Gyermekprostitúció – ötvenezres pénzbírság. A gyermeknek.

Közzétéve:
Kategóriák: Szabálysértés

Prostitúcióban érintett gyermekkorú ügyfelünket, Annát tiltott prostitúció szabálysértése miatt a bíróság ötvenezer forint pénzbírság megfizetésére kötelezte. A lány éppen a döntés előtt két héttel lett tizenhat éves. A büntetés kifizetésére adományt gyűjt az Utcajogász Egyesület, és végső eszközként az Alkotmánybírósághoz fordultunk, mert a gyermekprostitúció nem a prostitúcióba kényszerített gyerekek felelőssége.

Anna nehéz körülmények között él. Édesapját elvesztette, édesanyja rokkant. Három testvérével azután kerültek gyermekotthonba, hogy a család elvesztette lakhatását. A lány a gyermekotthonban eltöltött idő alatt lett a szexipar áldozata. Miután az édesanya lakhatása rendeződött, a gyerekek visszakerülhettek a családba, Anna azonban nem tudott elszakadni szexuális kizsákmányolóitól.

Miután nyáron Annát, 15 évesen már egyszer húsz ezer forintra bírságolták tiltott prostitúció szabálysértése miatt, a bíró az ismételt elkövetésre tekintettel ötvezener forintos pénzbírság kiszabását tartotta indokoltnak annak ellenére, hogy Anna fiatalkorú és életútja, a család szegénysége, Anna és édesanyja meghallgatásából, valamint a gyámhatósági iratokból is egyértelmű volt a bíróság számára.

A szabálysértési eljárásban hiába érveltünk azzal, hogy a gyermekjogi jogszabályok szerint minden olyan esetben, amikor gyermekek érintettek prostitúcióban, áldozatnak kell tekinteni őket, a bíróság a szabálysértési törvénynek megfelelően ugyanazt a felelősségi szabályt alkalmazta a gyermekre, mint amit egy felnőtt esetében lehetett volna alkalmazni. A szabálysértések olyan tevékenységeket jelölnek, amelyek veszélyesek a társadalomra. A társadalomra azonban a prostitúció és az abban érintettek, legfőképpen a gyermekek büntetése jelenti a valós veszélyt.

A döntés ellen a tárgyaláson szóban fellebbezést jelentettünk be. A fellebbezés indokolását azután szerettük volna benyújtani, hogy megismertük a bíróság írásba foglalt részletes döntését. Erre azonban nem került sor, mivel az elsőfokú döntést csak azután kaptuk meg, hogy már a másodfokú bíróság is döntött az ügyben. Nem értjük, hogy a védelem érveinek ismeretének hiányában miről tudott dönteni a másodfokú bíróság. A döntés azonban már jogerős, hiszen a másodfok hatályában tartotta a pénzbírságot.

A pénzbírság mint büntetés Annát nem segíti abban, hogy kikerüljön a prostitúcióból. Mivel Anna családjának nem volt pénze a büntetés befizetésére, a pénzbírságot öt napi elzárásra fogják átváltoztatni. Annának, bár gyermek, mégis hamarosan be kell vonulnia egy büntetés-végrehajtási intézetbe. Ha azonban sikerülne befizetni a bírságot, akár az utolsó pillanatban is elkerülhető lenne, hogy végrehajtsák a büntetést.

Az ügyben az Alkotmánybírósághoz fordultunk. Egyrészről szerintünk a szabálysértési törvény gyermekeket büntető szabálya alaptörvény-ellenes. A gyermekek minden esetben a prostitúció áldozatai, nem “elkövetői.” A gyerekeknek védelemre és nem büntetésre van szükségük. Ezt támasztja alá az alapvető jogok biztosának frissen nyilvánosságra hozott jelentése is. Másrészről kifogásoltuk, hogy a másodfokú bíróság már akkor döntött az ügyben, amikor mi még meg sem kaptuk az elsőfokú bíróság döntését, így nem tudtunk élni érdemben Anna jogorvoslathoz való alkotmányos jogával. Emellett kértük, hogy a bíróság az AB döntéséig függessze fel a büntetés végrehajtását.

Az ügyben nyújtott segítségért szeretnénk köszönetet mondani Dés Fanni szociális munkásnak, Sebhelyi Viktória szociológusnak és Kollarics Flóra alkotmányjogásznak.

Ha anyagi támogatással lehetőséged van segíteni abban, hogy Annának ne kelljen börtönbe vonulnia, kérjük írj e-mailt az Utcajogász Egyesületnek az utcajogasz@gmail.com címre

KÖSZÖNJÜK, SEGÍTSÉGETEKKEL A PÉNZ ÖSSZEGYŰLT.  KÉRJÜK, ERRE A CÉLRA MÁR NE UTALJATOK TÖBBET!