Kisokos budapestieknek a lakhatási támogatásokról

Kinek és miről szól ez a kisokos?

Meggyőződésünk, hogy a lakhatás alapvető emberi jog. Noha sajnos Magyarországon ez a jog nem érvényesül, és alig van olyan állami vagy önkormányzati program, ami a szegénységben élő emberek lakhatását támogatja, még a meglévő lehetőségekről szóló információk sem jutnak el mindig azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szüksége lenne.

Ezt a kisokost azért készítettük el, hogy a hajléktalan és nehéz lakáskörülmények között élő emberek értesülhessenek azokról a támogatásokról és erőforrásokról, amik a rendelkezésükre állnak lakhatási helyzetük javítására.

A kisokos tájékoztató jellegű és mivel a programok és a jogszabályok gyorsan változnak, fontos, hogy előbb mindenképpen a megjelölt szervezeteknél vagy hivataloknál érdeklődj a pontos feltételekről.

Ez a kisokos utoljára 2019. március 1-jén frissült.

1. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatást az az álláskereső , vagy a munkaviszony létesítését megelőző napon álláskeresőnek számító személy igényelheti, akinek a munkahelye és a lakóhelye olyan messze esik egymástól, hogy emiatt külön szállást kell bérelnie. Ez a támogatás tehát akkor lehet hasznos számodra, ha munkanélküli voltál, találtál munkahelyet, de az másik településen található, és ott lakást kell bérelned.

Ki kaphat lakhatási támogatást?

Akkor kaphatsz lakhatási támogatást, ha

 1. legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, de ezt a feltételt pályakezdők, közfoglalkoztatottak és csoportos létszámleépítés esetén nem vizsgálják,
 2. legalább hat hónapra és legalább heti 20 órára munkaviszonyt létesítesz, az állandó lakóhelyedtől legalább 60 kilométerre,
 3.  nincs másik saját lakásod sem az új munkahelyedtől 60 kilométeren belül,
 4. más foglalkoztatóval létesítesz munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban álltál, kivéve, ha az új munkaviszonyban új helyszínen végzel munkát,
 5. lakhatásodat bérleti jogviszony létesítésével biztosítod a munkavégzésed helyén, vagy attól 60 kilométeren belül, azaz érvényes szerződéssel szobát vagy lakást bérelsz,
 6. egyidejűleg más lakhatási vagy közüzemi támogatásban nem részesülsz,
 7. az új munkaviszonyod rendszeres jövedelmet biztosít,
 8. munkaszerződéssel vagy kinevezéssel igazolod az új munkaviszonyodat, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is,
 9. szerződéssel igazolod, hogy lakásbérleti szerződést kötöttél az új munkahelyed 60 kilométeres körzetében,
 10. a munkaviszonyból származó havi bruttó jövedelmed nem haladja meg a minimálbér háromszorosát (447 ezer forint).

2019. január 1-jétől a lakhatási támogatás pályakezdő álláskeresőknek is nyújtható, azaz ha az iskoláid befejezését követően álláskeresőként nyilvántartásba vettek, mert nem találtál munkahelyet ott, ahol élsz, csak egy másik, 60 kilométerrel távolabbi településen.

Hogyan kell igazolni, hogy jogosult vagy a támogatásra?

 1. a foglalkoztatás létrejöttét érvényes munkaszerződéssel vagy kinevezéssel kell igazolnod, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is,
 2. a lakhatást bérleti szerződéssel kell igazolnod, amely legalább a támogatás időtartamának felére létesít bérleti jogviszonyt.

Mikor szüntetik meg a támogatást?

A lakhatási támogatás folyósítását megszüntetik, ha

 1. munkaviszonyod az adott munkaadónál megszűnik, és a megszűnést követő 30 napon belül nem létesítesz a támogatási feltételeknek megfelelő új munkaviszonyt,
 2. a lakás- vagy szobabérleti jogviszonyod megszűnik, és nem létesítesz újabb bérleti jogviszonyt,
 3. rendszeres havi bruttó munkabéred meghaladja a minimálbér 300 százalékát, azaz 2019-ben a havi bruttó 447 ezer forintot
 4. öregségi nyugdíjra, rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra válsz jogosulttá,
 5. olyan saját tulajdonú lakóingatlant szerzel, amely a munkahelyed 60 kilométeres körzetében található.

