Meddig tart a kilakoltatási moratórium? Titeket kérdezünk

Közzétéve:
Kategóriák: Egyebek

Az elmúlt hónapokban sokan fordultatok hozzánk azzal a kérdéssel, hogy meddig is tart a kilakoltatási moratórium. A kormány által kiadott veszélyhelyzeti jogszabályok gyakran ellentmondásosak, ezért többféle számítási módszerrel, dátummal is találkoztunk ügyfeleink vagy éppen végrehajtók részéről.

A kormány május 5-én újabb kormányrendeletet adott ki a moratórium meghosszabbításáról, ezzel pedig újabb számítási feladat elé nézünk. 

Nyilvánvaló, hogy a moratórium időtartama elsősorban attól függ, hogy mikor ér véget a veszélyhelyzet. Akkor sem egyértelmű azonban, hogy meddig tart a kormányrendelet által adott védettség, ha feltételezzük, hogy a veszélyhelyzet május 23-ig tart.

A jogszabály értelmezése kapcsán levélben fordultunk az Igazságügyi MInisztériumhoz. 

Amíg azonban a minisztérium megküldi a válaszát, szívesen fogadjuk a ti számításaitokat is. Ha van ötleted, hogy hogy kell értelmezni a jogszabályt, küldd meg nekünk e-mailen az utcajogasz@gmail.com címre legkésőbb 2021. május 17-ig, hétfőig. 

A válaszadóknak választásuk szerint Utcajogász-kitűzőt vagy maszkot adunk ajándékba!

A jogszabály szövege így szól:

A Kormány 229/2021. (V. 5.) Korm. rendelete az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 

1. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnéséig ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani a  veszélyhelyzet megszűnését követően lehet azzal, hogy az intézkedés, eljárási cselekmény lefolytatására, a halasztásra, a jegyző értesítésére vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon újrakezdődik. 

(2) A  végrehajtó a  természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt – az  ingatlan árveréséről szóló hirdetmény közzététele iránt – legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet.

(3) A  végrehajtó a  természetes személy adós lakóingatlanának folyamatos árverezése iránti hirdetménye kapcsán a  lakóingatlanra érkező vételi ajánlatot tenni kívánó árverező felhasználói nevének és jelszavának aktiválása iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. 

2. Záró rendelkezések 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti. 

4. § E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök