Lopás

Kérdés: Ellopták az összes pénzemet, kaphatok az Áldozatsegítő Szolgálattól segélyt?

Válasz: Az Áldozatsegítő Szolgálat akkor nyújt ún. azonnali pénzügyi segélyt, ha az áldozat a bűncselekmény következtében a lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait nem tudja fizetni. Az azonnali pénzügyi segély nem kártérítés, tehát nem az áldozat teljes kárát téríti meg az állam, hanem a kialakult krízisen segíti át. Az áldozatsegítő szolgálat az azonnali pénzügyi segély kérdésében méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet mérlegelésén alapul. Az Áldozatsegítő Szolgálat az eset összes körülményeit köteles mérlegelni, és ezek alapján dönteni arról, hogy a bűncselekmény következtében kialakult-e krízishelyzet, és, ha igen, mekkora összegű segítséget tud biztosítani. A segély akkor vehető igénybe, ha a sérelmezett bűncselekménnyel kapcsolatban indult büntetőeljárás. Az eljárás megindulásáról az eljáró hatóság (rendőrség, ügyészség, bíróság) igazolást állít ki. Ha az áldozat ilyen igazolással nem rendelkezik, akkor azt a szolgálat hivatalból szerzi be.

Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény elkövetését követő 3 munkanapon belül lehet előterjeszteni.

TAGS:
(Visited 68 times, 1 visits today)