Mennyi ideig kaphatod a támogatást?

A támogatást legfeljebb tizenkét hónapig kaphatod.

Mekkora a támogatás összege?

Ha egyedül bérelsz lakást vagy szobát, a támogatás mértéke nem haladhatja meg a havi 100 ezer Ft-ot.

Ha közeli hozzátartozóddal bérelsz lakást vagy szobát és közületek legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek, a támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan nem haladhatja meg a havi 150 ezer Ft-ot.

Ha három vagy több olyan személy veszi igénybe a lakást vagy házat, aki a támogatás feltételeinek megfelel, a támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan nem haladhatja meg a havi 200 ezer Ft-ot.

Mire használhatod fel a támogatást?

A támogatást a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos kiadásokra használhatod fel, amelybe a víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint a közös költség számít bele.

Mikor folyósítják neked a támogatást?

A támogatást utólag adják, miután bemutattad a kifizetést igazoló bizonylatokat (pl. csekkek, bankszámla-kivonat).

Egy alkalommal jogod van ahhoz, hogy a költségeket megelőlegezzék a bérleti szerződésben megállapított kaució, illetve maximum 2 havi támogatási összeg erejéig.

Mikor igényelheted újra a támogatást?

Ha 12 hónapig kapod a támogatást, utána csak 24 hónap elteltével igényelhetsz újra támogatást.

Meddig kell igényelned a támogatást?

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtanod.

Hol kell igényelned a támogatást?

A kérelmet annak a járási – illetve a fővárosban kerületi – kormányhivatalnak a foglalkoztatási osztályán kell benyújtani, amelyik álláskeresőként nyilvántart téged. Ennek a pontos címéről érdeklődj az illetékes munkaügyi hivatalnál vagy az interneten.

További információ: www.kormanyhivatal.hu

Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény a gyerekes vagy gyerekeket vállalni kívánó családoknak nyújt pénzbeli és hitel-támogatást használt, valamint új lakások megvásárlásához vagy építéséhez. A támogatás igénylésének feltételei meglehetősen bonyolultak, így javasoljuk, hogy ha érdekel ez a lehetőség, látogass el a kormány hivatalos tájékoztató oldalára, hogy biztos forrásból értesülj arról, mit kell tenned.

További információ: www.csalad.hu

2. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK

Önkormányzati bérlakások

Magyarországon nagyon alacsony a szociális bérlakások aránya (a teljes lakásállomány alig 2%-a), így sok rászoruló ember évekig vár arra, hogy ilyen módon megfelelő lakhatáshoz jusson. Mivel a települési önkormányzatok saját helyi lakásrendeleteikben határozzák meg az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit, érdemes mindig az adott önkormányzat lakás- vagy szociális osztályán érdeklődni a lehetőségekről. A rendeletek rendszerint megtalálhatóak az önkormányzatok honlapján is. Az alábbiakban néhány általános jellemzőt foglaltunk össze.

A lakásigénylés módjai

Lakáspályázat

A lakásokat sok önkormányzat pályázat útján adja ki, amelyet vagy rendszeresen írnak ki vagy akkor, ha megüresednek lakások. Fontos, hogy mindig kövesd figyelemmel annak az önkormányzatnak a honlapját, ahova a lakcímed szól, hogy értesülj a friss kiírásokról.

Az Utcajogász honlapján minden hónapban közzétesszük az aktuális lakás- és helyiségpályázatokat: www.utcajogasz.hu

Méltányossági lakáskérelem

Ebben az estben nagyon jól meg kell indokolni a méltányosság okát. Általában különösen rászorultak kapják, elbírálása soron kívül történik, de ezt is önkormányzati rendeletben szabályozzák, amiről az önkormányzatok honlapján lehet tájékozódni. A méltányosság okát minden esetben hivatalos iratokkal kell indokolni, az iratokat csatolni is kell. Nincs pontrendszer, viszont nagyon szigorú az elbírálás. A bérleti díj alacsony, megfizethető.

Átmeneti lakáskérelem

Ez hasonló a méltányossági kérelemhez annyiban, hogy nem pályázati úton kell jelentkezni, viszont csak meghatározott esetekben igényelhető (pl. természeti katasztrófa, tűzkár stb. esetén, ha a saját ingatlan lakhatatlanná vált). Sokszor probléma, hogy az önkormányzatok vagy nem rendelkeznek ilyen lakásokkal, vagy csak nagyon kevés van belőle. Elbírálása azonnali (pár nap). A bérleti díj ebben az esetben is alacsony.

Az önkormányzati bérlakások típusai

Szociális bérlakások

A bérleti díj a szociális bérlakások esetében alacsony és megfizethető. Szociális bérlakást elsősorban lakáspályázaton lehet igényelni. Gyakran jelentős probléma, hogy a várólista hosszú. Emiatt ritkán írnak ki új pályázatot és akkor is nagyon kevés lakásra. Az önkormányzatok általában egy pontrendszer alapján döntenek a pályázatokról, amely önkormányzatonként változó. A kiadandó lakások nagy része általában felújításra szorul. A felújítás költségeit sok helyen be lehet számítani a lakbérbe, de ennek szigorú elszámolása van. Sajnos nagyon kevés olyan lakás van, amelyik rögtön beköltözhető.

Költségelvű bérlakások

Pályázat során lehet költségelvű lakást is igényelni, az adott önkormányzat pályázati felhívásában meghatározott szempontok szerint. Az ilyen lakások bérleti díja is általában megfizethető, viszont magasabb, mint a szociális bérlakásoké. A bérleti díj minden esetben négyzetméter alapú. Ezek a lakások általában összkomfortosak, beköltözhető, jó állapotban vannak.

Piaci alapú bérlakások

Ezeket is nagyrészt csak a kiírt lakáspályázatokon lehet igényelni. Egy-egy ilyen lakásnak négyzetméter alapú bérleti díja van, ami önkormányzatonként változó. Ebben az esetben is csak kevés lakást pályáztatnak meg kiadásra, viszont többet, mint szociális alapon és ezek nagy többsége beköltözhető állapotú. A bérleti díj általában magas (a piaci viszonyokhoz igazodik). A kérelmet itt is pontrendszer alapján bírálják el.

Jellemző kiválasztási szempontok a bérlakás-pályázatoknál

A lakásokra vonatkozó elbírálási pontrendszer nem egységes és gyakran ugyanazon kerület több pályázati kiírásánál sem azonos. Gyakran olyan kritériumok vannak meghatározva, amelyeknek nehéz megfelelni: döntő a pályázó anyagi helyzete, de a költözők száma és a lakás alapterületének nagyság is, mivel törvényi előírások vannak arra, hogy egy főre hány négyzetméternek kell jutnia, valamint a bérleti díjat is a négyzetméter alapján állapítják meg.

Sok önkormányzatnál kötelezővé teszik a kerületben bejelentett lakcím bizonyos időtartamát is, illetve jellemzően előnyt élveznek a családosok az egyedülállókkal szemben.

Minden esetben figyelembe veszik azt, hogy a pályázónak van-e öröksége vagy bármilyen jellegű ingatlan-tulajdonrésze, és ez a legtöbb esetben kizárja a pályázót, hacsak nem tudja okiratokkal igazolni, hogy lemondott az örökségéről, vagy a tulajdona bármilyen más okból megszűnt. Itt számít a haszonélvezeti vagy bármilyen ingatlan-használati jog is.

