Köztéri kisokos

Bevezető

Magyarországon a hajléktalan embereknek pontosan ugyanolyan jogaik vannak, mint azoknak, akiknek van állandó és biztos lakhatásuk. Ebbe beletartozik az egyenlő bánásmódhoz és az emberi méltósághoz való jog is!

Sajnos a jogok egyenlő gyakorlása nem mindig valósul meg. Jól tudjuk, hogy az utcán élő embereket nagyon sok zaklatás és megkülönböztetés éri a különböző hatóságoktól, hivatalos személyektől és az „átlagpolgároktól” is.

Az, hogy fedél nélkül élő emberként nem tartják tiszteletben a jogaidat és különösen emberi méltóságodat, nem a Te hibád. Az viszont, hogy ez ne történhessen meg se veled, se sorstársaiddal, a Te felelősséged is! Egyedül küzdeni nehéz és veszélyes, összefogással viszont mindannyian sokkal erősebbek vagyunk és képesek vagyunk megvédeni jogainkat és érdekeinket.

Azért készítettük el ezt az információs füzetet, hogy a közterületen élő és tartózkodó hajléktalan emberek tisztában legyenek jogaikkal és a jogorvoslat lehetőségeivel.

Ha valamilyen jogsértés ér, jelentkezz nálunk, és mi segítünk abban, hogy panaszod eljusson a megfelelő hatóságokhoz. Lépj velünk kapcsolatba! Tegyük meg közösen a szükséges lépéseket, hogy ugyanez másokkal ne történhessen meg!

Megjegyzés: Bár ezt a füzetet jogászok segítségével állítottuk össze, jogi ügyekben nem helyettesítheti a törvények és rendeletek pontos szövegének ismeretét. Ráadásul, a jogszabályok nagyon gyorsan változnak és előfordulhat, hogy az itt használt források már nem hatályosak. Kérjük, bármilyen jogi eljárás kapcsán fordulj jogászhoz!

A Város Mindenkié: avarosmindenkie.blog.hu

Utcajogász: utcajogasz.hu

Ez a kisokos utoljára 2018. májusában frissült.

Szabálysértések

A jogi kisokosban több szabálysértéssel foglalkozunk, ezek mindegyikére vonatkozik az alábbi leírás. Ha szabálysértést követsz el, akkor a hatóság jellemzően figyelmeztetéssel, helyszíni bírsággal, pénzbírsággal, vagy közérdekű munka büntetéssel sújt, a legsúlyosabb esetekben pedig elzárással büntethetnek. A büntetések – elvileg – annál szigorúbbak, minél súlyosabb az elkövetett cselekmény, illetve minél több szabálysértést követsz el egyszerre vagy fél éven belül. A büntetésnek a cselekmény súlyán kívül a szabálysértő személyes körülményeihez is igazodnia kell.

A gyakorlatban az a legjellemzőbb, hogy az eljáró hatósági személy – általában a rendőr vagy a közterület-felügyelő – helyszíni bírságot szab ki a szabálysértővel szemben. A törvény meghatározza azokat a szabálysértéseket is, amelyek elkövetése esetén elzárhatnak, azaz börtönbe csukhatnak. Ha azonban fél éven belül harmadszor vonnak felelősségre (kivéve helyszíni bírság) szabálysértés elkövetéséért (Kivéve közlekedési szabálysértése), akkor is büntethetnek elzárással.

Ha helyszíni bírságot akarnak kiszabni veled szemben, akkor két lehetőséged van:

A helyszínen aláírod a szabálysértésről és büntetésről szóló papírt, és ezzel elismered a szabálysértés elkövetését. Ezzel lemondasz a fellebbezés jogáról, vagyis ezután nincsen igazán hatékony jogorvoslati lehetőséged.

Ha nem ismered el a szabálysértést, akkor feljelentést tesznek ellened és elindul az eljárás. Az eljárás során felmenthetnek, ha kiderül, hogy nem követted el a szabálysértést. Ha megállapítják, hogy elkövetted, akkor kaphatsz figyelmeztetést vagy pénzbírságot, amely kevesebb, de akár több is lehet, mint a helyszíni bírság összege.

Ha úgy döntesz, hogy nem ismersz el egy szabálysértést a helyszínen, mert jogszerűtlennek vagy túlzónak tartod a büntetést – vagy ha feljelentésre indult ellened eljárás – akkor mindenképpen kérj jogi segítséget, és a lehető leghamarabb keresd fel az Utcajogász csapatát! Fontos, hogy időben cselekedj, mert szigorú határidőket kell betartani az eljárásban (pl. 8 napod van arra, hogy meghallgatásodat kérd, vagy a kifogásra, ami tulajdonképpen a fellebbezés). A gyakorlatban sok olyan esettel találkozunk, ahol a helyszíni bírság aránytalanul szigorú, ilyen esetekben joggal lehet számítani arra, hogy az eljáró hatóság enyhébb büntetést, vagyis például a bírság helyett figyelmeztetést fog alkalmazni.

A szabálysértési eljárásban nem vagy kötelezhető arra, hogy önmagad ellen vallomást tegyél vagy más bizonyítékot szolgáltass. Saját védelmed érdekében bármit mondhatsz, csak mást nem vádolhatsz hamisan. Ha úgy gondolod, nem is vagy köteles vallomást tenni.

Ha helyszíni bírságot vagy pénzbírságot kaptál, de nem tudod/akarod befizetni, akkor a büntetést közérdekű munkára válthatod. 5 ezer forint bírságot hat óra közérdekű munkával tudsz ledolgozni. Ilyenkor a befizetésre rendelkezésre álló határidőt követő három munkanapon belül be kell jelentkezned az elkövetés helye szerinti munkaügyi központnál. Cselekedj minél előbb, nehogy lekésd a határidőt! Ha nem intézed el a bírság közérdekű munkára változtatását, és a bírságot sem fizeted meg, akkor börtönbe fognak zárni.

Életvitelszerű tartózkodás kijelölt közterületen

Részletes szabályok: itt!

Igazoltatás

A rendőr közterületen bárkit igazoltathat, azonban mindig közölnie kell az igazoltatás célját. Olyan nincsen, hogy rutinigazoltatás! Ha felszólít, köteles vagy vele együttműködni és a nálad lévő, a személyi azonosságodat igazoló okmányokat (pl. útlevél, személyi) felmutatni.

A rendőr csak akkor motozhat meg vagy nézheti át a csomagjaidat, ha nem tudtad magad igazolni (és ekkor a nálad lévő dolgok között kereshet a személyazonosságodra vonatkozó információt); bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével gyanúsít; a közrendet, közbiztonságot veszélyezteted a viselkedéseddel (hogy ez pontosan mit jelent, az a helyzettől és az eljáró hatóság megítéléstől is függ!)

Önmagában nem számít szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, ha nincs nálad személyi igazolvány, de ilyenkor a rendőr bevihet az őrsre és ott tarthat, amíg nem azonosítanak. Ha van veled valaki, akinek van igazolványa és ő igazolja a személyazonosságodat (azt mondja, hogy az vagy, akinek mondod magad) akkor azt is elfogadhatja a rendőr, de ez nem kötelessége.

Fontos, hogy ha bármilyen ok miatt motozásra kerül sor, nőt csak nő, férfit pedig csak férfi rendőr motozhat meg.

Az igazoltató rendőr köteles megmutatni az igazolványát, ha te megkéred rá.

A közterület-felügyelőknek is joguk van igazoltatni, de ők kötelesek az intézkedés előtt igazolni magukat anélkül, hogy Te arra külön megkérnéd őket!

 Mint minden más hatósági személy, a rendőr is köteles veled szemben udvariasan, az emberi méltóságod tiszteletben tartásával eljárni.

 Ha úgy érzed, hogy a rendőr jogtalanul járt el veled szemben például igazoltatás közben, jogod van 30 napon belül panaszt benyújtani a kerület vagy település rendőrkapitányságán. Ha alapvető jogaidat sértette az eljárás (vagy annak hiánya), akkor 20 napon belül a Független Rendészeti Panasztestülethez (panasztestulet.hu; Budapest, Bp, V. Széchenyi rkp. 19.) is fordulhatsz, amely független a rendőrségtől.

MÁV várótermek

A MÁV várótermeiben csak érvényes jegy megváltásával tartózkodhatsz, legyen az bármilyen távolságra szóló, bármilyen kis összegű. Ha nincs jegyed, a biztonsági őr vagy peronőr kiküldhet a teremből.

Tömegközlekedés

Mint bárki más, Te is csak akkor utazhatsz a BKK járművein, ha elfogadod és betartod az utazási szabályzatot. Ha a szabályzatot megszeged, leszállíthatnak a járműről akkor is, ha van érvényes jegyed.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a hajléktalan embereket a BKK szabályai sokkal súlyosabban érintik, mint a többi utazót. Ha úgy érzed, hogy az ellenőr, vagy biztonsági őr igazságtalanul jár el veled szemben, ne fogadd el a helyzetet, keress fel minket, hogy közösen kiálljunk alapvető jogainkért!

Az utazási szabályzat szerint a BKV járművein:

 • 65 év alatt csak érvényes jeggyel vagy bérlettel lehet utazni (65 év felett ingyenes);
 • nem szabad kéregetni;
 • nem szabad hangosan rádiót hallgatni;
 • kutya csak pórázon és szájkosárral (vagy kézipoggyászban) utazhat; neki is kell jegyet venni, és ha kérik, fel kell mutatnod a kutya oltási bizonyítványát;
 • maximum két nagyobb csomagot lehet szállítani (melyek darabonként nem lehetnek nagyobbak, mint 40x50x80 cm, vagy 20x20x200 cm);
 • nem szabad észrevehetően ittasan utazni;
 • nem lehet feltűnően piszkos ruhában utazni.

Ha esetleg nincs jegyed, és a BKV-ellenőr rendőrt hív személyazonosságod megállapítására, a rendőr a mai jogi szabályozás szerint nem adhatja ki az ellenőrnek az adataidat.

Ma már közterület-felügyelők is dolgoznak a BKV több járatán. A közterület-felügyelőknek joguk van igazoltatni az utasokat, azonban az adatokat nem adhatják át az ellenőrnek a helyszínen (ezt a BKV-nak írásban kell igényelnie a Közterület-felügyelettől).

Az ellenőrök, a biztonsági őrök és a közteresek kötelesek veled szemben udvariasan, az emberi méltóságod tiszteletben tartásával eljárni.

 Ha úgy érzed, hogy erőszak vagy zaklatás áldozata vagy, fordulj a rendőrséghez, illetve keresd fel A Város Mindenkié csoportot, hogy közösen lépjünk fel az ügyben!

Kéregetés, koldulás

Ha pénzt kérsz másoktól, pénzbírságot kaphatsz,

 • ha közterületen vagy nyilvános helyen közvetlenül megszólítasz másokat;
 • lakóházban kéregetsz;
 • gyermekkorúval együtt fordulsz pénzért másokhoz

Ezekben az esetekben a rendőr járhat el, illetve a közterületfelügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot. Fontos tudni, hogy a szabálysértési törvény alapján nem büntethetnek meg néma koldulásért, de Budapesten a XXI. kerületben megbüntethetnek néma koldulásért is, ami azt jelenti, hogy a közterületfelügyelők közigazgatási bírságot szabhatnak ki veled szemben.

Vizelés

Jelenleg nincs olyan jogszabály, amely kimondottan tiltaná azt, hogy valaki közterületen vizeljen. Ennek ellenére jó, ha tudod, hogy aki a közterületen vagy nyilvános helyen a közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsít, vagy a közterületet beszennyezi, 50 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.

Ezekben az ügyekben eljárhat rendőr, közteres, és az utóbbi esetben zöldterületen a természetvédelmi őr is. Vagyis, ha ők úgy ítélik meg, hogy magatartásod (pl. a vizelés) sérti a közerkölcsöt, vagy azzal beszennyezed a közteret, akár helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

Dohányzás

2012. január 1-jétől lényegében minden zárt légterű helyen tilos a dohányzás. Nem szabad dohányozni munkahelyen, étteremben, kocsmában, vonaton, pályaudvaron, vasútállomáson, peronon, a gyalogosok által használt aluljárókban és megállókban, illetve 5 méteres körzetükben. (Ezt dohányzást tiltó táblák is jelzik). Dohányozni otthon, az utcán és a nem tiltott helyeken szabad. Szabad pl. kerthelyiségekben és szabadtéri szórakozóhelyeken, de játszótereken, közoktatási és egészségügyi intézmények (kivéve a pszichiátriai intézeteket) területén, illetve 5 méteres körzetükben még szabadtéren sem megengedett.

