munkás igazolásával el kell a Könyves Kálmán krt. 84. alatt a Fővárosi Önkormányzat Segélyügyi Osztályára, amely a segélyek ügyintézését látja el. Itt krízissegélyt kell kérni (7.800 Ft).

Ha valakinek nincs semmilyen cím feltüntetve a lakcímkártyáján, akkor abban a kerületben, ahol kiállították a lakcímkártyát (ez rajta van a kártyán), be kell menni az önkormányzat ügyfélfogadására, és egy új lakcímkártyát kell kérni, amilyen azt kell feltüntetni, hogy „valamelyik” kerület, közterület. Ezután az ügyintézés a fent meghatározottak szerint alakul.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Lakcím hajléktalanszállón

Hogyan szerezhet lakcímet egy szállón élő ember, pl. jogosítványa meghosszabbításához?

Az átmeneti szálló vagy éjjeli menedékhely vezetője köteles őt bejelenteni három nap ott tartózkodás után.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Lakcímbejelentés szívességi lakáshasználat esetén

Egy ismerősömnél lakunk a párommal és a kisfiammal. Az a problémánk, hogy nem tudunk sehova állandó lakcímre bejelentkezni, mert az ismerősünk csak tartózkodási címre enged minket bejelentkezni, és emiatt nagyon sok nehézséggel szembesülünk. Mit tehetünk?

Az tanácsoljuk, hogy tájékoztassa az ismerősét arról, hogy azzal, hogy Önt állandó lakcímre (lakóhely) bejelenti, az ő jogai semmilyen formában nem sérülnek, viszont mindez Önnek és családjának hatalmas segítséget jelent. Feltételezzük, hogy az ismerőse azért fél Önt állandóra bejelenteni, mert attól fél, hogy úgy nem fogja tudni Önöket elküldeni, ha esetleg már nem akarja, hogy ott lakjanak. Mindenképpen érdemes megmutatni neki a lakcímnyilvántartásról szóló törvényt, amely kimondja, hogy “A lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga megállapodás alapján már nem áll fenn, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján megszűnt és a határozatot végrehajtották.” Vagyis ha ő már nem akarja, hogy Önök ott lakjanak, a lakcím nem fogja Önöket feljogosítani arra, hogy maradjanak.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Lopás

Ellopták az összes pénzemet, kaphatok az Áldozatsegítő Szolgálattól segélyt?

Az Áldozatsegítő Szolgálat akkor nyújt ún. azonnali pénzügyi segélyt, ha az áldozat a bűncselekmény következtében a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait nem tudja fizetni. Az azonnali pénzügyi segély nem kártérítés, tehát nem az áldozat teljes kárát téríti meg az állam, hanem a kialakult krízisen segíti át. Az áldozatsegítő szolgálat az azonnali pénzügyi segély kérdésében méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet mérlegelésén alapul. Az Áldozatsegítő Szolgálat az eset összes körülményeit köteles mérlegelni, és ezek alapján dönteni arról, hogy a bűncselekmény következtében kialakult-e krízishelyzet, és, ha igen, mekkora összegű segítséget tud biztosítani. A segély akkor vehető igénybe, ha a sérelmezett bűncselekménnyel kapcsolatban indult büntetőeljárás. Az eljárás megindulásáról az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) igazolást állít ki. Ha az áldozat ilyen igazolással nem rendelkezik, akkor azt a szolgálat hivatalból szerzi be.

Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetését követő 3 munkanapon belül lehet előterjeszteni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Meddig jár a gyermektartásdíj?

Meddig jár a gyermektartásdíj?

A gyermektartásdíj a gyermek nagykorúságáig jár, de ezt a joggyakorlat kitolja pár hónappal, amennyiben a gyermek már az iskola 12. évfolyama alatt betölti a 18. életévét, viszont csak a tanév végén fejezi be a középiskolai tanulmányait. Ez esetben a tartásdíj a tanév végéig, illetve a tanulói jogviszony végéig jár.