Leggyakrabban előforduló formai hibák a lakáspályázatoknál:

Sok lakáspályázatot formai hibák miatt utasítanak el, ezért erre különösen érdemes odafigyelni a pályázat megírásakor. Ha bizonytalanok vagyunk, érdemes többször is érdeklődni az önkormányzatnál, inkább, minthogy valamit rosszul töltsünk ki! A leggyakrabban felmerülő hibák a következők:

 • rossz formanyomtatvány: néhány önkormányzat díjfizetés ellenében ad csak formanyomtatványt, de van olyan, ahol az önkormányzat honlapjáról is le lehet tölteni. Mindig érdeklődjük meg pontosan, hogy mely iratokat kell kitölteni, és milyen mellékletek szükségesek!
 • hiányos pályázat: a formanyomtatvány valamely része nincs kitöltve
 • hibás adat: valamelyik adat hibásan lett megadva
 • csatolandó íratok hiánya: az adatokat az előírt mellékletekkel kell igazolni
 • nyilatkozatok hiánya: van olyan önkormányzat, ahol minden egyes adatlap kitöltéséhez nyilatkozat kell az adatok valódiságáról
 • együtt költöző személy hiányos adatai: ha több személy költözik együtt, mindenkinek kell minden olyan igazolás, mint ami a kérelmezőnek (kivéve a gyerekeket, nekik általában csak személyes adatok kellenek)
 • leadási határidő: ez sok önkormányzatnál nemcsak egy bizonyos napot, hanem egy bizonyos nap megadott óráját is jelenti, amit mindig ellenőrizzünk a felhívásban

Sajnos a legtöbb önkormányzat nem indokolja meg, hogy miért utasított el egy lakáspályázatot és erre a törvény sem kötelezi őket. Ennek ellenére mindig érdemes érdeklődni, hátha külön kérésre mégis adnak indoklást, ami segíthet a további pályázatok beadásában.

Ha önkormányzati bérlakás-pályázat beadásához van szükséged segítségre, keresd fel az Utcajogászt, ami minden pénteken 15 és 17 órakor tartja az ügyfélfogadását a Blaha Lujza téren (jó időben a téren, rossz időben az aluljáróban)

További információ: az egyes önkormányzatok honlapjai és www.utcajogasz.hu

Települési támogatás

2015-ben megszűnt az államilag biztosított lakásfenntartási támogatás, ezért ma a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásokat az önkormányzatoknál kell igényelni. Bár a támogatás neve esetenként eltérő, Budapesten MINDEN kerületben lehet igényelni lakásfenntartási/lakhatási támogatást az ún. települési támogatások között.

A támogatási kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani, ami jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy természetben is megállapíthatja a támogatást. Az egyes önkormányzatok sokszor annak alapján is különbséget tesznek a lakosaik között, hogy azok bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek a területükön, illetve mennyi ideje rendelkeznek ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. A legtöbb esetben a jogosultság feltétele az is, hogy a lakcímen kívül az igénylő életvitelszerűen is az adott kerületben éljen.

2019-ben lakásfenntartássak összefüggő támogatást az életvitelszerűen a kerületben lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. kerület biztosít. Kizárólag bejelentett lakóhely (állandó lakcím) esetén nyújt lakásfenntartási támogatást a 12. és a 16. kerület.Ha van Budapesten lakcímed, mindenképpen érdeklődj a lakóhelyed szerinti önkormányzatnál, hogy jogosult vagy-e lakhatási/lakásfenntartási támogatásra. Mivel a támogatás feltételei kerületenként változnak, ezekről is az állandó lakóhelyed szerinti kerület önkormányzatánál vagy az önkormányzat honlapján tájékozódj.

Az önkormányzattól elérhető lakhatási támogatások összege általában nagyon alacsony, így kizárólag ebből nem lehet egy lakást fenntartani. Ennek ellenére, ha jogosult vagy, mindenképpen érdemes beadni az igénylést, hogy legalább csökkenjenek a lakhatással kapcsolatos terheid.

Ezen kívül, a kerületek kisebb vagy nagyobb mértékben támogatást nyújtanak krízishelyzetek esetén, iskoláztatásra vagy éppen gyógyszerek kiváltásához is. Egyes kerületek minimális megélhetési támogatást is nyújtanak, ami szintén segíthet a lakhatásod megtartásában. Mivel a települési támogatások típusait minden önkormányzat maga határozza meg, ezekről mindig érdemes külön érdeklődni a kerületi szociális osztályon vagy a kerületi családsegítőnél. A rendeletek általában az önkormányzatok honlapján is megtalálhatóak.

