Az értesítési cím 3 év után végre a gyakorlatban is létezik

Közzétéve:
Kategóriák: Lakcím

Noha az értesítési cím intézménye 2013-ban lépett hatályba, az az űrlap, aminek a segítségével be is lehet jelenteni csak 2016 januárjában érkezett meg a kormányhivatalokba. Alább az értesítési cím bejelentéséhez adunk gyakorlati útmutatót.

blog_6

Mi az értesítési cím?

törvény szerint az értesítési cím az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet az állampolgár kapcsolattartás céljából bejelent.

Ha az értesítési címként bejelentett címhely nem szerepel a címnyilvántartásban, de a bejelentő a cím valódi létezését hitelt érdemlően igazolja, a bejelentést a kormányhivatalnak el kell fogadni. A bizonyítás feltételeiről az okmányirodában érdemes érdeklődni.

Kinek jó az értesítési cím?

Azoknak az emberek számára jelenthet megoldást az értesítési cím, akik bejelentett lakóhelyükön vagy tartózkodás helyükön nem, vagy csak nehezen férnek hozzá – akár azért, mert valójában nem ott laknak – postai küldeményeikhez. Az úgynevezett településszintű lakcímmel rendelkező hajléktalan emberek számára az értesítési cím lehetővé teszi, hogy biztonságosan hozzájussanak a leveleikhez és egyéb küldeményekhez.

Mikor lehet értesítési címet létesíteni?

Értesítési cím lakóhely (állandó lakcím), vagy tartózkodási hely mellett létesíthető. Fontos, hogy településszintű lakcím mellett is létesíthető értesítési cím.

Mire jogosít az értesítési cím?

Ahogyan az a többi lakcímtípusnál is igaz, az értesítési cím bejelentésének ténye „önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg”. Vagyis csak attól, hogy valakinek valahol van egy értesítési címe, nincsen joga azt a lakást vagy ingatlant használni. A jogszerű lakáshasználathoz az kell, hogy valamilyen megegyezés (szerződés, szóbeli egyezség) szülessen a szállásadó és a lakó között. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy ha van olyan cím, ahol lakni nem tudunk, de leveleinket biztonságban tudjuk átvenni, értesítési címként olyan címet is megadhatunk, ahol egyébként nem tartózkodunk folyamatosan.

Ha a lakóhelyünk mellett nincs tartózkodási helyünk bejelentve, az értesítési cím is keletkeztet ún. illetőséget, vagyis annak a hatóságnak kell eljárnia ügyünkben, ahova az értesítési címünk tartozik. Ilyen lehet például a segélyek igénylése, a szabálysértési eljárások, gépjárművel kapcsolatos ügyintézés illetve minden olyan ügy, amit kormányhivatalban/okmányirodában kell intézni és a közigazgatási eljárásokról szóló törvény hatálya alá esik. Sajnos az értesítési cím nem keletkeztet illetékességet pl. az egészségügyi ellátás vagy a közoktatás szempontjából, így továbbra is nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen bejelentett állandó lakcíme (lakóhelye), lehetőleg ott, ahol valóban lakik.

Hol és hogyan kell értesítési címet létesíteni?

Értesítési címet bármely járási hivatalnál (kormányhivatalnál) be lehet jelenteni, de megkönnyíti a dolgunkat, ha abba a járási hivatalba megyünk, ahol az értesítési cím található.

Az értesítési címet a kormányhivatalokban megtalálható zöld színű űrlapon lehet bejelenteni.

Az értesítési cím létesítése 300 forintba kerül, amit a kormányhivatalban kapott csekken kell befizetni. Ha valaki költségmentességet szeretne igényelni, kérje el az okmányirodában az erre vonatkozó űrlapot (sajnos a költségmentesség igénylésének folyamata bonyolult és időigényes, így csak azoknak javasoljuk, akiknek erre feltétlenül szükségük van.)

Az értesítési címet kétévente meg kell újítani, egyébként törlik a lakcímnyilvántartásból.

Kell a szállásadó hozzájárulása az értesítési cím bejelentéséhez?

A törvény címjogosultnak hívja azt a személyt, aki az értesítési címként megadott cím tekintetében szállásadónak minősül (pl. lakástulajdonos), vagy postafiók esetén a postafiók tulajdonosa, bérlője.

Az értesítési cím bejelentéséhez nem szükséges a címjogosult/szállásadó előzetes hozzájárulása, azonban előzetesen nyilatkozhat arról, hogy a cím értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani, illetve utólag is kérheti a bejelentett értesítési cím törlését a nyilvántartásból.

Hol jelenik meg az értesítési cím?

Az értesítési cím bejelentés után bekerül a központi adatnyilvántartásba, de nem kerül rá a lakcímkártyára. Igazolásként a bejelentéshez használt űrlap igazoló szelvénye használható (ezt érdemes laminálva megőrizni, hogy ne sérüljön), illetve kérhetjük a kormányhivatali ügyintézőt, hogy nyomtassa ki személyes adatlapunkat a központi adatnyilvántartóból, amit szintén használhatunk igazolásként.