Figyelem! A helyi önkormányzatok ezenkívül egyéb közterületet is nemdohányzó területté nyilváníthatnak.

 Tiltott helyen dohányzásért a helyszínen 30 ezer forint bírságot szabhatnak ki. Ezekben az esetekben a közteresek járnak el. A dohányzási korlátozások betartását a megyei/fővárosi kormányhivatal is ellenőrizheti, és magánszemélyekre 50.000 forintig terjedő, ún. egészségvédelmi bírságot szabhat ki.

Alkoholfogyasztás

Budapest legtöbb közterületén, tilos alkoholt fogyasztani, kivéve olyan helyeken, melyek erre külön engedélyt kértek (pl. kiülős teraszok, fesztiválok). Bár ezt a tilalmat a valóságban ritkán tartják be, azért erre is oda kell figyelned, mert ha mégis elkapnak, szabálysértési bírságot kaphatsz.

Holmi

A magyar állam védi a magántulajdont, ezért a holmidat senki sem veheti el tőled, nem dobhatja ki, nem vitetheti el, kivéve, ha erre megfelelő indoka van. Ilyen indok lehet, ha az eljáró rendőr vagy közteres fertőzésveszélyesnek ítéli a matracodat, takaróidat, csomagodat. Ezért amennyire lehet, próbáld tisztán tartani a holmidat (például mindig takard le a matracodat tiszta takaróval, lepedővel). A csomagod védelmében hasznos lehet, ha valamilyen jól látható módon megjelölöd, hogy a te tulajdonodról van szó. Ha mégis lefoglalták a holmidat, mindenképpen kérd, hogy vegyék jegyzőkönyvbe – ehhez jogod van.

Mosásra, tisztálkodásra több nappali melegedőben és közfürdőben is lehetőséged nyílik. A pontos lehetőségekről a következő helyen érdeklődhetsz:

Menhely Alapítvány Ügyfélszolgálat és Nappali Melegedő
VII. kerület, Kürt u. 4.
Információ, ügyfélszolgálat:
Hétfő, kedd, szerda, péntek: 9–14 óra
Csütörtök: 9-12 óra (csak postaügyelet)
Mosás: kedd, csütörtök: 8–12 óra
Nagyon fontos, hogy a holmid ne hagyd közterületen őrizetlenül. Ha nem tudod magadnál tartani, add be egy csomagmegőrzőbe:

 

Hajléktalanokért Közalapítvány Nappali Melegedő és Segítőház Éjjeli Menedékhely
X. kerület, Jászberényi út 47/e.
Itt csak az éjjeli menedékhelyen tartózkodók számára van lehetőság csomagmegőrzésre.
Megőrzési idő: max. 1 hónap (meghosszabbítható).
Minden nap 18:00 – 7:30

Nappali melegedő (itt lehet az éjjeli menedékhelyre jelentkezni):
Hétfőtől szombatig 10 -16 óra
Az igénybevétel feltételei:
-fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás
-18. életév betöltése

 

Tiszta Forrás Alapítvány
XVIII. kerület, Üllői út 375.
Hétfőtől vasárnap: 8–14 óra
Azoknak őrzik meg a csomagjait, akik oda járnak, a külsősökét nem.

 

Hajléktalanokért Közalapítvány Nyugati Centrum
VI. kerület, Szobi u. 3.
Hétfőtől péntekig: 9–15 óra
Megőrzési idő: 1 hónap (meghosszabbítható), elképzelhető, hogy várni kell.
Az igénybevétel feltétele: fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás

 

Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ
X. kerület, Bihari u. 15.
Hétfőtől csütörtök 8:15 16 óra
Péntek: 8–14 óra
Csak a nappali melegedőbe rendszeresen (kb. 1 hónapon át) járóknak fenntartott, ingyenes szolgáltatás. Kis méretű csomagok megőrzésére van lehetőség.
Megőrzési idő: Amíg rendszeresen jársz a központba, utána még 3 hónap türelmi idő van.

 

Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ
XIX. kerület, Ady Endre utca 112.
nappali melegedő + krízis fapad
Hétfőtől csütörtökig: 8–16 óra
Pénteken: 8 – 13:30
Megőrzési idő: 30 nap, általában várólista van.

 

Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ
VIII. kerület, Diószeghy Sámuel utca 5.
Napi szolgáltatás, naponta újra kell kérni!
Hétfőtől csütörtökig 8-16 óra
Péntek: 8–14 óra
Megőrzési idő: csak aznapra.
SZÁNDÉKOZNAK BŐVÍTENI A KAPACITÁST, HOGY HOSSZABB TÁVON IS LEHESSEN ŐRIZNI: KB. JÚNIUS KÖZEPÉN

 

Magyar Vöröskereszt Csepeli Hajléktalanszálló
XXI. kerület, Központi út 55-59.
Csak az éjjeli menedékhelyen alvóknak.
Melegedő a hét minden napján: 8-16 óra
Megőrzési idő: egy hónap

 

Magyar Vöröskereszt Hajléktalanszálló
XIII. kerület, Madridi u. 7
Csak az éjjeli menedékhelyen alvóknak.
A hét minden napján, 5:30 22:00
Megőrzési idő: egy hónap

 

Menhely Alapítvány – Vajda
VIII. kerület, Vajdahunyad u. 3.
Hétköznapokon: 8–11 és 14–17 óra
Hétvégén: 8-9 16-17
Itt nagyméretű szekrényt tudsz bérelni havi 700 forintért, és nem kell előzetes kapcsolatban állnod velük.

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Központ
XI. kerület, Rimaszombati út 15/a.
Hétfőtől péntekig: 9–14.30 óra Megőrzési idő: max. 1 hónap (meghosszabbítható), ha nem hoszabbítod meg, még 10 munkanapig megőrzik a csomagodat, ezután megsemmisítik.
Kb. 15 csomag elhelyezésére van mód.

