Kunyhóépítés és a közterületi hajléktalanság

Ez a kisokos utoljára 2013. október 30-án frissült. A benne szereplő adatok pontatlanok lehetnek.

Kiket érint a módosítás?

Egyrészt azokat, akik közterületen engedély nélkül építményt emelnek, vagyis akik maguk építenek kunyhót. Önmagában a kunyhóban való életet nem bünteti a törvény.

Másrészt azokat, akik az önkormányzat által kijelölt közterületen „életvitelszerűen” tartózkodnak. A törvény szerint az valósítja meg ezt a szabálysértést, aki:

1. rendszeresen a közterületen eszik, alszik, öltözködik, állatot tart stb.

2. és nem szándékozik lakó-, tartózkodási vagy szálláshelyére visszatérni

3. továbbá az eljáró hatóság felszólítása ellenére nem hagyja el a tiltott területet.

Milyen büntetést kaphatok?

A legenyhébb szankció a figyelmeztetés.

Az utcán élőket elsősorban közérdekű munkával (60-180 óra) rendeli büntetni a törvény. Fontos, hogy nem lehet helyszíni bírságot alkalmazni, hanem először közérdekű munkát kell kiszabni. Ha ezt valaki nem fogadja el, akkor – legfeljebb 150 ezer forintos – pénzbírsággal sújtják. A befizetés elmaradása – vagy a közérdekű munka nemteljesítése – esetén elzárás következhet. Ha fél éven belül harmadszorra vonnak valakit utcai hajléktalanság miatt felelősségre, elzárást is kaphat.

kunyhót építőket 5-300 ezer forintig terjedő pénzbírsággal, 6-180 óra közérdekű munka kiszabásával, illetve akár azonnal is 1-60 napig terjedő elzárással lehet büntetni. Esetükben helyszíni bírságot is ki lehet szabni. A nyomtatvány aláírásával elismered a szabálysértés elkövetését, ez kizárja jogorvoslatot/fellebbezést.

Ha valaki több szabálysértést is elkövet (pl. köztisztasági szabálysértést, közterületi italozást, stb.), akkor – az úgynevezett halmazati – büntetés szigorúbb (pl. az elzárás akár 90 napig, a pénzbírság 450 ezer forintig terjedhet).

Ki járhat el velem szemben?

A kunyhóépítőkkel és az utcán élőkkel szemben is eljárhat a rendőr, a járási hivatal ügyintézője, a közterület-felügyelő (kevésbé valószínű, de ugyanezt megteheti a természetvédelmi őr, a mezőőr, a halászati őr, az erdészeti hatóság ügyintézője). A hatóságok kiszabhatják a különböző büntetéseket, de elzárást csak a bíróság alkalmazhat.

A fenti személyeken kívül senki másnak nincs joga arra, hogy téged szabálysértési eljárás alá vonjon, vagy arra kötelezzen, hogy hagyd el a közterületet.

Az, hogy elköveted bármelyik szabálysértést és veled szemben intézkednek, nem jelenti azt, hogy a rendőrnek/közterület-felügyelőnek/bárki másnak nem kell továbbra is tiszteletben tartani a tisztességes eljáráshoz és az emberi bánásmódhoz való jogodat. Az eljáró hatóság nem fenyegethet (pl. mondhatja azt, hogy ha nem írsz alá valamit, akkor több lesz a büntetés vagy bevisz), nem beszélhet veled tiszteletlenül. Ha ilyesmi történik, jegyezd meg a körülményeket, különösen az eljáró személy azonosítószámát és utána keresd A Város Mindenkiét.

Mi minősül közterületnek?

A tulajdonostól függetlenül minden olyan terület, ami mindenki számára hozzáférhető, vagyis nincs elkerítve (pl. egy park vagy a pláza).

fővárosi és települési önkormányzatok jogosultak kijelölni a közterületnek azokat a részeit, ahol a közrend, a közbiztonság, a közegészség, kulturális értékek védelme érdekében büntetni lehet az életvitelszerű tartózkodást.

világörökség részét képező közterületen sem szabad életvitelszerűen tartózkodni.

Akkor most bármikor elbonthatják a kunyhómat?

Nem, a bontáshoz más hatósági eljárásra és határozatra van szükség, amihez eljárást kell lefolytatni. Ez az esetleges szabálysértési ügytől – hogy magad építetted a kunyhót – teljesen független.

Elvihet a rendőr?

Sajnos igen. A kunyhóban lakókat (akiről feltételezik, hogy maga építette az otthonát, mint „tetten ért eljárás alá vont személyt”) legfeljebb 72 órára gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából a rendőrség őrizetbe veheti. A kiválasztott hozzátartozót vagy más ismerőst a rendőrségnek azonnal értesítenie kell az őrizetbe vételről. Az őrizet ellen fellebbezést nyújthatsz be.

Az életvitelszerűen közterületen tartózkodót a rendőr 8 (+4) órára előállíthatja, ha a távozásra való felszólítás ellenére is folytatja a szabálysértést. Ez azt jelenti, hogy a rendőr őt a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából beviheti és a hatóság elé állíthatja.

Milyen jogaim maradtak egyáltalán?

A legfontosabb, hogy jogod van jogorvoslathoz. Soha ne írj alá semmit, amivel elfogadnál bármilyen jogtalan büntetést. Ha aláírtad a helyszíni bírságról szóló nyomtatványt, akkor nincs lehetőség a fellebbezésre.

Nem neked kell bebizonyítanod az ártatlanságodat, hanem a hatóságnak a felelősségedet. Nem vagy kötelezhető arra, hogy önmagad ellen tegyél vallomást vagy más bizonyítékot szolgáltass. Egyáltalán nem vagy köteles vallomást tenni, sem pedig igazat mondani. Saját védelmed érdekében bármit mondhatsz, csak mást nem vádolhatsz. Pl. mondhatod, hogy a kunyhót nem te építetted, csak beköltöztél, vagy, hogy a közterületen nem is laktál, csak épp lepihentél, vissza akarsz térni a szálláshelyedre. Ezeket az állításokat persze érdemes valahogy alátámasztani.

A szabálysértési eljárás során megillet téged a védekezés joga, ehhez képviselőt is megbízhatsz. Ha őrizetbe vettek és a bíróság elé állítanak, a rendőrség köteles számodra ügyvédet kirendelni. Ha úgy gondolod, hogy a kirendelt ügyvéd nem jól kezeli az ügyedet, egy alkalommal, indokoltan más ügyvédet kérhetsz.

A legfontosabb, hogy jogod van jogorvoslathoz. Soha ne írj alá semmit, amivel elfogadnál bármilyen jogtalan büntetést. Ha aláírtad a helyszíni bírságról szóló nyomtatványt, akkor nincs lehetőség a fellebbezésre.

Eljárás indult, mit tegyek?

Ha szabálysértési eljárás indul ellened, mindenképpen gyere el a legközelebbi pénteken 15 és 17 óra között a Blahára, ahol jogászok segítenek neked az eljárásban, hogy a lehető legteljesebben érvényesíthesd jogaidat.

Írhatsz e-mailt az utcajogasz@gmail.com vagy avarosmindenkie@gmail.com e-mail címre.

Fontos, hogy ne vesztegesd az időt, hogy tudjunk segíteni! Célunk, hogy jogi segítséget nyújtsunk Neked és – ha lehet – az ügyeden keresztül az Alkotmánybíróság valamint a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság elé vigyük az esetet, azért hogy bebizonyítsunk a törvény embertelen és jogsértő.