NET Zrt. infók

Közzétéve:
Kategóriák: Lakhatáshoz való jog

Kérdezz-felelek típusú tájékoztatót állítottunk össze, hogy az új NET törvény következtében választás előtt álló több, mint 32 ezer eszközkezelős bérlő döntéshozatalát segítsük.

Fontos, hogy a bérlők mindenképp nyilatkozzanak, ugyanis ha nem válaszolnak az Eszközkezelő levelére, az ingatlan bérleti díja a háromszorosára emelkedik.

Kik jogosultak most választásra?

Olyan lakók, akiknek határozatlan idejű bérleti szerződésük van.

Nem jogosultak tehát azok, akiknek határozott idejű bérleti szerződésük van, vagy a szerződésüket az Eszközkezelő felmondta, esetleg a szerződés lejárt.

Szükséges-e ügyvédet keresnem, ha én vagy a családom meg szeretné venni az ingatlant?

Nem, mindent az Eszközkezelő intéz és állja annak költségeit. Ez azonban nem zárja ki, hogy a saját maguk által választott ügyvéd tanácsát kérjék.

Milyen határidőben kell válaszolnom?

Az Eszközkezelő postán kiküldött tájékoztató levének átvételét mindenképpen meg kell jegyezni, mivel ettől a naptól számítva 60 napon belül postára kell adni vagy be kell vinni az Eszközkezelő épületébe (1122 Budapest, Városmajor u. 12-14.) a válaszlevelet. Nem csak az Eszközkezelő épületébe, de ügyfélszolgálataira is be lehet vinni a levelet.

Ha postán küldöd el a válaszod, akkor mindenképpen legalább ajánlott küldeményként, de inkább tértivevénnyel ellátva add fel. Ez azért fontos, hogy ha elkallódna a levél, akkor igazolni tudd, hogy te időben feladtad a postán.

Elég csak aláírni és visszaküldeni?

Nem! Nagyon fontos, hogy két tanú mindenképp írja alá. A két tanú nevének és a lakcímkártyáján szereplő állandó lakóhelynek jól olvashatóan látszódnia kell és alá is kell írniuk. A tanúkat nem kell beavatnod az ügyedbe. Nekik csak azt kell az aláírásukkal tanúsítani, hogy te írtad alá a papírt. A papírra mindenképpen tollal, lehetőleg kék színű tollal írjatok.

Mivel jár, ha határidőben NEM küldöm vissza a levelet?

2019. július 1-től a háromszorosára emelkedik a havi bérleti díj.

Mit kell visszaküldenem?

A Eszközkezelő a tájékoztató levelével három válasznyomtatványt és egy kis borítékot is küld a bérlőknek. A válasznyomtatványok közül csak egyet lehet visszaküldeni. Az egyes válasznyomtatványok egy-egy oldalasak. Az I. számú nyomtatvány az egyösszegű megvásárlásról, a II. számú nyomtatvány a részletvételről, a III. számú nyomtatvány pedig a bérleti jog fenntartásáról szól. Csak azt a nyomtatványt kell és lehet kitölteni, aláírni és tanúkkal aláíratni, amelyik döntést a bérlők szeretnék.

Ki veheti meg egyösszegben az ingatlant?

A bérlő és közeli hozzátartozója.

Ki számít közeli hozzátartozónak?

Közeli hozzátartozónak számít a bérlő házastársa, egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője és a testvére.

Az Eszközkezelő engedélyével bent lakom a lakásban, de nem vagyok bérlő. Megvehetem?

A bérlőkkel együttlakók csak akkor vehetik meg az ingatlant egyösszegben, ha a bérlő közeli hozzátartozói. Tehát ha például a lakás bérlője a nagybácsi vagy nagynéni, akkor a vele együttlakó unokaöcs vagy unokahúg nem lesz jogosult megvenni az ingatlant, mivel “csak” oldalági rokonok, nem közeli hozzátartozók. Ha azonban a szerződés szerint valamelyik közös felmenő (nagyszülő) is bérlő, akkor az unokaöcs, unokahúg is jogosult lesz, mivel az egyik bérlő esetében fennáll az egyenesági rokonság.

Hogy kell kifizetni a vételárat?

Átutalással lehet, készpénzfizetéssel nem.

Nincs kizárva, hogy banki kölcsön finanszírozza a vételárat.

Szeretném, ha a kiskorú gyerekem lenne a tulajdonos…

Ha gyermek vagy gondnokság alatt álló közeli hozzátartozó lenne az új tulajdonos, szükséges a szülő vagy a gondnok (más törvényes képviselő) aláírása. A levélhez csatolni kell annak a papírnak a másolatát, ami igazolja, hogy ki a gyermek szülője, gondnokolt gondnoka. Ez szülők esetében a születési anyakönyvi kivonat, gondnokság esetében pedig a gondnokrendelő határozat. Ilyen esetekben, ahogy egyébként kiskorú vagy gondnokolt ügyében mindig, szükség lesz a gyámhatóság jóváhagyására. Ennek menetéről az eszközkezelő a későbbiekben tájékoztatást fog adni azoknak a családoknak, akik a gyermekre vagy gondnokság alatt álló rokonra szeretnék a tulajdonjogot ruházni.

