Végrehajtási szabályok koronavírus idején

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

A kormány a koronavírus járvánnyal összefüggésben a végrehajtási eljárásokra vonatkozóan is átmeneti szabályokat alkotott. A veszélyhelyzet idején a bírósági végrehajtásról szóló törvényt a kormányrendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

Az új, átmeneti szabályozást már több cikkben ismertette a sajtó. Ennek a kisokosnak az a célja, hogy a leggyakrabban felmerülő kérdésekre egyszerű, közérthető választ adjon.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztatóját itt érheti el.

FONTOS: a tájékoztató a közzétételének napján (2020. április 2.) hatályos szabályozás alapján készült, és bár igyekszünk követni a változásokat és frissíteni az információkat, a rendeleti kormányzás miatt felgyorsultak az események, ezért mindig érdemes több forrásból tájékozódni. A kiadvány nem minősül jogi tanácsadásnak, a benne foglaltak az Utcajogász csapatának legjobb tudása szerinti jogértelmezését tartalmazzák, amivel a jogszabályok közötti eligazodást szeretnénk segíteni. Konkrét ügyben a tájékoztató végén található elérhetőségek egyikén keressen minket.

Kapcsolódó anyagunk: Tények és tévhitek a bérbeadásról a járvány idején

A veszélyhelyzet alatt le lehet tiltani a jövedelmemből? 

Igen, a veszélyhelyzet ideje alatt a munkáltató vagy az ellátás folyósítója a végrehajtó rendelkezése alapján az Ön tartozását a munkabérből, nyugdíjból vagy egyéb ellátásából az általános szabályok szerint levonhatja.

A fizetésemből le van tiltva a tartozásom. Most elvesztettem az állásomat. Ha nem kapok fizetést, akkor jöhet a végrehajtó lefoglalni a vagyontárgyaimat?

A veszélyhelyzet időtartama alatt és az azt követő 15. napig a végrehajtók semmilyen helyszíni végrehajtási cselekményt nem folytathatnak le, így az ingó vagyontárgyak lefoglalására sem kerülhet sor.

Benyújthat-e a végrehajtó inkasszót a bankszámlám terhére a veszélyhelyzet idején?

Igen,  a végrehajtó által benyújtott hatósági átutalási megbízás (inkasszó) megindítására a veszélyhelyzet idején is lehetőség van, valamint a pénzintézetekhez beérkezett inkasszók továbbra is teljesíthetők.

Fontos tudni, hogy az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtások szünetelnek, tehát a kormányrendelet hatályba lépésének napjától (2020. március 24.) a NAV a végrehajtást célzó inkasszókat visszavonja. Abban az esetben ha a pénzintézet 2020. március 24. után terhelte meg az Ön számláját, az adóhatóság a megterhelt összeget visszatéríti.

A bank a bankszámlámon található teljes összeget átutalhatja a végrehajtónak?

Nem. A végrehajtásról szóló törvény alapján a magánszemélyek bankszámláján található összegből csak a 114.000 forint feletti összeg vonható korlátlanul végrehajtás alá. Az ez alatti összegből a 28.500 forint és 114.000 forint közötti rész 50%-át lehet elvonni. Ez azt jelenti, hogy legalább 28.500 forintot meg kell hagyni az adósnál. Ha például valakinek 100.000 forint van a bankszámláján és arra a végrehajtó úgynevezett hatósági átutalást nyújt be, akkor 28.500 + 35.750 forintot kell a megélhetésre a számlán hagyni.

Hogyan kaphatnék egy kis haladékot a már végrehajtás alatt lévő tartozások törlesztése alól? Lehetne egy időre szüneteltetni a levonásokat?

Az egyik könnyítési lehetőség a részletfizetés kérelmezése. Fontos, a veszélyhelyzet idejére bevezetett új szabály, hogy a tartozás megfizetésére úgy lehet részletfizetést kérni, hogy ahhoz a végrehajtást kérő beleegyezése nem szükséges. A végrehajtó tehát saját hatáskörben engedélyezheti a részletfizetést.

Másik lehetőség a végrehajtás felfüggesztése. A végrehajtási eljárás felfüggesztését az adós a bíróságtól az eljárás során bármikor kérheti, ha a körülményeiben olyan méltányolható változások következtek be, amelyek átmenetileg megnehezítik a megélhetését. A járvány miatt megváltozott életkörülményeket a kormányrendelet külön kiemeli, mint méltányolható körülményt. Ha úgy látja, hogy néhány hónap haladék segítene Önnek, kérje a bíróságtól a végrehajtás felfüggesztését.

