/Kerületek aktuális lakás- és helyiségpályázatai – 2016. április

Kerületek aktuális lakás- és helyiségpályázatai – 2016. április

palyazat.jpgI. Kerület:

Egy elidegenítési pályázati kiírás (Budapest I. Krisztina tér 8. (Naphegy u. 4.)): http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=2710

Halászbástya déli szárny alsó árkádsor bérbeadása: http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=2708

II. Kerület:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 58/100, Vitkai Sándorné 21/100 és Megyeri László Istvánné 21/100  tulajdoni hányadát képező 14484/0/A/17 hrsz-ú, természetben Budapest, II. kerület Frankel L. út 21-23. félemelet 6. szám alatt található 100 m2 alapterületű lakás  ingatlan értékesítésére, pályázati eljárás keretében 27.000.000,-Ft induló áron nyilvános versenytárgyalást hirdet.
A Regisztrációs lap leadásának határideje: 2016. április 8. 11 00 óra

http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok/ingatlanpalyazat/ingatlanpaly_frankel_21-23_fe_6.html

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 3 db ingatlan tulajdonjogának értékesítésére. A pályázat beadásának határideje: 2016. április 4. 15.00 óra.

http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/palyazatok/ingatlanpalyazat/ingatlanpaly_1604.html

III. Kerület:

Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, azok bontására minden hónap utolsó munkanapján 12.00 órakor került sor az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, melynek kiértékeléséről a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat- kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az azt követő ülésén dönt.

http://obuda.hu/palyazatok/az-obudai-vagyonkezelo-zrt-1033-budapest-mozaik-utca-7-palyazatot-hirdet-a-budapest-fovaros-iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-onkormanyzat-tulajdonaban-allo-nem-lakas-celjara-szolgalo-ures-helyiseg/

http://obuda.hu/palyazatok/az-obudai-vagyonkezelo-zrt-palyazatot-hirdet-a-budapest-fovaros-iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-onkormanyzat-tulajdonaban-allo-nem-lakas-celjara-szolgalo-ures-helyisegek-berbeadasara-3/

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
Beadási határidő: 2016. április 4. (hétfő) 12.00

http://obuda.hu/palyazatok/az-obudai-vagyonkezelo-zrt-egyfordulos-palyazatot-hirdet-a-budapest-fovaros-iii-kerulet-obuda-bekasmegyer-onkormanyzat-tulajdonaban-allo-ures-tehermentes-nem-lakas-celjara-szolgalo-helyisegek-tulaj-5/

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő ÜDÜLŐ ingatlan értékesítésére:
Beadási határidő:2016. április 4. (hétfő) 12.00

http://obuda.hu/palyazatok/69022/

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési telkek értékesítésére
Beadási határidő:2016. április 4. (hétfő) 12.00

http://obuda.hu/palyazatok/saroglya-utcai-epitesi-telkek-ertekesitesere-ii-utem-2/

V. Kerület:

Pályázati felhívás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lév6 meghatározott lakások bérleti jogának elnyerésére piaci alapú lakbér alkalmazásával.
Beküldési határidő:  2016. április 08.

http://www.belvaros-lipotvaros.hu/_user/palyazatok/SKMBT_C28016032209290.pdf

VIII. Kerület:

Nyilvános egyfordulós pályázati kiírás Práter utca 63.
Beküldési határidő: 2016. április 19 23:59

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/658

Nyilvános pályázati felhívás Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására
Beküldési határidő: 2016. április 13 11:30

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/662

Nyilvános pályázati felhívás Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására
Beküldési határidő: 2016. április 13 11:30

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/661

Nyilvános pályázati felhívás Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására
Beküldési határidő: 2016. április 13 11:30

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/660

Nyilvános pályázati felhívás Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására
Beküldési határidő: 2016. április 13 11:30

http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/palyazatok/aktualis/659

XI. Kerület:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a táblázatban szereplő rossz műszaki állapotú tehermentes ingatlanai értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.
A pályázat benyújtásának ideje: 2016. május 30. (hétfő) 12 óra

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/esemeny/varosuzemelteteshez-kapcsolodo-palyazatok/palyazati-felhivas-rossz-muszaki-allapotu-0