Sajnos sem én, sem közeli hozzátartozóim nem tudnánk egy összegben kifizetni az ingatlant…

Ilyen esetben jó megoldás lehet a részletekben való megvásárlás. Az ingatlan tulajdonjoga így átkerülhet a korábbi bérlőre vagy bérlőkre, és havonta körülbelül olyan mértékű részletet kell kifizetni, mint amennyi eddig is a havi bérleti díj volt.

Még jelenleg is vannak végrehajtások folyamatban ellenem…

Fontos, hogy ha továbbra is vannak nagy összegű tartozásaid, ami miatt végrehajtást indítottak, akkor ne te legyél a tulajdonos, mert így a földhivatali bejegyzés után, végrehajtás útján megszerezhetik a hitelezők az ingatlant.

A családban olyannak érdemes tulajdonossá válni, akinek nincsenek nagy tartozásai, nincs végrehajtás ellene. Erre jó megoldás lehet, ha a kiskorú gyermek lesz az új tulajdonos. Ha gyermek maga nem bérlő, akkor ehhez egyösszegben kell rendezni a kedvezményes vételár megfizetését.

Ha senki nincs a családban, aki biztonságosan meg tudná szerezni az ingatlant, akkor érdemes az ingatlan megvásárlása helyett a bérlet fenntartását választani.

Ha csak fele részben leszek tulajdonos, akkor csak a részlet felét kell mindig fizetnem?

Nem. Mindegy, hogy hány tulajdonos van, a havi részletet – úgy, ahogy a bérleti díjat is – teljes egészében ki kell fizetni minden hónapban. Az Eszközkezelőnek mindegy, hogy ki fizeti be. Ha viszont senki nem fizeti be, akkor felmondhatják a szerződést.

Többen vagyunk bérlők, de nem értünk egyet, hogy mi legyen az ingatlan sorsa…

A törvény szerint az Eszközkezelő csak olyan levelet fogadhat el, ami a bérlők egybehangzó és közös nyilatkozatát tartalmazza. Tehát a három közül csak egy válasznyomtatványt lehet kitölteni és azt az egy válasznyomtatványt kell minden bérlőnek aláírni.

Ha erre nem kerül sor, akkor az Eszközkezelő nem tudja elfogadni a válaszlevelet és a bérlőknek a jövőben emelt összegű bérleti díjat kell fizetni. Kivétel ez alól, ha esetleg az egyik bérlő a bérlet fenntartását választja a többiek pedig nem írnak semmit a válaszlevélbe, akkor a nyilatkozatot tevő bérlő fogja folytatni a meglévő bérleti szerződést.

Férjemmel/feleségemmel voltunk bérlők, de már nem élünk együtt és nem tudunk megegyezni, hogy mi legyen…

A Eszközkezelőnek minden esetben 60 napon belül el kell küldeni a válaszlevelet, tehát csak ennyi idő van a megegyezésre. Ha nem tudnak megegyezni és a házasságból született gyermek, akkor jó megoldás lehet, ha a gyermek nevére kérik az ingatlant. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha egyösszegben ki tudják fizetni a vételárat. Kivéve, ha a gyermek maga is bérlő volt, mivel ilyen esetekben őt is megilleti a részletvétel lehetősége.

Megegyeztünk az ingatlan sorsáról, de a tulajdoni hányadokban nem értünk egyet…

Ha egy összegben vennék meg az ingatlant, akkor legkésőbb az adásvételi szerződés megkötéséig tájékoztatni kell az Eszközkezelőt a tulajdoni hányadok mértékéről. Ha részletekkel vennék meg az ingatlant és nem tüntetik fel a válasznyomtatványon a hányadokat, akkor egyenlő arányban kapják meg a bérlők.

Milyen kedvezmények illetnek meg, ha egyösszegben veszem meg az ingatlant?

A kedvezményt kérni kell, nem veszik figyelembe automatikusan. A kedvezmény mértékével csökken az ingatlan vételára.

Ha az ingatlan

  • Budapest vagy megyei jogú város területén helyezkedik el: 15 % a kedvezmény
  • Budapest agglomerációs területén helyezkedik el: 15 % a kedvezmény
  • vidéki város területén helyezkedik el: 25 %
  • egyéb település területén helyezkedik el: 35 %

Jár-e kedvezmény, ha részletekben veszem meg az ingatlant?

Sajnos nem. Bár ilyen esetben is beleszámítják a vételárba az eddig befizetett havi lakbérek teljes összegét.

Hány részletben kell fizetni és mekkora lesz az egy havi részlet?

Az Eszközkezelő által küldött levélben megtalálható, hogy milyen hosszan és mekkora összeget szükséges fizetni részletvétel esetén.