XIII. kerületi Önkormányzat Nappali Melegedő
XIII. kerület, Szabolcs utca 5.
Hétfőtől péntekig: 8–16 óra (15:30-ig meg kell érkezni)
Megőrzési idő: 1 hónap, de ez hosszabbítható.
Ez a melegedő nemrég költözött, és kevés hely áll a rendelkezésükre, ezt vedd figyelembe!

 

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Nappali Melegedői
XIV. kerület, Cserei u. 10.
Hétfőtől péntekig: 8–16 óra
A csomagmegőrzőt naponta kétszer, 10:00 és 14:00 órakor nyitják meg.
Megőrzési idő: max. 30 nap (meghosszabbítható).
A csomagmegőrzés feltétele a fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolás és a két hétnél nem régebbi fertőtlenítési igazolás

XIX. kerület, Iparos u. 1/A
Hétfőtől péntekig: 9–15 óra
Megőrzési idő: max. 30 nap.
Tüdőszűrő és fertőtlenítési igazolás itt is szükséges

Utcai árusítás

A közterületi árusítás rendeltetéstől eltérő közterület-használatnak számít, ezért ehhez az adott köztér tulajdonosától, vagyis az illetékes (fővárosi vagy kerületi) önkormányzattól kell engedélyt kérni. A díjat az adott önkormányzat rendeletben állapítja meg. Az engedély hiányáért (vagy az attól eltérő használatért) 5 ezertől 50 ezerig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki, illetve lefoglalhatják/visszatarthatják az árut (hogy melyiket választják, az eljáró hatósági személy dönti el). Ezekben az esetekben a közterület-felügyelő és a rendőr is eljárhat. 2018. május 1-jétől az engedély nélküli közterület-használatért közigazgatási bírság is kiszabható!

Fedél Nélkül terjesztés

A Fedél Nélkül egy többségében hajléktalan emberek által létrehozott és terjesztett újság. Az újságot csak érvényes terjesztői engedéllyel és igazolvánnyal (kitűzővel) lehet terjeszteni. Az igazolványt félévente meg kell újítani. Az engedélyben meg van jelölve, hogy hol lehet terjeszteni a lapot, és ettől nem szabad eltérni.

FONTOS! A lap terjesztése nem koldulás, ha az adományért cserébe átadod a lapot, emiatt nem büntethetnek meg. Ha a rendőr vagy a közterület-felügyelő helyszíni bírságot akar emiatt kiszabni, ne írd alá a papírt!

 Gyakran bírságolnak meg terjesztőket közlekedési szabálysértés miatt. Ezt elkerülheted, ha nem az úttesten árulod az újságot.

Ha te is terjesztő szeretnél lenni, vagy írni szeretnél a lapba, keresd fel a Fedél Nélkül szerkesztőségét!

Fedél Nélkül szerkesztőség
Budapest, VII., Kürt u. 4.
Postacím: 1410 Budapest 7, Pf.: 216
Telefon/Fax:: (+36-1) 322-3423
E-mail: fedelnelkul@fedelnelkul.hu
Koordinátorok: Szenográdi Réka: (+36) 20/277-5030 Kepe Róbert: (+36) 20/468-2617

Tűzgyújtás

Ha erdő területén vagy annak közelében az erre kijelölt helyeken kívül tüzet gyújtasz, szabálysértést követsz el és maximum 50 ezer forintig terjedő bírságot szabhatnak ki rád. Külön figyelj arra, hogy tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet rakni.

Kukázás, lomizás

A hulladéktörvény alapján a lomtalanítás során közterületre kitett dolgok és a közterületen elhelyezett kukába dobott hulladékok a közszolgáltató tulajdonát képezik. Ezért ha lomizol vagy kiveszel valamit a kukából, megbüntethetnek, és az elvitt dolgot le is foglalhatják. A lefoglalásról a hatóságnak jegyzőkönyvet kell felvennie!

Ha a nálad talált dolgok összértéke az 50 ezer forintot meghaladja, büntetőeljárást is indíthatnak ellened.

Ha megbüntettek lomizás vagy kukázás miatt, mindenképpen keress fel minket péntekenként 15 és 17 óra között a Blaha Lujza téren. Ha elhozod az ügyedet, nemcsak neked tudunk személyesen segíteni, de elképzelhető, hogy az ügyed segítségével a törvényt is meg tudjuk semmisíteni!

Utcazenélés

Régebben erősítő nélkül szabad és ingyenes volt az utcazenélés, de ma már ez is engedélyhez kötött tevékenység, amelyért fizetni kell. Engedélyért, illetve tájékoztatásért minden esetben a területet kezelő önkormányzathoz kell fordulni, mert a szabályozás kerületenként illetve területenként változó. 2018. május 1-jétől az engedély nélküli közterület-használatért közigazgatási bírság is kiszabható!

Járműben tartózkodás

Ha köztéren álló autóban laksz vagy alszol, tudnod kell, hogy üzemképtelen jármű közterületen való tárolásához közterület-használati hozzájárulás szükséges. Ezt annak a kerületnek az önkormányzati ügyfélszolgálatán kérelmezheted, ahol az autó áll.

Sajátépítésű kunyhó

Szabálysértésnek minősül, ha közterületen a tulajdonos hozzájárulása nélkül építményt emelsz. Közterületnek minősül a tulajdonostól függetlenül minden olyan terület, ami mindenki számára egyformán hozzáférhető, vagyis nincs elkerítve, pl. utca, park, pályaudvar, erdő.

 A sátor nem minősül építménynek! Ha sátorban laksz, akkor tulajdonosi hozzájárulás nélküli építkezés miatt nem büntethetnek meg, de ha a sátor tiltott zónában van, akkor életvitelszerű közterületen való tartózkodás miatt felelősségre vonhatnak.

Nem büntethetnek meg, ha nem te építetted a kunyhót, amiben laksz, vagy 2013. október 15. előtt építetted azt.

Nem büntethetnek meg akkor sem, ha engedélyt kaptál a terület tulajdonosától a kunyhód építésére.

Ha engedély nélküli kunyhóépítésen kapnak, szabálysértési eljárást indíthatnak ellened, és a gyorsított eljárás lefolytatása érdekében a rendőrség legfeljebb 72 órára őrizetbe is vehet.