Ha a veszélyhelyzet ideje alatt elegendő idő eltelik, akkor a tartozásaim elévülhetnek?

Nem, a kormányrendelet alapján a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik, ami azt jelenti, hogy átmenetileg “nem telik az idő”, a veszélyhelyzet időtartama tehát az elévülésbe nem számít bele.

Mi a helyzet az adótartozásokkal és az adók módjára behajtandó követelésekkel?

Az adóhatóság előtt folyamatban lévő végrehajtások szünetelnek kivéve, ha a járványügyi szabályok megsértése miatt kiszabott követelés végrehajtása miatt indult.

Az adótartozások és az adók módjára behajtható követelések elévülése azonban szintén nyugszik. Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően nem lehet eredményesen a végrehajtási jog elévülésére hivatkozni. A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon, onnan folytatódnak az elévülési határidők, ahol 2020. március 24. napján álltak.

El lehet árverezni az ingóságaimat a veszélyhelyzet alatt?

Azokat az ingóságokat, amelyeket a végrehajtó korábban lefoglalt, elárverezheti a veszélyhelyzet alatt is. Hagyományos árverés azonban nem folytatható, csak elektronikus.

A járvány miatt elveszítettem az állásomat, nem tudom fizetni a lakbért.  Kilakoltathatnak?

A kilakoltatás egy több szakaszból álló jogi folyamat. A végrehajtást (szinte) minden esetben bírósági eljárás előzi meg, amikor is a bíróság kimondja, hogy az érintett lakást el kell hagynia az ott élő(k)nek.

Abban az esetben, ha állásvesztés következtében nem tudja fizetni a bérleti díjat, első lépésként azt tanácsoljuk, hogy próbáljon meg a bérbeadóval egy Önnek is megfelelő fizetési konstrukciót (pl. fizetési haladékot, részletfizetési kedvezményt) kialakítani. Abban az esetben, ha a  bérbeadó nem nyitott erre, és Ön továbbra sem tud fizetni, akkor a bérbeadó felmondhatja a bérleti szerződést. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel meghozott intézkedések nem érintik a szerződések megszüntetésére vonatkozó szabályokat (pl. határidők, írásbeliség).

A szerződés felmondását követően kerülhet sor a bírósági szakaszra, és ezt követi a végrehajtás, amelyet a bérbeadó megindíthat, de a veszélyhelyzet alatt a végrehajtó semmilyen intézkedést nem hozhat a lakáskiürítéssel összefüggésben.

Összességében, kilakoltatás veszélye a veszélyhelyzet alatt nem áll fenn, azonban fontos látni, hogy a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végén az eljárások folytatódni fognak.

El lehet árverezni a lakásomat a veszélyhelyzet alatt? 

Magánszemélyek lakóingatlanára a veszélyhelyzet alatt nem lehet új árverést kitűzni. A végrehajtó az árverésről szóló hirdetmény közzététele iránt legkorábban a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon intézkedhet. A már folyamatban lévő árveréseket be lehet fejezni.

Az olyan lakóingatlanokra, amik magánszemélyek tulajdonában állnak és korábban folyamatos árverésre hirdették meg őket, a veszélyhelyzet alatt nem lehet ajánlatot tenni, csak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. naptól.

Azokat az ingatlanokat, amelyek nem minősülnek lakóingatlannak, az általános szabályok szerint lehet árverezi a veszélyhelyzet alatt is.

Az árverésen már megvásárolták a lakásunkat. Kilakoltathat az új tulajdonos?

A veszélyhelyzet alatt nem, a kilakoltatással összefüggésben intézkedni és kilakoltatással kapcsolatos helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani kizárólag a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.

A bíróság már elrendelte, hogy ki kell költöznöm a lakásból, ahol élek. Most az új rendelkezések alapján is ki kell költöznöm?

Ha Ön önként nem hagyja el a lakóingatlant, akkor a bírósági eljárást követően minden esetben bírósági végrehajtás megindítására van szükség az ingatlan kiürítése érdekében. A veszélyhelyzet alatt kilakoltatással összefüggésben intézkedni és kilakoltatással kapcsolatos helyszíni eljárási cselekményt foganatosítani kizárólag a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.

Már korábban felszólított a végrehajtó, hogy költözzek ki a lakásból, ahol lakom. Jöhetnek a rendőrök kilakoltatni?

