“Kérem, adjanak lakást!” – Problématérkép a fővárosi önkormányzati lakásrendszerről

Az Utcajogász Egyesület 2020-ban támogatást nyert az Open Society Initiative for Europe Working Together to Improve Governance and Anticorruption alapjából TranspaRent elnevezésű projektjére. A projekt fő célja, hogy az önkormányzati lakások bérbeadásának rendszere átlátható, hozzáférhető, ügyfélbarát és mindezek következtében igazságosabb legyen.

Az önkéntes jogsegély során tapasztaltak azt mutatják, hogy ezek az értékek nem teljes mértékben érvényesülnek az önkormányzati lakásgazdálkodás területén. Ez többek között abból is következik, hogy Budapesten 23 kerület és a Fővárosi Önkormányzat egymástól függetlenül alakította ki a lakáspolitikáját és a lakásrendeleteit, így gyakorlatilag 24 különböző szabályozási rendszer van érvényben.

Az önkormányzati lakásokhoz való hozzáférés módja és szabályai eltérőek a főváros különböző területein, illetve gyakran nehéz hozzáférni az információkhoz, valamint értelmezni az önkormányzati lakásbérlettel kapcsolatos szabályokat.

A projekt első szakaszában önkormányzati rendeletek, pályázati felhívások, szerződések elemzésével, a jogszabályi környezet és a jogalkalmazási gyakorlat feltárásával részletesen felmértük és értékeltük a fővárosi önkormányzatok lakáspolitikáját.

Ennek a szakasznak az eredménye ez a Problématérkép, mely összefoglalja az elemzések eredményeit. A feltárt problémák és jó gyakorlatok képezik az alapját annak, hogy az önkormányzatokkal érdemi együttműködést alakíthassunk ki és végül ennek eredményeképpen konkrét javaslatokkal segítsük a törvényes, méltányos és polgárbarát szabályozás kialakítását.

A Problématérkép ezen a linken érhető el.