A büntetés figyelmeztetés, pénzbírság, közérdekű munka, de legsúlyosabb esetben elzárás is lehet. Elzárást a meghallgatást, és a bizonyítási eljárás lefolytatását követően, csak a bíróság szabhat ki.

Attól függetlenül, hogy egy építmény (pl. kunyhó) engedéllyel vagy engedély nélkül épült, nem lehet csak úgy elbontani. A hatóság megbüntethet szabálysértésért, de a kunyhódat csak akkor bonthatják el, ha egy hivatalos eljárás keretében – amelynek elindításáról téged írásban értesítettek – erről határozat születik. Ugyanez érvényes a mindenki számára egyaránt hozzáférhető nem önkormányzati területeken is (pl. MÁV). Elkerített magánterületen a közteresek nem járhatnak el – ha szabálytalanságot észlelnek, kapcsolatba kell lépniük a terület tulajdonosával.

Ha bontással fenyegetnek, de te a tulajdonos engedélyével tartózkodsz egy területen, akkor erről azonnal értesítsd a közterület-felügyeletet, vagy azt a hatóságot, amely megfenyegetett. Ha így sem hagynak békén, akkor értesítsd a tulajdonost és kérd meg, hogy tárgyaljon a közteresekkel vagy az önkormányzattal az érdekedben.

Ha megbüntettek illegális kunyhóépítés miatt vagy hatósági eljárás nélkül akarják elbontani a kunyhódat, mindenképpen keresd fel az Utcajogászt péntekenként 15 és 17 óra között a Blaha Lujza téren. Ha elhozod az ügyedet, nemcsak neked tudunk személyesen segíteni, de elképzelhető, hogy az ügyed segítségével a törvényt is meg tudjuk semmisíteni!

Kutyatartás

Ha közterületen veled van a kutyád, figyelj arra, hogy mindig a közeledben legyen és ne kóboroljon el. Ha felszállsz vele tömegközlekedési eszközre, legyen rajta póráz, szájkosár, és válts neki külön jegyet. Legyen nálad a kutya oltási bizonyítványa is. (Ha az állat olyan kicsi, hogy belefér egy szállításra alkalmas kisebb dobozba, akkor nem kell neki külön jegy.)

Élelmiszerboltba, játszótérre vagy közfürdő területére nem viheted magaddal a kutyádat.

Ha a kutyád a közterületen nem az erre kijelölt helyen végzi el a dolgát, azt neked kell feltakarítanod. Ha nem teszed, akkor ezért is szabálysértési bírságot kaphatsz, ahogy azért is, ha az előzőekben felsorolt tiltott helyekre viszed magaddal a kutyádat.

Fontos! 2013. január 1. óta a négy hónaposnál idősebb kutyák már csak bőr alá beültetett mikrochippel megjelölve tarthatók.

Közterület-felügyelők

A közteres feladata, hogy

 • figyeljen a közterület jogszerű használatára;
 • megóvja a közterület rendjét és tisztaságát;
 • védje a közbiztonságot;
 • védje az önkormányzati vagyont, az épített és természeti környezetet
 • ügyeljen a köztisztaságra
 • odafigyeljen a helyes kutyatartásra. A közteresnek joga van
 • a közterületet rendszeresen ellenőrizni;
 • szabálysértési eljárást kezdeményezni, feljelentést tenni;
 • helyszíni bírságot kiszabni;
 • konkrét intézkedéseket tenni (pl. előállítás, valamely dolog visszatartása, igazoltatás, tetten ért személy visszatartása ), stb.

A közteres az intézkedés előtt mindig köteles szóban közölni, hogy ő közterület-felügyelő, valamint megmutatni az azonosítószámát tartalmazó fényképes felügyelőigazolványát . A közteres az intézkedés után köteles tájékoztatni a panasz lehetőségéről és ennek határidejéről. Ha az intézkedés során valaki megsérül, a felügyelő köteles gondoskodni az ellátásáról.

A felügyelő köteles a hozzá fordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve felvilágosítást megadni, és rá is érvényes, hogy csak udvariasan, méltóságodat tiszteletben tartva beszélhet veled.

Ha úgy véled, a közteres jogtalanul járt el veled szemben, és szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás nem indult, az intézkedéssel kapcsolatos panaszodat 8 napon belül a rendőrséghez nyújthatod be.

Közvetlenül az adott kerület vagy a főváros jegyzőjéhez is fordulhatsz. Azt, hogy a felügyelő melyik Közterület Felügyelethez tartozik, a bal karján feltüntetett jelzés alapján tudod megállapítani.

Polgárőrök

A polgárőrök fő tevékenysége a közterületek bejárása, a felvilágosítás, a megfigyelés és az eljáró szervek (pl. rendőrség) támogatása.

A polgárőrök nem rendelkeznek hatósági jogkörrel, így nem igazoltathatnak, nem tartóztathatnak le, és nem használhatnak kényszerítő eszközt (pl. nem lehet náluk lőfegyver). Gázspray-t viszont – kizárólag jogos védelmi helyzetben – használhatnak; ennek során viszont kerülniük kell a sérülés okozását. A sérült személy részére a polgárőr köteles segítséget nyújtani. Joguk van felszólítani a szabálysértést vagy bűncselekményt elkövető személyt a cselekmény abbahagyására, és joguk van a cselekmény folytatását megakadályozni, valamint az elkövetőt visszatartani és haladéktalanul átadni a rendőrségnek. Ha erre nincs módja, a rendőrséget akkor is nyomban értesítenie kell. A polgárőröknek „Polgárőrség” feliratú megkülönböztető mellényt kell viselniük.

A polgárőrre kiemelten érvényes, hogy csak udvariasan, a méltóságodat tiszteletben tartva beszélhet veled.

Ha úgy érzed, egy polgárőr méltánytalanul viselkedik veled vagy polgárőrhöz méltatlan magatartást tanúsít, etikai eljárást kezdeményezhetsz az Országos Polgárőr Szövetségnél. Ha ennél súlyosabb jogsértést követ el veled szemben, feljelentést is tehetsz az illetékes rendőrkapitányságon.

