//Bejelentkezés önkormányzati bérlakásba

Bejelentkezés önkormányzati bérlakásba

Kérdés: Rokonaim önkormányzati bérlakásban laknak. Szeretnék én is náluk lakni és bejelentkezni, mit kell tennem?

Válasz: Önkormányzati lakásba az önkormányzat hozzájárulása nélkül be lehet fogadni a jelenlegi bérlő házastársát, gyermekét, már befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét. Ezek a befogadott személyek – ha a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban laktak – jogosultak a bérlő halála után a lakásbérleti jogot folytatni.

Ha a lakásban bérlőtársak is vannak, akkor a befogadáshoz a bérlőtársak írásbeli hozzájárulása is kell, kivéve ha kiskorú gyermekét, vagy a befogadott gyermekének az együttlakás ideje alatt született gyermekét fogadja be a jelenlegi bérlő.

Minden más esetben az önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges, a hozzájárulás feltételeit az önkormányzatok rendeletben szabályozzák, a feltételekről érdemes az önkormányzatnál érdeklődni.

Az önkormányzat írásbeli hozzájárulásával lehetőség van tartási szerződést is kötni a jelenlegi bérlővel, a bérleti jog folytatása ellenében. Ha tartási szerződést kötöttünk, akkor viszont már csak a másik szerződő fél hozzájárulásával fogadhat be a bérlő bárki mást (kivéve a kiskorú gyermekét). A bérlő halála esetén az eltartó a lakásbérleti jogot akkor folytathatja, ha
–  a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
– az eltartó a szerződésben vállalt tartási kötelezettségét teljesítette, továbbá
– a bérbeadói hozzájárulástól a bérlő haláláig legalább egy év eltelt.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségbe csak az önkormányzat hozzájárulásával lehet bárkit befogadni.

TAGS:
(Visited 213 times, 1 visits today)