//Vegrehajtás szociális segélyre

Vegrehajtás szociális segélyre

Kérdés: Az egyetlen jövedelmem rendszeres szociális segély. Levonhatja-e belőle a végrehajtó a megállapított gyermektartásdíjat?

Válasz: A végrehajtásról szóló törvény szerint a jövedelemből 33%-ot, kivételes esetben 50%-ot lehet vonni, de a levonások alól mentes a nyugdíjminimumnak megfelelő összeg, amely 2012-ben 28.500 forint. A jövedelemből először a tartásdíjat vonják, majd ezt követően a többi követelést.

A törvény az egyes jövedelmeknél pontosan meghatározza az a speciális szabályokat (levonás mértéke és jogcíme). Gyermektartásdíj jogcímen a legtöbb juttatásból lehet vonni, a mentes juttatások körét az alábbiak szerint határozza meg a törvény:

–    nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény szerint járó életjáradék,
–    átmeneti segély, ideértve a meghatározott célra kapott segélyt is, az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, az ápolási díj,
–    anyasági támogatás,

–    rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka,
–    egészségkárosodásra tekintettel járó keresetkiegészítés, az átmeneti keresetkiegészítés, a jövedelemkiegészítés, az átmeneti jövedelemkiegészítés, a bányászok egészségkárosodási járadéka,
–    törvényen alapuló tartásdíj, ideértve a bíróság által előlegezett gyermektartásdíjat is, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényen alapuló gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
–    nevelőszülő részére a gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban lévő fiatal felnőtt ellátását szolgáló nevelési díj, külön ellátmány és családi pótlék,
–    ösztöndíj, a tudományos továbbképzési ösztöndíjas munkabér jellegű ösztöndíjának kivételével [66. § d) pont],
–    kiküldetéssel, külszolgálattal és munkába járással összefüggő költségtérítés,
–    meghatározott kiadás fedezésére szolgáló összeg,
–    fogyatékossági támogatás.

Tekintettel arra, hogy a rendszeres szociális segély az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásnak minősül, mentes a letiltás alól.

TAGS:
(Visited 77 times, 1 visits today)