Kerületőrök

Az egyre több kerületben megjelenő kerületőrök (segédfelügyelők) az önkormányzat megbízásából, de mindenfajta hatósági jogkör nélkül biztosítják a szabálysértések és a bűncselekmények megelőzését. A kerületőrök legfőbb feladata, hogy értesítsék a közterület-felügyelőket és a rendőröket, ha szabálysértést vagy bűncselekményt észlelnek. Vagyis a kerületőrök intézkedési jogköre nem terjed túl bármelyik állampolgár jogán: nem igazoltathatnak, és nem bírságolhatnak, csupán felhívhatják a figyelmedet, ha viselkedéseddel jogszabályt sértesz.

Mivel több kerület használja a kerületőrséget a megfélemlítés eszközeként, kiemelten fontos, hogy rákérdezz, pontosan melyik jogszabály alapján figyelmeztet téged, ha erre sor kerül.

A kerületőrök is kötelesek veled szemben udvariasan, az emberi méltóságod tiszteletben tartásával eljárni. Ha úgy érzed, méltánytalanság ért, az illetékes kerület jegyzőjénél élhetsz panasszal.

 

Biztonsági őrök

A biztonsági őrök magáncég alkalmazásában állnak, akik egy objektumot (pl. váróterem, metró stb.) vagy egy személyt védenek. Fontos, hogy mindig kérdezz rá, a biztonsági őr a szabályzat mely pontjára, illetve mely jogszabályra hivatkozva akar téged eltávolítani vagy személyazonosságodat megállapítani.

A biztonsági őrnek egyenruhát kell viselnie, amin fel kell tüntetni az őt foglalkoztató vállalkozás nevét és a személy- és vagyonőr vagy biztonsági őr elnevezést.

A biztonsági őrök nem rendelkeznek hatósági jogkörrel, vagyis például nem igazoltathatnak, nem tartóztathatnak le és nem motozhatnak meg.

A biztonsági őr jogosult téged felhívni:

 • kiléted igazolására;
 • csomagod bemutatására, hogy ellenőrizze, nincs-e benne a területre veszélyes tárgy vagy anyag;
 • a jogsértő magatartás abbahagyására.

Mivel a biztonsági őr jogosultságait önkéntes hozzájárulásod alapján gyakorolja, nem kötelességed igazolni személyazonosságodat, illetve megmutatni a csomagodat. A csomagodba a biztonsági őr nem nyúlhat bele. Azonban ha felhívására nem reagálsz, joga van ahhoz, hogy kitiltson az általa védett objektum területéről vagy ne engedjen be oda. Ha nem tartod be a BKV vagy a MÁV utazási szabályzatát az állomásokon és a várótermekben, a biztonsági őrnek joga van ahhoz, hogy kivezessen. Ezenkívül rendőrt vagy közterest is hívhat.

A biztonsági őr alkalmazhat testi erőt, hogy megakadályozza a jogosulatlan belépést, illetve eltávolítsa a jogosulatlanul bent tartózkodót, de ez csak az ellenállással arányos mértékű lehet. Vagyis nincsen joga hozzád érni, rángatni, erőltetni, ha egyértelműen tudtára adod, hogy kész vagy elhagyni a területet. A biztonsági őr gázspray-t, gumibotot, őrkutyát és lőfegyvert is tarthat magánál, de azokat csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja!

A biztonsági őr által védett területen kötelesek a biztonsági őrök jelenlétét jól látható helyen jelezni és a terület használati szabályzatát, valamint az őrök jogosultságait ismertetni.

 Ha úgy érzed, a biztonsági őr jogtalanul járt el veled szemben, panasszal élhetsz az őt foglalkoztató vállalkozásnál és annál a szervezetnél is, amely a biztonsági céget megbízta a terület védelmével (pl. BKV, MÁV).

Hol tehetsz panaszt?

Ha a rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet vagy más, közterületen intézkedő szerv nem tartja tiszteletben jogaidat, akkor általában 30 munkanapon belül panaszt tehetsz magánál a szervezetnél, a felettes szervénél vagy hivatalos személy által elkövetett bűncselekmény esetén feljelentést tehetsz a kerületi ügyészségen vagy a Fővárosi Főügyészségen. Ha a rendőr vagy a közterület-felügyelő alapvető jogaidat sérti, akkor a jogsértést követő 20 napon belül a Független Rendészeti Panasztestülethez fordulhatsz. A határidők a jogorvoslatra – vagyis a panasztételre – vonatkozó tájékoztatástól számítanak.

A panasz intézését minden esetben nagyban segíti, ha ismered az intézkedő személy nevét és igazolványának vagy jelvényének számát, és ha megjegyzel minden részletet az eseménnyel kapcsolatban. Jó, ha vannak szemtanúk is.

 Panasztétel a rendőrségen
A legközelebbi rendőrkapitányságon vagy a Központi Panaszirodán Budapest, VII. ker. István u. 23–25. Tel.: 462–7432
Valamennyi rendőri szerv elérhetősége megtalálható itt: police.hu/ugyintezes/szerv/orszagosrendor-fokapitanysag

 

Panasztétel a Független Rendészeti Panasztestületnél
Budapest, V. ker. Széchenyi rkp. 19.
Személyesen bejelentkezés után.
Tel.: 441–6501
E-mail: info@panasztestulet.hu Elektronikus panasztételi lehetőség: panasztestulet.hu

 

Panasztétel a polgárőrségnél
Országos Polgárőr Szövetség
Budapest, VII. ker. Király u. 71. Tel.: 441–1827,
Email: titkarsag@opsz.hu

 

Panasztétel a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál
(volt Fővárosi Közterület-felügyelet)
Budapest, V. ker. Akadémia u. 1.
Hétfő–csütörtök 9–15
Péntek 9–12 óra
Tel.: 301–7671
E-mail: fori@fori.hu

 

 A kerületi közterület-felügyeletek ellen is lehet panaszt tenni vagy döntéseikkel szemben fellebbezést benyújtani. Erről további információt a kerületi hatóságok ügyfélszolgálati irodáján vagy honlapján lehet szerezni.

 

Panasztétel a kerületőrségekkel kapcsolatban
Ha a kerületőr intézkedésével kapcsolatban merül fel kifogás, a kerületi önkormányzat ügyfélszolgálatán hivatali időben tehetsz panaszt. A kerületek elérhetősége a budapest.hu oldalon található meg.

Feljelentés hivatalos személy által elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén
Fővárosi Főügyészség
Budapest, V. kerület Akadémia u. 13. Tel.: 472–4000
Email: fovaros.fou@mku.hu

Szociális segítség hajléktalan embereknek

A Menhely Alapítvány diszpécserszolgálata minden, a hajléktalan embereket érintő szolgáltatásról tud felvilágosítást adni napi 24 órában, a hét minden napján (pl. szálláslehetőségek, mosási lehetőségek, férőhelyek stb.)

Tel.: 338–4186
Honlap: diszpecserportal.hu

Hol kaphatsz jogi segítséget?

Egyenlő Bánásmód Hatóság

A Hatóság tevékenységének célja az emberi méltóság védelme és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a jog eszközeivel. A Hatósághoz panasszal lehet fordulni, ha valakit, vagy valamely csoportot kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek többek között életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, vagy más helyzete, tulajdonsága, jellemzője (pl. hajléktalansága) alapján, mint más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személyt vagy csoportot. Amennyiben a Hatóság úgy ítéli meg, hogy hátrányos megkülönböztetés történt, vizsgálatot, illetve eljárást indít az ügyben.

Egyenlő Bánásmód Hatóság
XII. ker. Krisztina krt. 39/B. Előzetes telefonos bejelentkezés: 795–2975
Ügyfélfogadás: hétfő 9–16 óra Fax: 795–0760
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu Honlap: egyenlobanasmod.hu

TASZ jogsegély

A Társaság a Szabadságjogokért jogi segítséget és esetenként képviseletet nyújt:

 • fogyasztói típusú kábítószerrel visszaélés esetén;
 • adatvédelmi és közérdekű adatigénylési ügyekben;
 • a hatóságok szabadságkorlátozó intézkedéseivel kapcsolatban;
 • gondnoksággal kapcsolatos perek esetén;
 • egészségügyi visszaélésekkel kapcsolatban.

Telefonos jogsegély (névtelenül is!):
Kedden: 14:30-17 óra között
Csütörtök 10-12 óra között, a 279-22-35 számon
E-mail: jogsegely@tasz.hu
Személyes tanácsadás csak előzetes egyeztetés alapján, kivételes esetekben
Honlap: tasz.hu/jogsegely

Hajléktalan Emberek Jogvédő Fóruma

Ezt az irodát hajléktalansággal kapcsolatos jogi kérdéseiddel, problémáiddal keresheted fel.

Ügyfélfogadás:
Menhely Alapítvány Ügyfélszolgálati Iroda
Budapest VII. ker. Kürt u. 4. Hétfő és szerda 9–12 óra
Telefon: +36 20 418 4516, +36 1 789 6277

 

Jogi segítségnyújtó szolgálat

A kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok jogi segítségnyújtó szolgálata tanácsot ad peren kívüli ügyekben, okiratot készít, illetve peres eljárásokban biztosítja a rászorulók bíróság előtti jogi képviseletét. Rászorultnak tekinthetők és ezért a jogi szolgáltatásért nem kell fizetniük azoknak, a havi jövedelme nem éri el a 28.500 forintot (egyedülállók esetén a 42.750 forintot), és nincs felhasználható vagyonuk, valamint többek között az átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan emberek, illetve azok, akik aktív korúak ellátásában részesülnek vagy ilyen személlyel élnek egy háztartásban, vagy közgyógyellátásban részesülnek.

Ügyfélfogadás:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
1117 Budapest, XI. Prielle Kornélia u. 4.Tel.: 896-21-66;
Hétfő: 8:30 – 16:00
Kedd: 8:30 – 16:00
Csütörtök: 8:30 – 16:00
Péntek: 9:00 – 13:30
E-mail: isz.jso@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

 A Fővárosi Kormányhivatalon kívül minden kerületi hivatal hatósági osztálya is ellát jogi segítségnyújtást. Ezek ügyfélfogadási ideje és elérhetőségei kerületenként változóak, érdeklődni a fenti központi számon vagy az adott kerületi hivatalnál tudsz.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

A biztoshoz bárki fordulhat, aki úgy érzi, valamely hatóság eljárása miatt alkotmányos jogai sérülnek vagy sérülhetnek.

Panasz benyújtásának módja:
Levélcím:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest Pf. 40.
Tel.: 475–7100, Fax: 269–1615
Személyesen:
V. ker. Nádor u. 22. Ügyfélfogadás (a beadványban vagy telefonon előzetesen időpontot kell kérni):
Hétfő: 8–16 óra
(előzetes egyeztetés esetén 16-18 óra) Kedd–csütörtök 8–16 óra
Péntek 8–12 óra
E-mail: panasz@ajbh.hu (az e-mailben benyújtott beadványban meg kell adni a lakcímet vagy postai levelezési címet, különben a Hivatal nem tud a beadvánnyal foglalkozni!)

Áldozatsegítő Szolgálat

A szolgálat bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára nyújt segítséget, akik nemcsak a cselekmény közvetlen károsultjai lehetnek, hanem mindenki, aki a cselekmény következtében szenvedett testi, lelki vagy vagyoni kárt. Az eljárás során áldozatnak az tekinthető, aki feljelentést tett a rendőrségen bűncselekmény elkövetése miatt.

A bejelentést a cselekmény elkövetésétől számított öt napon belül meg kell tenni. A bejelentés bármely kerületi hivatalnál és a Fővárosi Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságszolgáltatási Osztályán is megtehető.

Az áldozatsegítő szolgálat ingyenes szolgáltatásai:

 • Felvilágosítás az ügyfelet megillető ellátásokról;
 • Ha szükséges, az áldozatsegítő szolgálat köteles ügyfelét jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani;
 • A bűncselekmény áldozata azonnali pénzügyi segélyt is kaphat, ha másként nem tudja fedezni alapvető szükségleteit (szállás, ruhanemű, utazás, élelmiszer, gyógyszer stb.). Ez nem a szociális rászorultságtól függ, hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet súlyosságától.
 • A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl három hónapon belül állami kárenyhítést is igényelhetnek.
 • Az éjjel-nappal, ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalon keresztül tájékoztatást ad az áldozat jogairól és kötelezettségeiről, az ügyintézés menetéről, a szükséges iratokról.
 • Meghallgatja a bűncselekményt elszenvedőt, érzelmi támogatást nyújt

Ügyfélfogadás:
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
1117 Budapest, XI. Prielle Kornélia u. 4
Tel.: 896-2174
Hétfőtől csütörtökig: 8:00 16:30
Péntek: 8:00 14:00
E-mail: isz.aso@bfkh.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
A kerületi hivatalok ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei változóak, érdeklődni a fenti központi számon vagy az adott kerületi hivatalnál tudsz

Ingyenes Áldozatsegítő Vonal:
0680 225 225

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

A Fehér Gyűrű Egyesület bűncselekmények vétlen áldozatainak segít, függetlenül az áldozat korától, nemétől, nemzetiségétől, és a bűncselekmény fajtájától. Az érdekképviseleten kívül az egyesület a következő segítséget adja a

 • bűncselekmények rászoruló áldozatainak:
 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően;
 • díjtalan jogsegélyszolgálat;
 • díjtalan mediáció
 • díjtalan pszichológiai segítségnyújtás szakemberrel
 • a szorult helyzetben lévőknek anyagi támogatás;
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban;
 • a bűncselekmények okozta károk megtérítéséért segítség a polgári bírósági eljárásban;
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése.
 • a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben csekély összegű anyagi támogatás, a bűncselekmény által kialakult krízishelyzet rendezésére. Rendőrségi feljelentéshez kötött!

Bűncselekmények, vagy egyéb esetek, amikor a Fehér Gyűrű nem tud/más tud segítséget nyújtani – például:

 • lakásmaffia ügyek
 • elrabolt tárgyak kárpótlása
 • munkajogi ügyek és egyéb közigazgatási eljárás alá tartozó ügyek
 • polgári peres eljárások
 • stb.

Ezen esetek egy részében tudnak más szervezetet, vagy a témában jártas fizetős ügyvédet ajánlani.

Ügyfélfogadás:
XIII. ker. Szent István krt. 1. Hétfő–csütörtök 10–16 óra Péntek 10–13 óra
Tel.: 312–2287 vagy 472–1161
E-mail: fehergyuru@t-online.hu Honlap: fehergyuru.eu

Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ)

Az IJSZ egy képviselői hálózat, amely védi a betegek jogait, valamint segítséget nyújt a szociális ellátással és gyermekjogokkal kapcsolatos kérdésekben.

Az IJSZ szolgáltatásai:

 • Betegjogok – a betegjogi képviselő segít az orvosi ellátással kapcsolatos kérdésekben; panasz esetén annak megfogalmazásában, továbbá kezdeményezheti a panaszod kivizsgálását;
 • Szociális ellátás (ellátottjog) – az ellátottjogi képviselő segít szociális ellátás igénybevételével kapcsolatos kérdésekben; a panasz megfogalmazásában, képviselhet ellátással kapcsolatos jogvitában;
 • A gyermekjogi képviselő a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek jogainak védelmét látja el; panasz megfogalmazásában segítséget nyújt, és kezdeményezheti annak kivizsgálását; gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket.

Elérhetőség:
A konkrét panasz esetén a területileg illetékes képviselőt kell keresni! A képviselők elérhetőségéről érdeklődni lehet a zöld számon, e-mailben, és megtalálható az IJSZ honlapján.
Zöld szám: 06–80 620–055
Központi telefon: 896–9000
e-mail: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
honlap: www.ijsz.hu

Utcajogász

Az önkéntes jogászok hetente egy alkalommal fogadják a hajléktalan és lakhatási gondokkal küzdő embereket. Célunk a jogi tanácsadás és információnyújtás, valamint az utcán élő hajléktalan embereket érintő problémák összegyűjtése, hogy szervezetten léphessünk fel a hatóságok, az állampolgárok és az intézmények túlkapásai és megkülönböztető gyakorlatai ellen. Ha konkrét panasszal keresed meg az Utcajogászt, minden vonatkozó iratot és dokumentumot hozz magaddal, mert a jogászok így tudnak a leghatékonyabban segíteni.

Blaha Lujza tér
(jó időben a téren, rossz időben az aluljáróban)
Péntek 15–17 óra
honlap: utcajogasz.hu
email: utcajogasz@gmail.com
Tel.:

 Megbüntettek azért, mert az utcán élsz?
Ingyenes jogi segítséget biztosítunk!
Akár a strasbourgi emberi jogi bíróságig is elvisszük az ügyedet.

Célunk, hogy a te ügyeden keresztül elérjük a hajléktalanságot büntető törvény megsemmisítését, és ezzel a te felmentésedet is.
A büntetéstől számított 8 napon belül keress fel minket a büntetésről szóló határozattal!

A Város Mindenkié

A Város Mindenkié csoport olyan hajléktalan, hajléktalanságot megtapasztalt aktivistákból és szövetségeseikből áll, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és

igazságos társadalomért. Célunk, hogy kiálljunk a hajléktalan emberek méltóságáért és küzdjünk a lakhatáshoz való jogért.

A szervezet minden tevékenységében – a döntéshozástól az akciók szervezéséig – a hajléktalan emberek vezető szerepet játszanak.

Ha szeretnél csatlakozni hozzánk, keress meg minket az alábbi elérhetőségek egyikén!

Honlap: avm.merce.hu
E-mail: avarosmindenkie@gmail.com

 

Hajléktalan Nők Egymásért Mozgalom (HaNEM)

Nyílj ki! Merj beszélni! A nőknek is van beleszólásuk! Nem vagy egyedül!

A HaNEM A Város Mindenkié csak nőkből álló csoportja. Célunk az otthontalan nők személyes megerősítése, érdekeik képviselete és az őket érintő problémák megoldása. Ezeket a célokat a hajléktalan nők részvételének ösztönzésével szeretnénk elérni. Csak nők körében, biztonságos környezetben beszélhetsz problémáidról. Amit itt elmondasz, nem kerül ki a csoportból. Senki nem mondja meg neked, mit csinálj, a csoport tagjai mindenről közösen döntenek. A közösség és a közös munka rengeteg erőt és önbizalmat ad!

Hívj minket! 0670-509-8510 (Dósa Mariann)