Amennyiben a gyermek nappali tagozaton továbbtanul, úgy az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányai idejére szintén jogosult a tartásdíjra. Ez a továbbtanulás lehet egyetem, főiskola, de egy OKJ-s képzés is. Az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzése azt jelenti, hogy több diploma megszerzésének finanszírozására nem kötelezhető a szülő, azaz nem lehet a tanulmányokat végtelenségig a szülővel finanszíroztatni. Ez a gyakorlatban általában a nagykorú gyermek 23-25 éves koráig tart.

A nagykorú gyermek tartása egyébként is már a rokontartás kategóriájába tartozik a Családjogi törvényben, azaz itt a szülő saját létfenntartása már előbbre való a nagykorú gyermekénél és a gyermek magatartását is figyelembe kell venni a tartásdíj megállapításánál, ugyanis a szülő a gyermek tartásra való érdemtelenségére is hivatkozhat. Vizsgálja a bíróság, hogy hogyan tanul a nagykorú gyermek, ösztöndíjban részesül-e, folyamatosak-e a tanulmányai, meg tesz-e minden tőle elvárhatót a sikeres előmenetele érdekében.
A tartásdíj összegét itt már nem százalékos mértékben, hanem határozott összegben szokták meghatározni és általában alacsonyabb mértékben, mint a kiskorú gyermekeknél.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Milyen feltételekkel igényelhető a „szocpol”?

Milyen feltételekkel és hogyan lehet szocpolt igényelni?

A lakásépítési támogatás rendszeréről (az igénylés feltételeiről, menetéről és az egyéb részletekről) a Nemzetgazdasági Minisztérium ügyfélszolgálatán tudnak felvilágosítást adni. Az ügyfélszolgálat telefonszámai: 06 1 795 5010; 06 1 795 5011; e-mail címe: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu; postai cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.

További információk a lakásépítési támogatásról:

hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/szocpol20120302.html

ingatlanmagazin.com/penz-es-jog/ki-mikor-igenyelheti-a-szocpolt-tudnivalok-a-lakasepitesi-tamogatasrol/

www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/LAKTAM_Uj_lak_vas_20120101.pdf

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Nők zaklatása

Anyák / feleségek zaklatás esetén hová fordulhatnak?

A Patent nevű szervezethez. Őket szerdánként délután 4-6 között a 70/2525254-es számon lehet elérni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Nyugdíj

Már régóta dolgozom. Mikor mehetek nyugdíjba?

A nyugdíj összege a kortól és a szolgálati időtől függ. Ha a nyugdíjba menni szándékozónak kevesebb a szolgálati ideje, vagy a kora az előírtnál, akkor is elmehet nyugdíjba, csak alacsonyabb összegű ellátást fog kapni. Személyre szabott információt lehet kap az Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóságnál (1139 Visegrádi u. 49. 270-8000). Itt meg tudják mondani, hogy valakinek mennyi bejelentett jogviszonya volt, mikor és milyen összegű nyugdíjra lesz jogosult. A nyugdíjra való jogosultság idejébe és összegébe – bizonyos feltételekkel – beszámítanak a felsőoktatásban töltött évek, a gyerekek száma és esetleges más ellátások ideje. Az ezekről szóló dokumentumokat érdemes elvinni az ügyintézőhöz az OnyF-be, hogy minél pontosabb információt adhasson.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Nyugdíjkifizetés

Átléptem az állami nyugdíjrendszerbe és korábbi magánnyugdíjpénztáramtól kértem, hogy a kifizethető összeget készpénzben fizesse ki nekem. Mit tehetek ha egy korábban megjelölt lakcímemre utalja a posta a pénzt, amely már a lakcímkártyámon sem szerepel?

Meg kell szerezni az utalvány számát. Ezt a korábbi magánnyugdíjpénztár meg tudja adni. Ezt követően fell kell hívni azt a postát, ahová a pénzt küldték és meg kell adni az utalványszámot, illetve meg kell jelölnie azt a belföldi címet ahová küldeniük kell az összeget. A posta köteles a telefonos kérés alapján eljárni, viszont a szolgáltatásért 540 Forintot le fog vonni a kifizetendő összegből. Célszerű egy olyan belföldi címet megjelölni, ahol problémamentesen át lehet venni az összeget anélkül, hogy a lakcímkártyáján szereplő adatok miatt a posta megtagadhatná a kifizetést. Sok esetben  ez a hajléktalanszálló címe.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Orvosi ellátás

Hová fordulhat egy hajléktalan ember, ha orvosi ellátást szeretne, de nincsen tb-kártyája?

A következő helyeken nyújtanak orvosi ellátást hajléktalan embereknek.

•    Szobi u. 3.
•    Máltai Szeretetszolgálat: Batthyány tér.
•    Könyves Kálmán körút 84.
•    Jászberényi út 47/a.

Hívhatja a Menhely Alapítványt is sürgős esetben: 061 338 4186.

Szállóra érdemes bejelentkeznie, hogy jogosult legyen orvoshoz menni, de ettől még nem kell ott laknia a szállón.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Pénzbírság

Mit tehetek, ha nem tudtam befizetni egy szabálysértésért rám rótt pénzbírságot, és a bíróság elzárásra változtatja át büntetésemet?

Válasz: Faxon/postán/e-mailen keresztül igazolási és méltányossági kérelmet kell írni az illetékes bíróságnak. A mintakérelem itt letölthető.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Postán maradó küldemény

Ha semmilyen címet nem tudsz, vagy nem szeretnél megadni levelezési címként, akkor arra is van lehetőséged, hogy a postán vedd át a küldeményeidet. Ebben az esetben levelezési címként a saját nevedet és az általad kiválasztott postahivatal pontos nevét és irányítószámát kell megadnod. Ezt a szolgáltatást „postán maradó küldeménynek” hívják, és ingyen igénybe vehető!

Példa: Szabó Mária Budapest 12. posta 1122 postán maradó küldemény

lakcimkartya2_1.jpg

Hol lehet ezt a szolgáltatást igénybe venni?

Ezt a szolgáltatást sajnos nem minden postán lehet igénybe venni, így érdemes mindig ellenőrizni, hogy hova kéred a leveleidet.

Hogyan veheted át a postán maradó küldeményt?

A nem könyvelt postai küldeményt a Posta a személyazonosság ellenőrzése nélkül adja át az érte jelentkezőnek.

A könyvelt (pl. ajánlott vagy tértivevényes) küldemény kézbesítésekor a Posta az átvételi jogosultság fennállásáról szóbeli nyilatkozatot elfogad (vagyis elég, ha kijelented, hogy te vagy a címzett). Ha a szóbeli nyilatkozat alapján az átvételi jogosultság kétséges, a posta további igazolást kérhet (például a személyi igazolványodat).

Ha valaki helyetted venné át a könyvelt küldeményt, akkor meghatalmazást kell, hogy vigyen magával, amit két tanú aláírt. Fontos, hogy a meghatalmazottnál legyen személyazonosításra alkalmas okmány is (pl. személyigazolvány, útlevél).

FONTOS! Ha hivatalos iratod érkezik postán maradó küldeményként, a posta nem küld értesítőt. Ha tíz munkanapon belül nem veszed át, a küldeményt a posta a következő munkanapon „nem kereste” jelzéssel visszaküldi a feladónak.

A „postán maradó” küldeményt a postára érkezés napjától számítva tíz munkanapig tartja meg számodra, ezért fontos, hogy ha így intézed a levelezésedet, gyakran érdeklődj a postán, hogy érkezett-e küldeményed.

Problémát jelent a lakcímbejelentés?

Szeretnél küzdeni egy igazságosabb lakcím-szabályozásért?

Keress fel minket!

A Város Mindenkié csoport olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik a lakhatáshoz való jogért küzdenek.

Utcajogász és A Város Mindenkié találkozási pont: minden pénteken 15 és 17 óra között a Blaha Lujza téren

(jó időben a téren, rossz időben az aluljáróban)

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Rablás

Ki akartak rabolni. Az utcán beszélgetésbe elegyedtem két emberrel. Amikor elindultam volna, utánam jöttek és azt mondták, hogy adjak nekik pénzt. Ráncigáltak, fenyegettek, elszakították a táskámat, visszatartottak. Megijedtem, harcolnom kellett, hogy elszabaduljak. Utána még a rendőrkapitányságra is elmentem, de elküldtek, hogy a terület, ahol az eset történt nem az ő illetékességi területükre tartozik.

Ez egy súlyos, személy elleni erőszakos bűncselekmény, a rablás kísérlete. Fontos lenne, hogy tegyen feljelentést, hogy az ügyet kivizsgálják és talán valami esély legyen rá, hogy többet ne forduljon elő. El kell tehát menni a legközelebbi rendőrkapitányságra, el kell mondani mindent, ami az esetről eszünkbe jut. A lehetőségekhez mérten teljes körű személyleírást kell adni, el kell mondani, hogy nekünk milyen érzéseink, reakcióink voltak az eset közben. Három napon belül a rendőrség dönteni fog arról, hogy indítanak-e nyomozást. Érdemes megadni a telefonszámunkat és kérni visszajelzést az ügy állásáról. Valamint – ha majd lesz – kérni el az ügy előadójának telefonszámát, illetve megkérdezni meg, hogy milyen telefonszámot hívhatunk, ha ismét látjuk az elkövetőket az utcán. A feljelentést írásban is meg lehet tenni.
Fontos tudni, hogy a rablás hivatalból üldözendő bűncselekmény, tehát, ha a rendőrség tudomására jut egy ilyen ügy, akkor köteles eljárást indítani. Ha nem az adott kapitányság az illetékes, akkor köteles az ügyet továbbítani az illetékes szervnek, de a feljelentőt az illetékesség hiányára hivatkozással nem küldhetik el.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Rendőri bántalmazás

Durván bántalmaztak a rendőrök az utcán, mit csináljak?

Tegyen feljelentést a rendőrségen, vetessen látleletet az orvosnál, kérje meg az eset tanúit, hogy adják meg elérhetőségeiket és írják le, hogy mit tapasztaltak. Ha sokáig nem történik semmi, akkor érdeklődjön a nyomozást folytató ügyészségen írásban, hogy hogy áll az ügy. A sértett a nyomozás lezárulásakor nézheti meg a nyomozás iratait, erről értesítenie kell őt a nyomozóhatóságnak.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Segély

Mit tehetek, ha tartós beteg vagyok és nem tudok dolgozni, de elutasítják az aktív korúak ellátására irányuló kérelmemet, mert nem elég magas fokú az egészségkárosodásom?

Ha nincs legalább 67%-os egészségkárosodásod, nem kaphatod meg az aktív korúak ellátását egészségügyi alapon, csak akkor ha, együttműködsz a munkaügyi központtal (foglalkoztatást helyettesítő támogatásként).

Ekkor egyrészt érdemes elmenni a munkaügyi központba és nyilvántartásba vetetni magad úgy, hogy az egészségkárosodásodra tekintettel fizikai munkát egyáltalán nem, vagy csak könnyű fizikai munkát tudnál végezni. Ennek alátámasztására vidd magaddal az orvosi papírjaidat. Ezután legalább egy évig benne kell, hogy legyél a munkaügyi központ rendszerében ahhoz, hogy utána kaphasd az aktív korúak támogatását.

Emellett személyivel, lakcímkártyával és a szociális munkás igazolásával el kell menni a Könyves Kálmán krt. 84. alatt a Fővárosi Önkormányzat Segélyügyi Osztályára, amely a segélyek ügyintézését látja el és kérelmezni kell a jövedelem nélküli hajléktalanok önkormányzati segélyét.

Ezt a segélyt évente maximum 4x adhatják meg és az egy év lejárta után az aktív korúak ellátását kell kezdeményezni. Ha ez alatt az egy év ténylegesen együttműködsz a munkaügyi központtal, akkor ezután meg fogod kapni az aktív korúak ellátását.

Amikor mész a Könyvesre kérelmezni a jövedelem nélküli hajléktalanok önkormányzati segélyétérdemes megérdeklődni a következőket:

1) Mikor leszek rendszeres szociális segélyre jogosult az alapján, hogy a rám irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltöm?

2) Kaphatok-e munkaképtelen hajléktalanok önkormányzati segélyét, ha elmegyek a kijelölt, hajléktalan ellátás keretében működő háziorvosi rendelőbe és ott az eddigi papírjaim ellenére megállapítják, hogy munkaképtelen vagyok?

 A fentieken túl évente egyszer jogosult vagy krízis önkormányzati segélyre, aminek feltételeit a Krízissegély alatt találod.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Szabálysértési bírság közérdekű munkára váltása

Ittas biciklizés miatt szabálysértési bírságot kaptam. Ezt nem tudtam befizetni, ezért átváltoztatták a büntetést közérdekű munkára. Kijelölték a munkahelyet is, ahol dolgoznom kell. Ez nem a lakóhelyemen van. Szívesen ledolgoznám a büntetést, de nem tudok messzire járni.

Alapvetően nincs akadálya annak, hogy a közérdekű munka büntetés keretében kijelölt munkahelyet egy másikra cserélje a hatóság. Ha kérésünk van ügyünkkel kapcsolatban, mindig az a leginkább célravezető, illetve első számú teendő, hogy megkeressük a hatóság azon ügyintézőjét, aki az ügyünkkel foglalkozik és a segítségét, tanácsát kérjük. Az ügyintéző feltehetően sok, a miénkkel hasonló üggyel találkozott és ismeri a lehetőségeket, ha rendes, akkor segíteni fog elintézni az ügyünket. A fenti esetben például érdemes megkeresni az ittas biciklivezetés ügyében eljáró rendőrségi ügyintézőt, ő el fogja mondani, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy büntetésünket egy másik településen teljesíthessük.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Szállás idősebb hajléktalan embereknek

Elmúltam 55 éves. Fapadon vagyok. Szeretnék nyugodalmasabb szállást találni. Hova forduljak?

Idősek számára nyílt meg 2011-ben a XVIII. kerületi Reviczky Gyula u. 72. szám alatti szálló. A koedukált, 50 férőhelyes intézménybe elsősorban azokat a hajléktalan embereket várják, akiknek hosszabb távon van szükségük elhelyezésre, és – bár a nyílt munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni – fontos cél számukra aktivitásuk megőrzése. A bekerülést felvételi beszélgetés előzi meg. A szálló havi költsége 9.000 Ft. Az intézményről a 294-74-15-ös számon vagy ezen a linken lehet felvilágosítást kapni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Szálló

Most kerültem az utcára. Nincs hol aludnom, fázom. Hova mehetek?

Legjobb a VIII. ker. Dankó u. 9-be menni délután 5-re. Ha időben érkezik az ember, akkor egy rendes szállóra juthat. Ha később vagy nincsenek meg a megfelelő papírjai, akkor délután 6-kor felírják a nevét és a Dankó u. 15-ben alhat. Ide akkor is bárki bemehet, ha ittas. Itt érdemes megkérdezni a szociális munkást, hogyan lépjünk tovább, hogyan juthatunk be valamilyen állandó helyre. Feltehetően a szociális munkás is azt fogja mondani, hogy először egy tüdőszűrő papírt kell szerezni (pl. Máltaiaktól), aztán el kell menni a Gyáli útra, ahol egy egészségügyi papírt kell szerezni. Ezt követően lehet „normálisabb” szállóra bejutni.

Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat

A diszpécserszolgálat minden, a hajléktalan embereket érintő szolgáltatásról tud felvilágosítást adni napi 24 órában, a hét minden napján (pl. szálláslehetőségek, mosási lehetőségek, férőhelyek stb.)

Tel.: 06 1 338 41 86

Honlap: www.diszpecserportal.hu

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Személyes adatok kezelése a KENYSZI-ben

Hogyan lehet megtudni, hogy hogyan használták fel az adataimat a KENYSZI-ben?

2012. júliusában új elektronikus nyilvántartást vezettek be a szociális ellátásban. Azóta előfordul, hogy hajléktalan embereket hamisan regisztrálnak a rendszerbe TAJ számuk alapján, vagy a KENYSZI-s „ütközésre” hivatkozva tagadják meg tőlük az ellátást.

Ha meg szeretné tudni, melyik intézmény és mikor regisztrálta, az első lépés, hogy kikérje a listát a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól (NRSZH). Ezt megteheti bármelyik ellátó intézménynél, ebben az esetben ajánlott levélként küldik ki a listát Önnek az ellátóhoz.

Az adatait személyesen is kikérheti: az NRSZH-ban Szigetvári Ferencet kell keresni. Az iroda címe: Budapest, VII. kerület, Damjanich u. 48.

Az adatokkal való visszaélésről szóló panaszt is az NRSZH-nál lehet tenni.

Ha kérdésük van az adatkikéréssel kapcsolatban vagy segítséget szeretnének, keressék A Város Mindenkié aktivistáit és az Utcajogász önkénteseit péntekenként délután 3-5 között a Blaha Lujza téren. Az Utcajogász telefonszáma: +3620 282 3616.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Személyi igazolvány

Elvesztettem a személyimet. Hogy tudok újat csináltatni?

http://www.nyilvantarto.hu/hu/szig_potlas weboldalon pontos és egyszerű leírás található a személyi igazolvány cseréjéről. A lényeg, hogy új személyi igazolványt bármely járási hivatalban lehet igényelni, akinek jövedelmi viszonyai, anyagi helyzeti szükségelteti, kérelmezheti a költségmentességet is. Az új személyihez – ha nincs új típusú jogosítványa, útlevele vagy születési anyakönyvi kivonata valakinek – nem kell semmilyen irat, ha Magyarországon anyakönyvezték.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Tanúvallomás

Köteles-e fiatalkorú büntetőügyben, bíróság előtt tanúvallomást tenni? Mi a teendő, ha elfogult a bíró?

Ugyanúgy köteles, mint bárki más. Ha nem tesz eleget a kötelezettségének, akkor a Bíróság elrendeli az előállítását. Ugyanazok a mentességek is vonatkoznak rá, mint a felnőttkorú tanúra. Tehát nem köteles tanúvallomást tenni, ha ezzel saját magát, vagy közvetlen hozzátartozóját bűncselekménnyel vádolná, stb.

Ha a bíró elfogult, kezdeményezni kell kizárását.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Tartásdíj

Kérhetek-e végrehajtást tartásdíjra?

A tartásdíj iránti igény hat hónapra visszamenőleg érvényesíthető, tehát ha van jogerős ítélet, vagy ezzel egyenértékű megállapodás a felek között (amit bíró jóváhagyott végzéssel), akkor minden külön ceremónia nélkül az önálló bírósági végrehajtónál lehet végrehajtást kérni. Vigyázni kell, mert az igény hat hónap alatt elévül! Ezzel a jogalkotó a jogosultat az igény folyamatos érvényesítésére kívánja ösztönözni. Ezen kívül a tartási kötelezettség elmulasztása bűncselekmény, tehát ha a volt férj vagy élettárs nem fizeti a tartásdíjat, büntetőeljárást lehet vele szemben indítani a rendőrségen. Amíg az új pár vagy jegyes nem él az anyával életközösségben, nincs a felek között vagyoni közösség, a jövedelmét és vagyoni helyzetét a gyermek tartása szempontjából nem lehet figyelembe venni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Tartási szerződés

Mit tehetek, ha egy tartási szerződés alapján hosszú évekig teljesítettem a tartási kötelezettséget, de végül mégsem tudtam beköltözni a tartás fejében kapott ingatlanba?

Amennyiben tudja bizonyítani, hogy tartási kötelezettségét ténylegesen teljesítette, úgy polgári peres eljárásban tudja igényét érvényesíteni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Utcazenéléssel szeretnék foglalkozni. Milyen feltételekkel tehetem meg?

Utcazenéléssel szeretnék foglalkozni. Milyen feltételekkel tehetem meg?

Noha régebben erősítő nélkül szabad és ingyenes volt az utcazenélés, ma az utcazenélésről szóló rendelet szerint a főváros területén sehol sem szabad engedély nélkül utcazenélni, az engedélyért pedig fizetni kell. Engedélyért, illetve tájékoztatásért minden esetben a területet kezelő önkormányzathoz kell fordulni, mert a szabályozás kerületenként illetve területenként változó.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Vagyonmegosztás és gyerekelhelyezés

Per van folyamatban a feleségem és köztem. A per a vagyonmegosztásra és a közös gyerekek elhelyezésére és felügyeletére irányul. A lakás a feleségem tulajdonában van, bár és is be vagyok jelentve. A feleségem megbízhatatlan, elhanyagolja a gyerekeket. Lehet, hogy nekem adja a bíróság a lakást?

Minden eset egyedi. A bíróság minden perben mérlegeli a felek bizonyítékait, helyzetét. Tehát nincs általánosan bevált recept. A gyerekek érdekei mindennél előrébb valóak. Erre kell elsősorban gondolni. A gyereknek a legtöbb esetben az a jó, ha mindkét szülőjével (jó) kapcsolatban lehet. Erre figyeljen!

A per alapján a bíróság elhelyezheti Önnél is a gyereket. A feleségnek pedig adhat szülői felügyeleti jogot, de meg is vonhatja azt. Ha Ön azt szeretné, hogy Önnél helyezzék el a gyerekeket, akkor bizonyítékokkal (tanúvallomások, okiratok, stb.) kell alátámasztania, hogy Ön alkalmasabb a gyerekek nevelésére. Ebben sokat segítenek a gyerekekkel való szeretetteljes kapcsolat megléte, a rendezett körülmények, a munka. Akár a feketén szerzett jövedelem is ér lehet. Van arra jogi lehetőség, hogy a feleség tulajdonában álló lakást a bíróság az Ön használatába adja. Erre minden bizonnyal akkor van esély, ha a gyerekeket Önnél helyezik el. Ekkor a lakásból távozó feleség részére lakáshasználati díjat kell fizetni.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Végrehajtás – ingóságok

Mit kell tennem, ha az eljáró önálló bírósági végrehajtó házasság vagy egyéb életközösség megszűnése után a volt közös lakásból akar foglalni ingóságot?

Jelezni kell a közös lakásba kiérkező végrehajtónak, hogy azok a vagyontárgyak, amelyeket éppen készül lefoglalni – és a Végrehajtási törvény vonatkozó előírásai értelmében lefoglalhatóak – nem az adós tulajdonát képezik. Ha vannak erre vonatkozó okirati bizonyítékok (pl. szerződés, számla, stb.) azt be kell mutatni. Ha a végrehajtó ennek ellenére lefoglalja a nem az adós tulajdonát képező vagyontárgyakat, nincs más hátra, mint végrehajtási igénypert indítani az illetékes bíróság előtt a vagyontárgyak kiadása iránt.

Az igényperre kizárólag az a helyi bíróság az illetékes, amely területén a foglalás történt. Vigyázat: nincs értékhatár, hanem kizárólagos illetékesség van, tehát az igénypert ötmilliós érték felett is helyi bíróság előtt kell megindítani.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Vegrehajtás szociális segélyre

Az egyetlen jövedelmem rendszeres szociális segély. Levonhatja-e belőle a végrehajtó a megállapított gyermektartásdíjat?

 A végrehajtásról szóló törvény szerint a jövedelemből 33%-ot, kivételes esetben 50%-ot lehet vonni, de a levonások alól mentes a nyugdíjminimumnak megfelelő összeg, amely 2012-ben 28.500 forint. A jövedelemből először a tartásdíjat vonják, majd ezt követően a többi követelést.

A törvény az egyes jövedelmeknél pontosan meghatározza az a speciális szabályokat (levonás mértéke és jogcíme). Gyermektartásdíj jogcímen a legtöbb juttatásból lehet vonni, a mentes juttatások körét az alábbiak szerint határozza meg a törvény:

–    nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
–    átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj,
–    anyasági támogatás,
–    rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
–    egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés, az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,
–    törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
–    nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,
–    ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével [66. § d) pont],
–    kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
–    meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
–    fogyatékossági támogatás.

Tekintettel arra, hogy a rendszeres szociális segély az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásnak minősül, mentes a letiltás alól.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Végrendelet

Hogyan készíthetek végrendeletet?

Írásbeli magánvégrendelet esetén a régi Ptk. ide vonatkozó, annak 627-632. §-ában található szabályokat kell alkalmazni. Ezek röviden összefoglalva a következők:

– A végrendeletet a végrendelkező saját nyelvén kell tenni.
– Vagy saját maga írja, vagy mással íratja le. (Holográf és allográf végrendelet)
Az írásbeli magánvégrendelet érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének helye és ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt
a) elejétől végig maga írja és aláírja; vagy
b) két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják; vagy
c) aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi.
(2) A több különálló lapból álló írásbeli magánvégrendelet csak akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és – ha a végrendelet érvényességéhez tanúk alkalmazása szükséges – mindkét tanú aláírásával.
630. § Az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre.
631. § Az írásbeli magánvégrendelet érvénytelen, ha a tanú
a) a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes;
b) kiskorú, vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll;
c) írástudatlan.
632. § (1) Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy más közreműködő személy, illetőleg ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó sajátkezűleg írta és aláírta.
(2) A tanú, illetőleg a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelkezésnél – rajta kívül – két tanú működött közre.

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Veszélyben van a lakhatása? Van segítség, ha időben lép!

Veszélyben van a lakhatása? Van segítség, ha időben lép!

KULCS-TARTÓ PROGRAM – adósság miatti lakásvesztés megakadályozása

Menhely Alapítvány

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 20 418-45-16
Hétfő-kedd: 18-20 óra
Szerda-csütörtök-péntek: 14-16 óra

kulcstartoprogram@gmail.com
www.kulcstartoprogram.blog.hu

_________________________________________________

HITEL-S PROGRAM – adósságkezelési szolgáltatás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Telefon: 1/391-4748
Email: hiteles@maltai.hu
hitels.maltai.hu/
_________________________________________________

HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY – közüzemi díjhátralék kezelése

szociális intézményeken és a kerületi családsegítőkön keresztül érhető el

www.dbrt.hu/index.php
_________________________________________________

HÉRA Alapítvány – távhő- és áramszolgáltatás támogatása

Cím: 1122 Budapest, Moszkva tér 16.
Telefon: 1/225-1770
Email: heraalap@t-online.hu

www.heraalap.hu

Válasz megjelenítése Válasz elrejtése

Visszaélés iratokkal

Ellopták az irataimat és valószínű, hogy visszaéltek azokkal, mert tartozást halmoztak fel a nevemben egy, a tartozás felhalmozáskor már nem az én tulajdonomban lévő lakással kapcsolatban. Mit tehetek ilyenkor?

Levelet kell írnia a tartozást követelő cég, cégek felé, amelyben leírja, hogy az ingatlana tartozás keletkezésekor már nem állt az Ön tulajdonában, így annak kifizetése sem Önt terheli, illetve azt is le kell írni, hogy ellopták az iratait, így valószínűsíthető, hogy valaki azokat felhasználva halmozta fel a tartozást.