XVIII. Kerület:

A pályázat benyújtására minden természetes személy jogosult, aki a 29/2006.(VI.12.) Főv. Kgy. rendelet (jelenleg hatályos Lakásrendelet) 5/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a piaci alapon történő bérbeadás feltételének megfelel, azaz a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együtt költöző vagy együtt lakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg 28.500,- Ft) 5-szörösét, azaz 142.500,- Ft-ot.
Beadási határidő: 2016. 04. 08-án 11:00-ig

http://www.bp18.hu/hirek/allasok-es-egyeb-palyazatok/item/13851-a-fovarosi-onkormanyzat-lakaspalyazata-24-db-lakas-piaci-alapon-torteno-berbeadasara

XIX. Kerület:

Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata a 69/2016. (II.18.) Ökt. határozat alapján nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 1191 Budapest, Lehel utcai 4 beépítetlen ingatlan értékesítésére versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással.

A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2016. április 18. 17 óra.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/5105-beepitetlen-onkormanyzati-ingatlanok-ertekesitese-versenytargyalason

Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, beépítetlen területeket.
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. Határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/5073-beepitetlen-teruletek-berbeadasa

Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakáscélú helyiséget.
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. Határidő folyamatos, az elbírálás a jelentkezés sorrendjében történik.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/5074-nem-lakascelu-helyiseg-berbeadasa

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő ingatlanok értékesítésére versenytárgyalás keretében, licitálásos eljárással.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: folyamatos, visszavonásig.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/2938-onkormanyzati-ingatlanok-ertekesitese-versenytargyalason

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonban lévő üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására versenytárgyalás keretében, licitálással.
Jelentkezés határideje:    2016. április 22. 12 óra

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/5163-onkormanyzati-nem-lakascelu-helyisegek-berbeadasa20160325

Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata nyilvános, licitálásos versenytárgyalást  hirdet 5 üres lakás eladására.
A versenytárgyalásra jelentkezés határideje: 2016. április 8. 12.00 óra

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/5098-ures-lakasok-eladasa20160301

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra hirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest, XIX. ker. Gutenberg körúti piacon lévő üres üzlethelyiséget.

https://uj.kispest.hu/palyazatok/onkormanyzati-ingatlanpalyazatok/4650-ures-uzlethelyiseg-berbeadasa-a-gutenberg-krt-i-piacon

XX. Kerület:

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT!!!!
Pályázat benyújtási határidő: 2016. április 25. (hétfő) 16:00
-legalább 5 éve bejelentett kerületi lakcímnek kell lenni

http://pesterzsebet.hu/index.php?node=static&id=7189

http://pesterzsebet.hu/container/static_pages_downloads/1458288357_01_P%C3%A1ly%C3%A1zati_ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf

XXI. Kerület:

2016. április 04-től lehet pályázni szociális bérlakásra
Pályázat beadási határidő: 2016. május 06. 12:00
Legalább 3 éve bejelentett lakcímmel kell rendelkezni, és életvitelszerűen ott tartózkodni.

http://www.csepel.hu/anyagok/dokumentumtar/Bizottsgok/SZEFOB/2016/2016/03.29/et_szocberlakaspalyzatkiiras.pdf

A Fővárosi Önkormányzat oldalán 24 darab piaci alapú bérlakásra lehet pályázni: http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Palyazatok.aspx?id=1024

A pályázat benyújtására minden természetes személy jogosult, aki a 29/2006.(VI.12.) Főv. Kgy. rendelet (jelenleg hatályos Lakásrendelet) 5/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a piaci alapon történő bérbeadás feltételének megfelel, azaz a bérlő vagy házastársa (élettársa), és a vele együttköltöző vagy együttlakó közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg 28.500,- Ft) 5-szörösét, azaz 142.500,- Ft-ot.
Pályázati határidő: 2016.04.08, illetve 2016. április 8. 11 óra
Kőbánya és Soroksár honlapján is fent van a pályázat: file:///C:/Users/M%C3%A1rta/Downloads/%C3%89rtes%C3%ADt%C3%A9s%20a%20F%C5%91v%C3%A1rosi%20%C3%96nkorm%C3%A1nyzat%20lak%C3%A1sp%C3%A1ly%C3%A1zat%C3%A1r%C3%B3l.pdf

http://www.kobanya.hu/docs/kobanya/hu/news/184273.pdf?v=1f37fd5ae9a2b1209d0671a72e4b711d

A XVIII. kerület oldalán részletesebben is fent van a kiírás (lásd feljebb).

(Visited 131 times, 1 visits today)