Fizetési meghagyás

Mi az a fizetési meghagyás?

A fizetési meghagyásos eljárás olyan nemperes eljárás, aminek célja, hogy alacsonyabb összegű pénzköveteléseket egyszerűbben és gyorsabban lehessen érvényesíteni. Tehát tartozás esetén a tartozás jogosultja indíthat fizetési meghagyásos eljárást, ez jelenleg a közjegyzők hatáskörébe tartozik.

A fizetési meghagyásnak a kézhezvételtől számított 15 napon belül ellent lehet mondani, ha nem mondunk ellent, akkor jogerőssé válik, és végrehajtható lesz a fizetési meghagyással követelt összeg.

Ellentmondás esetén az eljárás polgári perré alakul, és az illetékes bíróságon peres eljárásként folytatódik.

Mit kell tenni ha fizetési meghagyást kapok?

Ha fizetési meghagyást kézbesítenek részünkre, azon szerepel, hogy ki és milyen összeget követel tőlünk. Ha nem találjuk jogosnak a követelést, akkor minél hamarabb ellentmondást kell írni az ügyszámra hivatkozva, és annak a közjegyzőnek kell címezni, akitől kaptuk. Az ellentmondásban nagyon röviden le kell írni, hogy miért nem tartjuk jogosnak a követelést, és mindenképpen szerepeljen benne, hogy ez egy „ellentmondás”. Ezt követően a közjegyző elküldi az iratokat az illetékes bíróságnak, és az ügy ott folytatódik, számíthatunk arra, hogy bírósági idézést kapunk.

Ha nem vitatod a követelést, akkor ugyanilyen határidőn belül lehetőség van részletfizetés engedélyezését is kérni, ezt ilyenkor a közjegyző engedélyezheti, ha indokoltnak tartja. A részletfizetés engedélyezése előtt a közjegyző beszerzi a jogosult nyilatkozatát is arról, hogy hozzájárul-e a részletfizetéshez. Ha a közjegyző részletfizetést engedélyez, akkor bármely részlet megfizetésének elmulasztása estén az egész tartozás esedékessé válik.

Nagyon fontos, hogy ha postán küldjük az ellentmondást, vagy a részletfizetési kérelmet akkor ajánlva adjuk fel. Ha személyesen visszük el, akkor hivatalosan vetessük át a közjegyzői irodában, ragaszkodjuk ahhoz, hogy hivatalosan vegyék át tőlünk. Erre a legjobb mód, ha viszünk egy másolatot a beadványból (vagy megkérjük őket, hogy másolják le), és a másolatra írják rá azt, hogy átvették, az átvétel dátumát, és írják is alá.

Az ellentmondás-minta itt letölthető.
A részletfizetési kérelem-minta itt letölthető.

Mi történik, ha nem csinálok semmit a fizetési meghagyással kapcsolatos levéllel?

Ha nem vesszük át a levelet, úgy, hogy a postással nem találkozunk („nem kereste”), akkor azt a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Ha az „átvételt megtagadta” jelzéssel küldi vissza a postás, tehát mondjuk a postástól nem veszem el a levelet, miután látom, hogy a közjegyzőtől jön, akkor a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik. Ez a kézbesítési fikció.

Ha ezt követően tudjuk meg, hogy kézbesíteni akartak, akkor közjegyzőhöz lehet fordulni a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül. Kifogást lehet tenni, hogy a kézbesítés más hibájából nem volt sikeres, ilyen pl. az, ha nem arra a helyre küldték, mint ami a bejelentett lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk. Fontos azonban, hogy ezt csak a kézbesítési fikciót követő három hónapon belül tehetjük meg, tudomásszerzéstől függetlenül.

Figyeljük a postaládá(i)nkat, különösen, ha nemrég váltottunk lakhelyet

Nem mondtam ellent, most mi következik?

Ha határidőben nem mondtunk ellent, a fizetési meghagyás jogerőssé válik. A hitelező végrehajtást kérhet a jogerős fizetési meghagyás alapján. A végrehajtási eljárásban a tartozást valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó költségeket is be fogják hajtani. A végrehajtás során az összeget levonják a fizetésből, a bankszámláról, ingóságokat visznek el vagy akár az ingatlant is elárverezhetik a végrehajtók! Ezért tehát kiemelten fontos, hogy mindenképp foglalkozzunk a fizetési meghagyás kezelésével.

További információ: