Intézmények

Jogvédelem – közintézmények

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A biztoshoz bárki fordulhat, aki úgy érzi, valamely hatóság eljárása miatt alkotmányos jogai sérülnek vagy sérülhetnek.  

Panasz benyújtásának módja:
Levélcím:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40.
Tel.: 475–7100, Fax: 269–1615   Személyesen: V. ker. Nádor u. 22.

Ügyfélfogadás (a beadványban vagy telefonon előzetesen időpontot kell kérni):
Hétfő: 8–16 óra (előzetes egyeztetés esetén 16-18 óra)
Kedd–csütörtök 8–16 óra
Péntek 8–12 óra
E-mail: panasz@ajbh.hu (az e-mailben benyújtott beadványban meg kell adni a lakcímet vagy postai levelezési címet, különben a Hivatal nem tud a beadvánnyal foglalkozni!)
Weblap: ajbh.hu

Áldozatsegítő Szolgálat

A szolgálat bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára nyújt segítséget, akik nemcsak a cselekmény közvetlen károsultjai lehetnek, hanem mindenki, aki a cselekmény következtében szenvedett testi, lelki vagy vagyoni kárt. Az eljárás során áldozatnak az tekinthető, aki feljelentést tett a rendőrségen bűncselekmény elkövetése miatt.A bejelentést a cselekmény elkövetésétől számított öt napon belül meg kell tenni. A bejelentés bármely kerületi hivatalnál és a Fővárosi Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságszolgáltatási Osztályán is megtehető.Az áldozatsegítő szolgálat ingyenes szolgáltatásai:

 • Felvilágosítás az ügyfelet megillető ellátásokról;
 • Ha szükséges, az áldozatsegítő szolgálat köteles ügyfelét jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani;
 • A bűncselekmény áldozata azonnali pénzügyi segélyt is kaphat, ha másként nem tudja fedezni alapvető szükségleteit (szállás, ruhanemű, utazás, élelmiszer, gyógyszer stb.). Ez nem a szociális rászorultságtól függ, hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet súlyosságától.
 • A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl három hónapon belül állami kárenyhítést is igényelhetnek.
 • Az éjjel-nappal, ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalon keresztül tájékoztatást ad az áldozat jogairól és kötelezettségeiről, az ügyintézés menetéről, a szükséges iratokról.
 • Meghallgatja a bűncselekményt elszenvedőt, érzelmi támogatást nyújt

Ügyfélfogadás:
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya

1117 Budapest, XI. Prielle Kornélia u. 4
Tel.: 896-2174
Hétfőtől csütörtökig: 8:00 16:30 Péntek: 8:00 14:00
E-mail: isz.aso@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
A kerületi hivatalok ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei változóak, érdeklődni a fenti központi számon vagy az adott kerületi hivatalnál tudsz
Ingyenes Áldozatsegítő Vonal: 0680 225 225

Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ)

Az IJSZ egy képviselői hálózat, amely védi a betegek jogait, valamint segítséget nyújt a szociális ellátással és gyermekjogokkal kapcsolatos kérdésekben. Az IJSZ szolgáltatásai:

 • Betegjogok – a betegjogi képviselő segít az orvosi ellátással kapcsolatos kérdésekben; panasz esetén annak megfogalmazásában, továbbá kezdeményezheti a panaszod kivizsgálását;
 • Szociális ellátás (ellátottjog) – az ellátottjogi képviselő segít szociális ellátás igénybevételével kapcsolatos kérdésekben; a panasz megfogalmazásában, képviselhet ellátással kapcsolatos jogvitában;
 • A gyermekjogi képviselő a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek jogainak védelmét látja el; panasz megfogalmazásában segítséget nyújt, és kezdeményezheti annak kivizsgálását; gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket.

Elérhetőség:
A konkrét panasz esetén a területileg illetékes képviselőt kell keresni! A képviselők elérhetőségéről érdeklődni lehet a zöld számon, e-mailben, és megtalálható az IJSZ honlapján.
Zöld szám: 06–80 620–055
Központi telefon: 896–9000
e-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu Honlap: http://www.ijsz.hu

Egyenlő Bánásmód Hatóság

A Hatóság tevékenységének célja az emberi méltóság védelme és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a jog eszközeivel. A Hatósághoz panasszal lehet fordulni, ha valakit, vagy valamely csoportot kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek többek között életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, vagy más helyzete, tulajdonsága, jellemzője (pl. hajléktalansága) alapján, mint más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyt vagy csoportot. Amennyiben a Hatóság úgy ítéli meg, hogy hátrányos megkülönböztetés történt, vizsgálatot, illetve eljárást indít az ügyben.

Elérhetőség:
XII. ker. Krisztina krt. 39/B.
Előzetes telefonos bejelentkezés: 795–2975

Ügyfélfogadás: hétfő 9–16 óra
Fax: 795–0760
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu
Honlap: http://egyenlobanasmod.hu

Jogi segítségnyújtó szolgálat

A kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálata tanácsot ad peren kívüli ügyekben, okiratot készít, illetve peres eljárásokban biztosítja a rászorulók bíróság előtti jogi képviseletét. Rászorultnak tekinthetők és ezért a jogi szolgáltatásért nem kell fizetniük azoknak, a havi jövedelme nem éri el a 28.500 forintot (egyedülállók esetén a 42.750 forintot), és nincs felhasználható vagyonuk, valamint többek között az átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan emberek, illetve azok, akik aktív korúak ellátásában részesülnek vagy ilyen személlyel élnek egy háztartásban, vagy közgyógyellátásban részesülnek.  

Ügyfélfogadás: Budapest Fővárosi Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
1117 Budapest, XI. Prielle Kornélia u. 4.
Tel.: 896-21-66;Hétfő: 8:30 – 16:00 Kedd: 8:30 – 16:00 Csütörtök: 8:30 – 16:00 Péntek: 9:00 – 13:30
E-mail: isz.jso@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
A Fővárosi Kormányhivatalon kívül minden kerületi hivatal hatósági osztálya is ellát jogi segítségnyújtást. Ezek ügyfélfogadási ideje és elérhetőségei kerületenként változóak, érdeklődni a fenti központi számon vagy az adott kerületi hivatalnál tudsz.

Jogvédelem – civil szervezetek

Hajléktalan Emberek Jogvédő Fóruma

Ezt az irodát hajléktalansággal kapcsolatos jogi kérdéseiddel, problémáiddal keresheted fel.

Ügyfélfogadás: Menhely Alapítvány Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest VII. ker. Kürt u. 4.
Hétfő és szerda 9–12 óra
Telefon: +36 20 418 4516, +36 1 789 6277

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

A Fehér Gyűrű Egyesület bűncselekmények vétlen áldozatainak segít, függetlenül az áldozat korától, nemétől, nemzetiségétől, és a bűncselekmény fajtájától. Az érdekképviseleten kívül az egyesület a következő segítséget adja a

 • bűncselekmények rászoruló áldozatainak:
 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően;
 • díjtalan jogsegélyszolgálat;
 • díjtalan mediáció
 • díjtalan pszichológiai segítségnyújtás szakemberrel
 • a szorult helyzetben lévőknek anyagi támogatás;
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban;
 • a bűncselekmények okozta károk megtérítéséért segítség a polgári bírósági eljárásban;
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése.
 • a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben csekély összegű anyagi támogatás, a bűncselekmény által kialakult krízishelyzet rendezésére. Rendőrségi feljelentéshez kötött!

Bűncselekmények, vagy egyéb esetek, amikor a Fehér Gyűrű nem tud/más tud segítséget nyújtani – például:

 • lakásmaffia ügyek
 • elrabolt tárgyak kárpótlása
 • munkajogi ügyek és egyéb közigazgatási eljárás alá tartozó ügyek
 • polgári peres eljárások
 • stb.

Ezen esetek egy részében tudnak más szervezetet, vagy a témában jártas fizetős ügyvédet ajánlani.

Ügyfélfogadás:XIII. ker. Szent István krt. 1.
Hétfő–csütörtök 10–16 óra
Péntek 10–13 óra Tel.: 312–2287 vagy 472–1161
E-mail: fehergyuru@t-online.hu
http://fehergyuru.eu

TASZ jogsegély

A Társaság a Szabadságjogokért jogi segítséget és esetenként képviseletet nyújt:

 • fogyasztói típusú kábítószerrel visszaélés esetén;
 • adatvédelmi és közérdekű adatigénylési ügyekben;
 • a hatóságok szabadságkorlátozó intézkedéseivel kapcsolatban;
 • gondnoksággal kapcsolatos perek esetén;
 • egészségügyi visszaélésekkel kapcsolatban.

Telefonos jogsegély (névtelenül is!):
Kedden: 14:30-17 óra között Csütörtök 10-12 óra között, a 279-22-35 számon
E-mail: jogsegely@tasz.hu
Személyes tanácsadás csak előzetes egyeztetés alapján, kivételes esetekben
Honlap: http://tasz.hu/jogsegely

Menhely Alapítvány diszpécserszolgálat

A Menhely Alapítvány diszpécserszolgálata minden, a hajléktalan embereket érintő szolgáltatásról tud felvilágosítást adni napi 24 órában, a hét minden napján (pl. szálláslehetőségek, mosási lehetőségek, férőhelyek stb.)

Tel.: 338–4186
Honlap: diszpecserportal.hu