Jogosítvány

Kérdés: A munkámhoz szükségem van a jogosítványomra. Ha büntetőper során elítélnek, milyen esetben vehetik el tőlem a jogosítványomat?

Válasz: 58. § (1) A járművezetéstől el lehet tiltani azt, aki az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt, vagy bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ.
(2) A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú járműre is vonatkozhat.

A törvény első fordulata szerint az tiltható el, akinek a közlekedésben való részvétele veszélyt jelent a közlekedés biztonságára. A második fordulat szerint pedig az tiltható el, aki a „mozgó bűnözés” keretében a gépjármű által biztosított gyors mozgás lehetőségének kihasználásával bűncselekmények sorozatát követi el. A „használ” fogalom minden olyan magatartást felölel, amely valamely bűncselekmény elkövetését, annak leplezését, az elkövető menekülését, a bűncselekmény tárgyának őrzését, tárolását vonja magával.
Nem lehet azonban valakit a járművezetéstől eltiltani, ha a jármű csak tárgya a bűncselekménynek: pl. autólopás esetében.

TAGS:
(Visited 69 times, 1 visits today)