További információ: az egyes önkormányzatok honlapjai

Adósságkezelési szolgáltatás

A helyi önkormányzatok adósságkezelési szolgáltatásban részesíthetik azokat a családokat vagy személyeket, akik a lakhatásukkal kapcsolatban adósságot halmoztak, fel. Minden települési önkormányzat a saját hatáskörében állapítja meg a hátralékkezelés szabályait, az adósságkezelési szolgáltatásba bevonható hátralékok típusát, összegét és az együttműködés feltételeit. Mivel a támogatás mértéke és feltételei önkormányzatonként változnak, ha lakbér- vagy közüzemidíj-hátralékod van, mindenképpen keresd fel a lakóhelyeden található családsegítő szolgálatot és érdeklődj a támogatási lehetőségekről!

Budapesten a lakásfenntartási támogatáson túl a következő kerületekben elérhető adósság- vagy hátralékkezelési támogatás is: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

További információ: az egyes önkormányzatok honlapjai

3. CIVIL SZERVEZETEK

BMSZKI Lakhatási Információs és Tanácsadó Iroda:

Az irodánál a BMSZKI Átmeneti Szállóin és Éjjeli menedékhelyein lakó, továbbá a BMSZKI Utcai Gondozó Szolgálattal rendszeres kapcsolatot tartó ügyfeleknek van lehetőségük kérelmezni lakhatási támogatást. Az elbírálás egyéni élethelyzet alapján, személyre szabottan történik.

Az iroda főbb szolgáltatásai: bérlemény- és szálláskeresés internet-használattal, munkásszállók, panziók, „olcsószállók” címeinek és árainak frissítése, szálláskeresési technikák oktatása, telefonálási lehetőség szállás ügyében és felkészítés a piaci alapú szállás igénybevételére.

További információ: BMSZKI Lakhatási Információs és Tanácsadó Iroda (1134 Budapest, Dózsa György út 152.)

Lakhatási információs ügyelet: Tanácsadás, információnyújtás budapesti átmeneti szállókkal, munkásszállókkal, lakáspályázatokkal, bérleményekkel kapcsolatosan.

Hétfő: 8.30 – 14.00
Kedd: 8.30 – 14.00
Csütörtök: 8.30 – 14.00
Péntek: 8.30 – 12.00
Telefon: 06-1-238 – 9573, 06-1-273-9571

Menhely Alapítvány „Úton” lakhatási tanácsadás és támogatás 2018/19.

Ide akkor fordulj, ha lakhatási problémád van, vagy ha a hajléktalanság veszélyének vagy kitéve. A program szolgáltatásai: tanácsadás, települési támogatások intézése, segítség lakáspályázat megírásban.

A Lakhatási Csoportot felkeresőknek lehetőségük van ingyenes internet és telefonhasználatra, valamint önkéntesek segítségét kérhetik előre egyeztetett időpontban önéletrajzírásra, állás- és albérletkeresésre. Az egyéni tanácsadás során az ügyfelek által kitűzött célokhoz kapcsolódóan a tanácsadóval együtt tervezitek meg a megteendő lépéseket, különösen odafigyelve arra, hogy a résztevő önmaga tudja majd finanszírozni saját lakhatását.

Akinek van rendszeres bevétele, és albérletbe költözéshez vagy a hajléktalanság elkerüléséhez csak egy kis segítségre van szüksége, az egyszeri Beköltözési Támogatásra is pályázhat, az erre fordítható összeg erejéig.

A program a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatásából jött létre, a jelenlegi 2018/19-es program 2019. június 30-ig tart.

További információ: Menhely Alapítvány „Kürt” Nappali Centrum (1073 Budapest Kürt u. 4.)

Hétfő, kedd, szerda: 9.30-13.30 –Lakhatási Tanácsadásra az adott napon lehet bejelentkezni óránként megadott időpontokra.

Práter utcai Nappali Melegedő albérleti támogatása

A Práter utcai Nappali Melegedő koordinálja a Menhely Alapítvány lakhatási támogatást nyújtó programját, amely Budapest Főváros támogatásával, valamint magánadományokból működik. Az albérleti támogatást azok a pályázók vehetik igénybe, akik gondozási kapcsolatban állnak az alapítvány valamelyik munkatársával, és vállalják az együttműködést, valamint albérletben élnek, és erről szerződéssel is rendelkeznek.

További információ: Menhely Alapítvány Práter utcai nappali melegedő (1083 Budapest Práter u. 29/b.)

Hétfőtől vasárnapig: 08.00-18.00

Telefon: 061-333-5998

Van Esély Alapítvány

A Van Esély Alapítvány célja, hogy pályáztatás útján anyagi forrásokkal és egyéni segítőmunkával támogasson otthon nélkül maradt embereket. Noha nem kifejezetten lakhatási célú támogatásokat nyújtanak, segítségükkel közelebb juthatsz a biztos lakhatásod megteremtéséhez. A program arra törekszik, hogy a hajléktalan ember kiútkeresésében azokat a máshogy nem finanszírozható mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában. Az Alapítvány személyeket és személyre szabott segítő-programokat támogat pályázati felhívásokon keresztül, amikre a jelentkezést a pályázóknak kell kidolgoznia.

Ki pályázhat?

A pályázók körét mindig a konkrét pályázati kiírás határozza meg, de általában a lakásszegénységben élő embernek egy segítővel együtt kell pályáznia, aki nem kell, hogy szociális munkás legyen.

Mit támogat az Alapítvány?

Az Alapítvány a program viteléhez szükséges anyagi feltételeket biztosítja a támogatott és segítője számára, illetve szakmai konzultációt kínál a programok teljes hosszában: a pályázat kidolgozásától a megvalósítás különböző lépcsőin át, annak dokumentációjáig.

A támogatási összeg a pályázó igényeitől függ, de maximum néhány százezer forint.

Rendszeres pályázati kiírások és tovább információ: www.vanesely.hu

E-mail: vanesely@yahoo.com

Utcáról Lakásba Egyesület

Elsőként lakhatást – a szervezet közterületen élő hajléktalan embereknek segít szociális bérlakásba jutni a lerobbant és üresen álló önkormányzati lakások felújításával. További információ és aktuális pályázati kiírások: www.facebook.com/Utcáról-Lakásba-Egyesület

Lakhatást Most! – ebben a programban a szervezet saját tulajdonú lakásaiban biztosít helyet szociális bérleti díjjal hajléktalan és lakásszegénységben élő embereknek. További információ és az aktuális pályázati kiírások a szervezet honlapján találhatóak.

További információ: http://mostlakunk.blog.hu/ és www.lakhatastmost.hu/

Email: utcarollakasba@gmail.com

Habitat for Humanity

Elsőként lakhatást! program – a szervezet évente öt hajléktalan családnak teremt otthont használaton kívüli bérlakások felújításával. A programban egyelőre két önkormányzat – Újpest és Zugló – vesz részt, ezért a lakások is ezekben a kerületekben találhatóak. A felújítási munkálatokat a Habitat for Humanity csapata végzi.

Második Esély program – a szervezet olyan lakhatásukat vesztett családokat segít, akik akár 1-2 éve is családok átmeneti otthonában élnek. A Habitat önkormányzatok és önkéntesek segítségével nem lakható állapotú szociális bérlakásokat újít fel számukra, így tesszük lehetővé, hogy hosszú távon is fenntartható, biztos otthonhoz jussanak. A program egyelőre Zulgóban és a XV. kerületben érhető el.

További információ: www.habitat.hu/hu

Telefon: +36-1-374-06-06

Email: habitat@habitat.hu

Nyugodt Szív Alapítvány

Az alapítvány olyanoknak próbál segíteni, akiknek az emberhez méltó lakhatása veszélybe került.

Hogyan lehet segítséget kérni?

A kéréseket folyamatosan lehet megírni a nyugodtsziv2015@gmail.com címre. Csak olyanok jelentkezzenek, akik a szociális rászorultságukat igazolni tudják.

Milyen támogatási formák lehetségesek?