A részletek fizetése 30 évig is eltarthat, de akinek lehetősége van rá, az korábban is kifizetheti a teljes vételárat. A korábbi fizetésért nem jár büntetőkamat.

Mi a hátránya a részletvételnek?

Az összes részlet kifizetéséig a vételár teljes összege erejéig az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Hiába lesz tulajdonos a korábbi bérlő, eladni vagy megterhelni (pl. kölcsönt felvenni a lakásra) a jogosult hozzájárulása nélkül nem tudja majd. Részletvétel esetén pedig nem jár %-os kedvezmény, amit egyösszegű vásárlás esetén kérni lehet.

Mire kell nagyon vigyázni részletvétel esetén?

Ha a részletfizetéssel hat hónapot késel, akkor a vételár hátralévő részét egyösszegben kell kifizetned. Fontos, hogy csak fél év késedelem után van következménye a nemfizetésnek.

Nincs senki, aki meg tudná vagy meg szeretné venni az ingatlant, mit tegyek?

Ilyen esetben érdemes úgy visszaküldeni az Eszközkezelőnek a válasznyomtatványt, hogy kéred a bérlet folytatását. Ha nem küldöd vissza a megfelelő aláírásokkal, akkor mindenképpen meg fog emelkedni a bérleti díj.

Ha most nem tudja senki megvenni, később megvehetem az ingatlant?

Ha úgy nyilatkozol, hogy folytatnád a bérletet, vagy egyáltalán nem válaszolsz az Eszközkezelőnek, továbbra is érvényes az a szabály, hogy a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumától (tehát attól az időponttól, hogy az Eszközkezelő megszerezte az ingatlant) számított 6 éven belül visszavásárolhatod az ingatlant. Ez azonban csak a bérlőt illeti meg, a bérlővel együttlakókat vagy közeli hozzátartozókat nem. Bérlők közül is csak azokat, akik korábban az ingatlan tulajdonosai voltak.

Bár most nincs szabály róla, de nem kizárt, hogy 6 éven túl is meg lehet majd egyszer vásárolni az ingatlant.

Mennyi lesz a bérleti díj, ha a továbbra is a bérletet választom?

A havi bérleti díj az ingatlan jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi értékének 1,5%-ának egytizenketted része.

Tehát például egy 10 millió forint forgalmi értékű lakás esetén a havi bérleti díj 12.500 forint.

Mivel jár, ha a bérletet fenntartom?

Gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel, mint eddig:

  • a lakásba csak a bérlő házastársát vagy élettársát, saját, illetve házastársa vagy élettársa nevelésében álló, családi pótlékra jogosító gyermeket, továbbá a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe vett gyermeket költözhet be hivatalosan, a Eszközkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával,
  • bérlőtársi jogviszonyt létesíteni nem lehet,
  • a lakásbérleti szerződés megszűnése után a volt bérlő és az ingatlanban visszamaradó más személyek elhelyezésre nem tarthatnak igényt,
  • a bérlő halála esetén a bérlővel annak életében együtt lakó házastársa vagy élettársa, a bérlő, illetve házastársa vagy élettársa családi pótlékra jogosító gyermeke, illetve a bérlővel még életében együtt lakó gyermeke a lakásbérleti jogot folytathatja,
  • az Eszközkezelő kikötheti a bérlő ingatlanban történő életvitelszerű bentlakásának kötelezettségét,
  • a bérlőt terhelik a közüzemi költségek, valamint társasházi lakás esetében a közös költség fizetése.

Hol tudok utánaolvasni a jogszabályoknak?

A döntés előtt álló bérlők számára jelenleg a két legfontosabb jogszabály a 2018-as törvény és a végrehajtási rendelete. Ez a két jogszabály határozza meg, hogy kiket, milyen feltételekkel, milyen lehetőségek illetnek meg. Továbbra is fontos háttérszabályként a 2011-es Nettörvény és a Lakástörvény.

2018. évi CIII. törvény a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800274.KOR

274/2018. (XII.21.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800274.KOR

2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800274.KOR

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300078.TV

Kitől kaphatok tanácsot, ha kérdésem van?

Nemzeti Eszközkezelő Ügyfélszolgálata

06 1 795 5100
hétfőtől péntekig 8:00-17:00-ig fogadja a személyes és telefonos megkereséseket

Nemzeti Eszközkezelő Információs vonala

06 80 183 111
Jogszabályváltozással kapcsolatban ingyenesen hívható információs telefonszám

Nemzeti Eszközkezelő Ügyfélkapcsolati Pontjai

Budapest

Békéscsaba

Debrecen

Eger

Győr

Kaposvár

Kecskemét

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Szekszárd

Szolnok

Szombathely

Tatabánya

Veszprém

Zalaegerszeg

Vagy keress minket e-mailben az utcajogasz@gmail.com-on vagy személyesen bármelyik pénteken a budapesti Blaha Lujza téren ügyfélfogadásunkon délután 3 és 5 óra között.