Aktív korúak segélye: egy 10 hónapig húzódó ügy tanulságai

Közzétéve:
Kategóriák: Jogegyenlőség

Miki 2013 tavaszán több társánál látta ezt a fajta hatósági felhívást, ezért tudta, hogy neki is kellett volna ilyen levelet kapnia. Elment tehát abba a nappali melegedőbe, ahova a küldeményei kézbesítését kérte. Ott nagyon meglepődött, amikor kiderült, hogy a hatóság felhívását átvették és a nyilatkozattételre adott 8 napos határidő már le is járt. Az, hogy a nappali melegedő dolgozói közül ki, milyen felhatalmazással vette át a küldeményt egyáltalán nem volt világos, de Miki 3 munkanapon belül elküldte a szükséges papírokat, és igazolta az aktív korúak ellátására való jogosultságát. Összesen 9 napot késett.

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala szerint a 9 nap késedelem egyben a felülvizsgálati eljárás akadályozását is jelenti, ezért megszüntette Miki aktív korúak ellátására való jogosultságát. Az eljárásban nem került tisztázásra, hogy a kézbesítés szabályszerű volt-e, annak ellenére, hogy ezt aktivistánk kérte a hatóságtól. Ennek azért van jelentősége, mert a nappali melegedők közvetett kézbesítőnek számítanak, ami azt jelenti, hogy ha a küldeményt az arra feljogosított személy veszi át a postástól, akkor az a beérkezés napjával kézbesítettnek minősül. A kézbesítés dátuma azért fontos, mert az összes határidő ettől az időponttól kezdődik, ezért fordulhatott elő az, hogy mire a hatóság levele ténylegesen Mikihez került, ő addigra már késedelemben volt.

Miki először saját maga fellebbezett az ügyben, ami sikeres is volt, a másodfokon eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal hatályon kívül helyezte a Főpolgármesteri Hivatal határozatát és új eljárásra utasította a hatóságot. A Főpolgármesteri Hivatal a másodfokú hatóság rendelkezései ellenére azonban egy újabb, tartalmilag változatlan határozatot hozott az új eljárásban, és megint megszüntette Miki aktív korúak ellátására való jogosultságát.

Ezután az Utcajogász egyik tagja segített hajléktalan aktivistánknak az újabb fellebbezés megírásában. A fellebbezésben kifejtettük, hogy nem bizonyított, hogy a közvetett kézbesítő (azaz a nappali melegedő) által feljogosított személy vette át hatóság levelét, így a kézbesítés nem volt szabályszerű, tehát Miki sem eshetett késedelembe.Nem értettünk azzal sem egyet, hogy Miki akadályozta volna az eljárást, mivel a törvény 30 napot ad a teljes felülvizsgálat lefolytatására, és aktivistánk a nyilatkozattételi határidő elmulasztása ellenére sem gátolta a hatóságot abban, hogy időben döntést hozzon. Arra is felhívtuk a másodfokú hatóság figyelmét, hogy annak ellenére tűzött a Főpolgármesteri Hivatal 8 napos határidőt az aktív korúak ellátására való jogosultság igazolására, hogy tisztában volt vele: nagyon sok hajléktalan emberek számára történik a kézbesítés közvetetten, és ennek következtében a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló idő a valóságban rendkívül rövid lehet.

Az újabb fellebbezés során a másodfokú hatóság egyetértett érvelésünkkel, és megállapította, hogy a kézbesítés nem volt szabályos, valamint azt is, hogy a 8 napos határidő aránytalanul rövid volt. Az indokolás arra is kitért, hogy még ha a kézbesítés szabályszerű is lett volna, akkor sem akadályozta Miki az eljárást, mivel a hatóságnak volt rá elég ideje, hogy 30 napon belül lezárja a felülvizsgálatot. Összességében tehát a másodfokú hatóság megállapította, hogy Miki továbbra is jogosult az aktív korúak ellátására, ami azt is jelenti, hogy a 2013 májusától 2014 februárjáig elmaradt támogatást visszamenőlegesen is megkapja.

Az aktivistánk jogosultságát vizsgáló eljárás 2013. április 23-án indult, Miki 2014. február közepén vette át a kedvező határozatot. A Főpolgármesteri Hivatalnak 10 hónapra és 3 próbálkozásra volt szüksége ahhoz, hogy egy rutineljárásnak tekinthető ügyben végül a jogszabályoknak megfelelő döntést hozzon.

Ez az ügy nagyon fontos tanulságokkal szolgál mindenki számára, aki aktív korúak segélyét igényel.

Először is, gondoskodj arról, hogy megkapd küldeményeidet. Rendszeresen ellenőrizd az értesítési címed, hogy nem érkezett-e oda levél, csomag vagy hivatalos irat.

Másodszor, a hatóságok sajnos nem minden eljárásukban értelmezik megfelelően a jogszabályokat. Ha időben hozzánk fordulsz, hatékonyan tudunk segíteni neked segéllyel kapcsolatos ügyed megoldásában! Mindig érdemes fellebbezni!

Keresd a Város Mindenkié Utcajogász csoportját, minden pénteken a Blaha Lujza téren 15 és 17 óra között!