Mivel az alapítványnak nincsenek saját lakásai, ezért a támogatásoknak alapvetően két módja van:
– egyszeri vagy rövid távú anyagi segítség, hogy a családokat tartozás miatt ne lakoltassák ki
– költözés esetén – lehetőség szerint – hozzájárulás a kaució kifizetéséhez

Milyen összegű a támogatás?

Az alapítvány az adományozók pénzéből gazdálkodik, ezért a szétosztható támogatás mindig az aktuális pénzügyi helyzettől függ.

Hálózat Alapítvány

Az Alapítvány célja a szociálisan rászoruló fővárosi polgárok támogatása lakásfenntartási költségeik kiegyenlítésében. Támogatásban részesíthetők azon magyar állampolgárok, akik rendelkeznek budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel és megfelelnek a konkrét támogatási feltételeknek.

Ki pályázhat?

Az Alapítvány támogatása a kerületi családsegítőkön és szociális szervezeteken keresztül érhető el.

Mit támogatnak?

Jelenleg az alapítvány a lakásfenntartási költségek közül a távhőszolgáltatási, víz-, szennyvízelvezetési és hulladékkezelési díjat, valamint kivételes esetekben egyéb lakásfenntartási költségeket támogat.

* Hátralékkiegyenlítő támogatás:

Hátralékkiegyenlítő támogatást az Alapítvány kizárólag a távfűtés, víz-csatorna és szemétszállítási díjak hátralékainak rendezésére nyújt azoknak, akiknek legfeljebb 90.000,-Ft/fő (egyedül élőknél legfeljebb 100.000,-Ft/fő) a havi nettó jövedelemmük. Támogatás egy személynek három éven belül egyszer ítélhető meg. A megítélt támogatás és az önrész mértéke attól függ, hogy mikor keletkezett a hátralék – minél régebben, annál magasabb arányú az alapítvány támogatása. A támogatás összege maximum 300.000 Ft.

* Krízis támogatás

Az alapítvány esetenként ún. krízis támogatást nyújthat, egyedi mérlegelés alapján. Ez a támogatás azoknak szól, akiket a szolgáltatás azonnali, közeljövőbeni megszüntetése fenyeget, és akiknek a lakbér és járulékos díjai (víz-, csatorna-, szemétdíj) nem fizetése miatt kezdeményezték a lakásbérleti jogviszony felmondását. A krízis támogatás kiterjedhet a lakbérhátralékok rendezésére is.

Lakbérhátraléknál a támogatás további feltétele, hogy csatolni kell az ingatlankezelő szervezet nyilatkozatát arról, hogy a lakbérhátralék támogatással történő kiegyenlítése esetén szerződéssel továbbra is biztosítja és írásban igazolja a támogatott legalább 1 éves lakhatását. Az alapítvány csak ezen igazolás beérkezését követően utalja a kuratórium által megszavazott támogatási összeget.

Eseti támogatás

Az alapítvány kivételes esetben és a Kuratórium egyedi döntése alapján eseti támogatást is nyújt.

További információ: http://www.dbrt.hu/index.php?id=70

Telefon: 061-382-8740, 382-8700/5152, 5153, 5154 mellék

4. CSATLAKOZZ HOZZÁNK!

A. A Város Mindenkié

A Város Mindenkié olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik a lakhatáshoz való jogért küzdenek.

Együtt a Lakhatásunkért Csoport

Várjuk azokat a nehéz helyzetbe került embereket, családokat, akik az alábbi problémákkal küzdenek: lakásvesztés veszélye, adósság és lakásgondok gyerekekkel. A csoport célja, hogy összekössön hasonló bajban levő embereket, és ők közösen, egymásnak segítve találjanak ötleteket, lehetőségeket, megoldásokat a problémáikra.

Találkozási pont és Együtt a Lakhatásunkért Csoport:

Minden pénteken 16 órától 18 óráig az Auróra Közösségi Házban (Bp. 8. ker. Auróra utca 11.)

E-mail: avarosmindenkie@gmail.com
Honlap: www.avarosmindenkie.hu
Facebook: www.facebook.com/AVarosMindenkie

B. Utcajogász

Ezek mi vagyunk. Jelen weblapon nyújtunk információt mindarról, amit mi csinálunk.