“Nevezett személy szemetet dobott el”- avagy az Utcajogász újabb sikere

Közzétéve:
Kategóriák: Szabálysértés

Az Utcajogász ügyfele, Kelemen Márton egy papírzsebkendőt dobott el az utcán. Az arra járó két rendőrjárőr felszólította, hogy vegye fel a zsebkendőt, amit Márton meg is tett. Ezután igazoltatás következett, és köztisztasági szabálysértés miatt ötvenezer forint helyszíni bírságot szabtak ki Mártonra. Röviden ez volt a tényállás, ami beindította a szabálysértési gépezetet. A történet végén el lehet azon gondolkozni, hogy egy ilyen veszélyességű cselekmény üldözése megérte-e a ráfordított munkát, energiát és közpénzt.

blog_4

Márton soha nem volt még büntetve, és szabálysértési eljárás sem indult ellene soha. Fogalma sem volt arról, hogy ha aláírja a helyszíni bírságról szóló nyomtatványt, azzal nem csak elismeri a szabálysértés elkövetését (amit egyébként nem is akart tagadni soha), hanem egyben a jogorvoslathoz való jogáról is lemond. A nyomtatvány aláírása ugyanis ezt jelenti, és ez apró betűkkel rá is van írva a hátára. Az intézkedő rendőrök nem tájékoztatták Mártont erről, pedig a szabálysértési törvény szerint helyszíni bírság kiszabásakor ez kötelező. Márton nagyon rosszul lát, így az apró betűs részt sem tudta volna elolvasni, de ez nem is lenne kötelessége, mert a rendőri tájékoztatás kötelező a törvény szerint, nem az, hogy az eljárás alá vont a nyomtatványt olvasgassa.

A helyszíni bírság nyomtatvány aláírásával nincs további jogorvoslat, más kérdés, hogy ez jó-e, mindenesetre ez van a szabálysértési törvényben. A bírságot 30 nap alatt be kell fizetni, vagy közérdekű munkával meg kell váltani („ledolgozni”), különben elzárásra változtatják át. Márton ezt sem tudta (mivel soha nem büntették még meg), így a következő esemény a történetében egy végzés kézbesítése volt, ami arról szólt, hogy a bíróság át fogja változtatni a helyszíni bírságot elzárásra. Ezzel a végzéssel kereste meg az Utcajogászt a Blaha Lujza téren, ahol minden pénteken kint vagyunk 15.00 – 17.00 óra között. A végzésre reagálva – szerencsére még határidőben voltunk – tárgyalás tartását kértük a bíróságtól, arra hivatkozva, hogy az alapeljárás jogszabálysértő volt. Ez tehát nem rendes jogorvoslat (az ugye helyszíni bírság esetén nincs), hanem az elzárásra való átváltoztatás előtt egy lehetőség a bíróság számára az alapeljárás törvényességének vizsgálatára, és ezen belül akár a helyszíni bírság hatályon kívül helyezésére is.

A helyszíni bírság kiszabását a következők miatt tartjuk jogszabálysértőnek. Egyrészt a bírságot kiszabó határozat nem felelt meg a szabálysértési törvények, mert nem tartalmazza azokat az elemeket, amiket a törvény a határozatokra előír. Annyi szerepel rajta, hogy „Nevezett személy szemetet dobott el”, és egy jogszabályhelyre való hivatkozás a szabálysértési törvényből, semmi más a tényállásról, a bizonyítékokról, az egyéb körülményekről, például arról, hogy Márton együttműködő volt, és felvette a zsebkendőt is a földről.

Másrészt a kiszabott ötvenezer forint bírság a kiszabható helyszíni bírság legmagasabb mértéke, holott a jogkövetkezmények megállapításánál az eljáró hatóságnak figyelembe kell vennie a szabálysértés súlyát, az enyhítő körülményeket, és az eljárás alá vont személyi körülményeit is, amennyiben azok ismertek. Ezeknek a jogszabályi követelményeknek egészen nyilvánvalóan ellentmond a legmagasabb összegű helyszíni bírság kiszabása zsebkendő eldobásáért (ami aztán nem is maradt a földön…), egy utcán élő hajléktalan emberrel szemben, akinek a jövedelme – ha van – feltehetően nem elég egy ekkora összeg kifizetésére.

Mindezek mellett a helyszíni bírság kiszabása során elmaradt a kötelező tájékoztatás arról, hogy a helyszíni bírság nyomtatvány aláírásával nincs további jogorvoslat.

A bírósági tárgyaláson az Utcajogász képviselte Mártont. A bíróság is úgy ítélte, hogy az eljáró rendőrök jogszabálysértően jártak el, amikor nem tájékoztatták Mártont a helyszíni bírság nyomtatvány aláírásának jogkövetkezményeiről, és Mártonnak a rossz látása miatt az írásos tájékoztatást sem volt lehetősége elolvasni. Így – nagy örömünkre – a bíróság hatályon kívül helyezte a helyszíni bírságot, azt tehát Mártonnak sem befizetni, sem „leülni” nem kell.

Ha neked is van hasonló ügyed, keresd az Utcajogászt!