Végrehajtást indítottunk a fővárosi kormányhivatal ellen

Közzétéve:
Kategóriák: JogérvényesítésSiker

Márciusban jogerősen pert nyertünk Lakatosné Jutka, A Város Mindenkié csoport aktivistája ügyében, Budapest Főváros Kormányhivatala ellen. A Kormányhivatalt sérelemdíj megfizetésére kötelezte a bíróság és arra, hogy levélben kérjen bocsánatot ügyfelünktől , amiért megsértette személyiségi jogait. A Kormányhivatal megkapta az ítéletet, a teljesítési határidő eltelt, de nem történt semmi.

Jutkát a kormányhivatal 2016. márciusában jogszerűtlenül zárta ki az aktív korúak ellátásából, ami neki és férjének a havi jövedelme jelentős részét jelentette. Jutka a határozat ellen fellebbezett, a fellebbezést másodfokon elutasították. Itt a kormányhivatal újabb jogsértést követett el, mert még csak meg sem próbálta kézbesíteni Jutka részére a másodfokú határozatot. Amikor erről – hónapokkal később – tudomást szerzett, közigazgatási pert indított, amit megnyert. A közigazgatási bíróság kimondta, hogy a kormányhivatal megsértette Jutka tisztességes eljáráshoz való jogát, de a közigazgatási bíróság ezen túl a sérelmet orvosolni nem tudta, azt a kormányhivatalnak kellett volna. A kormányhivatal azonban akkor is hallgatott, Jutka egyezségi ajánlatára – ami a jogszerűtlenül elvont ellátás utólagos megfizetéséről szólt volna – nem válaszoltak.

Jutka kénytelen volt polgári pert indítani, amiben már nem csak az elmaradt ellátást követelte, hanem személyiség jogai megsértése miatt sérelemdíjat is, és azt, hogy a kormányhivatal adjon elégtételt. Erre az szolgált alapul, hogy az évekig tartó jövedelemkiesés az emberi méltóságát súlyosan sértő helyzetekbe sodorta, sokszor éhezett, szorongott, és mindez a kormányhivatal jogsértése miatt történt.

A polgári pert első és másodfokon is megnyerte. A bíróság kimondta, hogy Jutkát a szociális ellátás lehetőségétől mind az első, mind a másodfokú határozat (a kormányhivatal által hozott) jogszabályi alap nélkül vonta el. Kimondta továbbá, hogy az éhezés, a nélkülözés ilyen szintje a személyiségi jogok szükségszerű sérelmét eredményezi.

Különösen cinikusnak érezzük, hogy a kormányhivatal még most, három évi pereskedés után sem teljesít, hanem végrehajtás indítására kényszeríti Jutkát. Elfogadhatatlan, hogy egy nélkülöző, kiszolgáltatott embernek három évet kell várnia, hogy megkapja az államtól azt ami megilleti, és a létező összes hatósági és bírósági eljárást végig kell csinálnia, úgy, hogy az állam járt el jogsértően.

Reméljük, hogy a bírósági végrehajtói kar olyan hatékonyan szerez érvényt a követelésének, ahogy a kilakoltatásokat foganatosítja.

Jutkát a három év alatt végig az Utcajogász önkéntes jogászai képviselték.

Az ítéletet anonimizálva az alábbi címen lehet megtekinteni: https://drive.google.com/file/d/1ba51dKZJM185BLGvxYrYTspP5UcpOH3l/view?usp=sharing