/AZ Utcajogász elkötelezett a lakáspolitikai problémák és megoldási lehetőségek megismerésében
Lakaspol

AZ Utcajogász elkötelezett a lakáspolitikai problémák és megoldási lehetőségek megismerésében

2016. január 16-án tartották az AVM első, kifejezetten az Utcajogásznak szervezett, belső lakáspolitikai képzését, melynek során a lakhatással kapcsolatos szakpolitikában jártas, e téren tudományos munkát végző szövetségeseink mutatták be a magyarországi lakhatási válság kiinduló problémáit és megoldási lehetőségeit nekünk és az AVM számos érdeklődő tagjának, valamint közösen áttekintettük az utcajogászok, illetve általában a jogásztársadalom szerepvállasának lehetséges irányait.   

lakaspol

Az előadók a kiterjedt lakásszegénység alapvető okai közül kiemelték a magyarországi magántulajdonú lakások európai összehasonlításban rendkívül magas, 90 % körüli arányát, és ehhez képest a bérlakások, főként a szociális bérlakások kis számát (ez a teljes lakásállomány mindössze 1,5 % körüli részét teszi ki). Hangsúlyozták azt is, hogy az országban üresen álló nagyjából 380.000 lakás, az átlagos lakhatási költségek és az átlagjövedelem közötti aránytalanság, a rendszerszintű és átgondolt lakáspolitika hiánya, az önkormányzati lakásállomány jelentős leépítése (nem ritkán „privatizációs ajándékként” történő kezelése), valamint a lakhatáshoz fűződő gyenge alkotmányos, illetve jogi garanciák szintén a lakhatási válság megoldását nehezítik.

A lakásszerzéssel és -fenntartással kapcsolatos támogatások jelenlegi rendszerét a képzésen elhangzottak szerint az elosztás méltánytalansága jellemzi, azaz míg a költségvetési források mindössze körülbelül egyharmadát juttatják szociális alapon, addig a „rezsicsökkentés”, a Nemzeti Eszközkezelőn keresztül nyújtott támogatás és a tavaly év végén megújított CSOK (Családok Otthonteremtési Kedvezménye) is a lakásfenntartásra magasabb összeget fordítókat, illetve a magasabb jövedelemmel rendelkezőket részesítik előnyben. Mindeközben, míg a támogatások nagy része (CSOK, új építésű lakások ÁFÁ-jának csökkentése) a saját, és kiemelten az új építésű lakástulajdon megszerzését célozza (az új lakóházakra vonatkozó építésügyi szabályok lazításával együtt), addig a szegényebbek részére juttatható, lakásfenntartással kapcsolatos támogatások központi kezelése megszűnt, az ezekre vonatkozó szabályok településenként eltérőek, az igénylők pedig sokszor ki vannak téve az önkormányzatok által támasztott, aránytalanul szigorú feltételeknek és bürokratikus akadályoknak.

A megoldási lehetőségek és kiutat jelentő irányok áttekintése során megismerhettük a már (bizonyos, rászoruló csoportok számára) kikényszeríthető jogosultságokat biztosító egyesült királysági és franciaországi modelleket, valamint szó esett a zuglói Közösségi Lakhatási Koncepcióról, az ennek kidolgozása során felmerül javaslatokról és mögöttes módszerekről is.

A folytatás nem marad el, az utcajogász a lakhatással kapcsolatos jogszabályok feldolgozásával és elemzésével kívánja kivenni a részét a fentiekkel kapcsolatos munkából, amelynek eredményeit és az esetleges jobbító javaslatainkat igyekszünk minél több fórumon megosztani majd.

A képzés megszervezéséért és az előadásokért köszönet illeti Átol Dorottyát és Misetics Bálintot.

Gyebrószki Balázs

Fotó: Várady István

(Visited 88 times, 1 visits today)