TranspaRent projekt bemutató

Az Utcajogász Egyesület 2020-ban támogatást nyert az Open Society Initiative for Europe  Working Together to Improve Governance and Anticorruption alapjából a TranspaRent  elnevezésű projektjére. A projekt megvalósítása során azért fogunk dolgozni, hogy az önkormányzati lakások bérbeadásának folyamata átláthatóbb és könnyebben hozzáférhető legyen a bérlők számára.  Az Utcajogász Egyesület egyik fontos célja, hogy érvényesüljön a  lakhatáshoz való szociális alapjog. Hisszük,  hogy ahhoz, hogy mindenki egyenlő módon tudjon részt venni a politikai közösségben,  nemcsak a polgári és politikai jogok egyenlő elismerésére és érvényesíthetőségére, hanem  elosztási kérdésekkel kapcsolatban álló, szociális, gazdasági és kulturális jogok biztosítására is  szükség van. Projektünk Budapestre fókuszál.

Ezzel összefüggésben a TranspaRent projekt fő célja, hogy az önkormányzati lakások bérbeadásának rendszere átlátható, hozzáférhető, ügyfélbarát és mindezek következtében  igazságosabb legyen. A munkánk során tapasztaltak azt mutatják, hogy ezek az értékek nem teljes mértékben érvényesülnek az önkormányzati lakásgazdálkodás területén. Ez többek  között abból is következik, hogy Budapesten 23 kerület és a Fővárosi Önkormányzat egymástól függetlenül alakította ki a lakáspolitikáját és a lakásrendeleteit, így gyakorlatilag 24 különböző szabályozási rendszer van érvényben. Az önkormányzati lakásokhoz való hozzáférés módja és szabályai eltérőek a főváros különböző területein, illetve gyakran nehéz hozzáférni az  információkhoz és értelmezni az önkormányzati lakásbérlettel kapcsolatos szabályokat. A döntéshozatal sokszor nehezen követhető, ami nagyon megnehezíti a pályázók dolgát, hiszen rengeteg, egymásnak sokszor ellentmondó szabály értelmezése szükséges, ha Budapesten önkormányzati lakáshoz szeretnének jutni. Ugyanakkor  az önkormányzati  lakásokra pályázóknak sokszor ez jelenti az egyedüli lehetőséget a biztos lakhatáshoz jutáshoz, a Budapestet egyre erősebben sújtó lakhatási válság miatt. Bízunk  benne, hogy minél több önkormányzat együttműködik velünk céljaink elérésében. 

A TranspaRent projekt 2022. I.  negyedévéig tart, és a következő fő szakaszokra bontható: 

I. szakasz: Problématérkép készítése. A projekt kezdeti szakaszában jogi dokumentumok  elemzésével és empirikus kutatásokkal részletesen felmérjük az egyes önkormányzatok  bérbeadási rendszerében meglévő problémákat és jó gyakorlatokat. Ennek során támaszkodni fogunk a 2019 őszén kiadott Büntető Önkormányzatok című kiadványunk is, de vizsgálni fogjuk a lakás rendeletekben azóta bekövetkezett változásokat. A jogszabályi környezeten túl áttekintjük az egyes lakás pályázati kiírásokat, illetve a lakáspályázatok elbírálási  gyakorlatát is, ennek során konzultálni szeretnénk az adott területért felelős önkormányzati dolgozókkal, és interjút készítünk önkormányzati lakásokra pályázókkal is.

II. szakasz: Feltárt problémák kommunikációja és konzultáció. Az ezt követő szakaszban  összefoglaljuk általánosan és kerület-specifikusan is az általunk azonosított problémákat,  amelyekről szeretnénk minél több önkormányzattal konzultálni a megoldási lehetőségeket keresve. 

III. szakasz: Megoldási javaslatok összeállítása: A II. szakasszal párhuzamosan elkezdjük  az általunk optimálisnak tartott koncepcióra vonatkozó javaslatunk összeállítását, ami  tartalmazni fogja a feltárt hibák kijavítását, a jó gyakorlatok beépítését, illetve az érintettekkel  és döntéshozókkal való beszélgetések és konzultációk során megismert helyi tapasztalatokat, javaslatokat is. 

IV. szakasz: Megoldási javaslatok implementálása. Szeretnénk, ha javaslatainkat  minél több önkormányzat beépítené a saját közpolitikai eszköztárába és a helyi viszonyoknak megfelelően megvalósítaná. Ehhez az Utcajogász Egyesület szakmai segítséget ad konzultációk és workshopok formájában.

A Blaha Lujza téri ügyfélfogadásunk tapasztalatai alapján úgy érzékeljük, hogy az elmúlt  években a lakhatási válság fokozódott, egyre szélesebb társadalmi réteget érint a  hajléktalanság, a lakhatási szegénység és az egzisztenciális válságok más formái. Bízunk  benne, hogy ennek a projektnek a keretében, az önkormányzati lakásbérleti rendszer  fejlesztésére vonatkozó javaslatainkkal ezen a problémán tudunk enyhíteni. 

Ha további kérdése lenne a projekttel és a munkánkkal kapcsolatban, kérem, vegye fel velünk  a kapcsolatot a következő elérhetőségen: utcajogasz@gmail.com

Borítókép: Rab Gitta