Jogi kisokos erdőben élő embereknek

Milyen jogszabályokra hivatkozhat a rendőr és a közteres?

FONTOS: Ez a kisokos 2014. márciusában frissült utoljára.

Életvitelszerű közterületen tartózkodás

Új szabályok >>>itt<<<

Ha olyan helyen élsz, amit a fővárosi közgyűlés „tiltott területnek” nyilvánított, akkor eljárást indíthatnak ellened életvitelszerű közterületi tartózkodás miatt (a tiltott zóna bárhol lehet, ez független attól, hogy a terület kinek a tulajdonában van).

FONTOS: Ha meg akarnak büntetni azért, mert a közterületen élsz, ne ismerd el a szabálysértést és ne írj alá semmilyen papírt. Ha eljárást indítottak ellened, azonnal értesítsd A Város Mindenkiét, hogy jogi úton tudjunk segíteni!

Közterületi sátorozás

Erdőben maximum 24 órát lehet engedély nélkül sátorozni, ezen az időn túl az erdő tulajdonosának/kezelőjének engedélye kell.

Köztisztasági szabálysértés

Ez lényegében a szemetelést jelenti. Ha tisztán tartod a kunyhód, sátrad környezetét, akkor ez alapján nem büntethetnek meg. A kunyhó/sátor NEM szemét!

Illegális építmény

Csak az építési hatóság és a terület tulajdonosának engedélyével lehet építményeket felhúzni. Viszont az engedély nélkül felhúzott építményeket sem lehet csak úgy elbontani, ehhez is valamely hatóság (pl. az önkormányzat) határozatára van szükség, amihez eljárást kell lefolytatni. Erről az eljárásról titeket írásban kell értesíteni, és az önkormányzat minden esetben emberi módon köteles eljárni.

Alapesetben ugyanez vonatkozik a MÁV területén épített kunyhókra is. Viszont mivel a MÁV felelős a vasútbiztonsági szabályok betartásáért, az ilyen területeken különösen oda kell figyelni arra, hogy ne akadályozzátok vagy veszélyeztessétek a közlekedést, a vasúti átjárón keljetek át, és éjszaka ne tartózkodjatok a sínek közelében. A vasút biztonságára hivatkozva ugyanis lehetőség van arra, hogy gyorsabb eljárásban, soron kívül bontsanak el egy épületet.

Ezeknek a szabályoknak a betartása a ti biztonságotok szempontjából is fontos és a MÁV is rugalmasabb lehet, ha nincsenek ilyen kifogásai veletek szemben. A holmitok természetesen a MÁV területén is a ti magántulajdonotok, azokat senki nem veheti el tőletek, és a MÁV-nak is biztosítania kell arra lehetőséget, hogy a bontás előtt elköltözzetek a területéről.

Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés

2013. október 15-től elzárással is büntethető szabálysértés lett a „tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés”, tehát az, ha a terület tulajdonosának engedélye nélkül kunyhót építesz. FONTOS hogy csak akkor büntethetnek meg, ha a kunyhót 2013. október 15. után magad építetted. Ez a tényállás nem a kunyhóban élést, hanem a kunyhó építését bünteti.

FONTOS: ha megbüntetnek emiatt, az nem jelenti azt, hogy hatósági eljárás nélkül lebonthatják a kunyhódat.

Önkényes beköltözés

Az önkényes beköltözésre vonatkozó szabályok szerint jegyzői vagy bírósági határozat nélkül még az önkényesen elfoglalt lakásból vagy egyéb helyiségből sem lakoltathatnak ki. A tulajdonos a lakás elfoglalásától számított egy éven belül jegyzői birtokvédelmet is kérhet, ilyen esetben jegyzői határozat alapján is ki lehet lakoltatni az önkényes beköltözőket. Ha már egy éven túl tartózkodsz a lakásban, kizárólag bírósági végzés vagy ítélet alapján lehet kilakoltatni. Mindkét esetben eljárást kell lefolytatni, amiről írásban kell, hogy értesítsenek Téged. A kilakoltatást csak önálló bírósági végrehajtó foganatosíthatja az előbb említett határozatok alapján. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni a nem lakás célú ingatlanokra is, tehát a MÁV vagy más társaságok területén található ipari, raktározási célt ellátó épületekre is.

A szabálysértési törvény szerint, ha valaki a tulajdonos tudta nélkül lakik egy épületben vagy helyiségben, max. 300 ezer forint bírsággal vagy elzárással büntethető.

Birtokvédelem

Fontos tudni, hogy az önkényes lakásfoglalókat vagy egy területet illegálisan használókat is megilleti a birtokvédelem mindenkivel szemben, kivéve a tulajdonost vagy az eredeti birtokost. Tehát ha a tulajdonostól vagy eredeti birtokostól eltérő személy (pl. közteres) akar elküldeni, vagy bármi módon zavarja a birtoklásodat, akkor te is kérhetsz birtokvédelmet a jegyzőtől vagy a bíróságtól. Ha így szeretnéd megvédeni otthonodat, mindenképpen kérj jogi segítséget!

Mik a rendőrség, a közterület-felügyelet és a biztonsági őrök kötelezettségei?

Jogi eljárás és írásbeli határozat nélkül a hatóság nem bonthat le egyetlen kunyhót sem – ez akkor is igaz, ha a kunyhó engedély nélkül épült. Minden olyan esetben, amikor egy hatósági személy intézkedni akar, fel kell mutatnia a határozatot, ami alapján eljár. Ha nincs ilyen határozat a birtokában, akkor nem intézkedhet, vagyis nem küldhet el és nem bontathatja el kunyhódat.

A hatóság a bontásra az önkormányzattól vagy a bíróságtól kaphat felhatalmazást egy szabályosan lefolytatott eljárás során. Erről az eljárásról téged írásban kell értesíteni. Vagyis jogod van ahhoz, hogy előre tudd, ha valamilyen eljárás folyik ellened. Ha ez nem így van, akkor a bontás nem jogszerű!

A biztonsági őrök hatósági jogkörrel nem rendelkező személyek, ilyenek a MÁV Vasútőr Kft. által foglalkoztatott vasútőrök is. A biztonsági őr egyenruhát visel, amin fel kell tüntetni az őt alkalmazó cég nevét és a biztonsági őr/vagyonőr elnevezést. A biztonsági őr nem motozhat meg, nem igazoltathat, és nem tartóztathat le, viszont joga van felszólítani kiléted igazolására és a jogsértő magatartás abbahagyására. Felszólíthat csomagod bemutatására, de abba ő maga nem nyúlhat bele.

Az általad akár illegálisan lakott épületből, építményből a biztonsági őr önhatalmúlag nem távolíthat el.

Ha eljárás indul ellened, akkor ne írj alá semmilyen papírt anélkül, hogy az Utcajogásszal vagy A Város Mindenkiével beszéltél volna. Gondolkodási idő mindig van, soha semmit nem kell azonnal aláírni!

Mit kell tenni, ha megjelenik a hatóság és el akar küldeni?

  1. Kérdezd meg, hogy milyen jogszabály alapján járnak el!
  2. Követeld, hogy mutassák meg a határozatot, ami alapján eljárnak.
  3. Azonnal értesítsd az Utcajogászt vagy A Város Mindenkié csoportot!

Utcajogász:
06202823616
utcajogasz@gmail.com

A Város Mindenkié:
Bende Anna: 0630-984-4722
avarosmindenkie@gmail.com