A veszélyhelyzet alatt nem. A veszélyhelyzet végéig és az azt követő 15. napig nem történhet kilakoltatás. Ha a veszélyhelyzetnek korábban lenne vége mint a rendes kilakoltatási moratóriumnak (április 30.), akkor a kilakoltatási moratórium végéig és az azt követő 15. napig nem kerülhet sor kilakoltatásra.

Mit tegyek, ha nem tudom, miért vonnak le a fizetésemből/nyugdíjamból? Honnan lehet megtudni, hogy kinek tartozom és miért, mekkora összeggel?

Általános szabály szerint a végrehajtók csak személyes ügyfélfogadás keretében nyújtanak egyedi ügyben tájékoztatást az ügyfeleknek. A veszélyhelyzet miatt a végrehajtói irodákban szüneteltetik a személyes ügyfélfogadást. A veszélyhelyzet ideje alatt a kormányrendelet szerint a felvilágosítást kérőnek “azonosításra, valamint a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján” adható felvilágosítás.

Egyes végrehajtók a telefonos félfogadás idejét meghosszabbították. Javasoljuk, hogy amennyiben információra van szüksége a tartozásával összefüggésben, egyeztessen telefonon a végrehajtóval, vagy próbáljon meg elektronikus levélben kapcsolatba lépni az irodájával. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján elérhető az összes végrehajtó iroda címe, telefonszáma és e-mail címe, valamint a telefonos félfogadásra vonatkozó információk is (bár ezek az adatok nem feltétlenül vannak a jelenlegi helyzet alapján frissítve).

A beadványok benyújtásának biztosítása érdekében a végrehajtók a bejárat mellett elhelyezett zárt gyűjtőszekrényt biztosítanak az ügyfelek számára.

Mit tegyek, ha a végrehajtó nem ad telefonon tájékoztatást a végrehajtási ügyemről?

Az adósnak joga van ahhoz, hogy ügyében tájékoztatást kapjon minden őt érintő kérdésben. Ezért amennyiben a végrehajtó a jelenlegi helyzetben nem mutat kellő rugalmasságot és nem biztosítja az iratbetekintés jogát semmilyen módon, panaszt lehet tenni a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnál. A veszélyhelyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás itt is szünetel, de a panaszt levélben, vagy ügyfélkapu segítségével elektronikus úton lehet intézni.

Karanténban vagyok, nem tudok elmenni a hivatalos iratokat átvenni a postára és feladni sem. Mit tegyek?

Amennyiben a postára hivatalos irata érkezik és az átvételt nem tudja megoldani, illetve nem tudja határidőben feladni a válasziratot, a későbbiekben a karantén időtartama – ha arról megfelelő igazolással rendelkezik – megfelelő hivatkozási alap lehet a határidő elmulasztásának igazolására. Ettől függetlenül, ha teheti, mindenképpen próbálja meg átvenni a hivatalos iratokat, szükség esetén a postán telefonon kérhető a kézbesítés megismétlése, és a postást is megkérheti, hogy ne értesítőt dobjon be, hanem csengessen be a küldeményével. A kormányrendelet azzal próbál segíteni a helyzeten, hogy a végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének.

Néhány további szabály, ami fontos lehet

A végrehajtói kézbesítés szünetel

A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor. A végrehajtási eljárás során az iratok kézbesítése postán, illetve elektronikus eszköz igénybevétele útján, valamint az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok alapján történik.

Részletfizetés

A korábban vagy a veszélyhelyzet idején megállapított részletfizetést továbbra is teljesíteni kell.

Helyszíni eljárási cselekmény

A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható, helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható. A helyszíni eljárás lefolytatása nélkül elvégezhető foglalások azonban továbbra is végezhetők. Így az ingatlanra a végrehajtási jog továbbra is bejegyezhető.

Gépjármű forgalomból történő kivonása

A végrehajtó a végrehajtási eljárás során lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt a veszélyhelyzet megszűnését követően intézkedhet.

A forgalomból történő kivonás visszavonása ellenére a gépjármű lefoglalására sor kerülhet a következő módon: a végrehajtó által megküldött foglalási jegyzőkönyv alapján a közlekedési hatóság bejegyzi az elidegenítési és terhelési tilalmat a gépjárműre, ennek megfelelően a gépjárművet értékesíteni vagy egyéb formában megterhelni nem lehet. Ugyanakkor a veszélyhelyzet ideje alatt a forgalmi engedély nem kerül bevonásra, így a gépjármű továbbra is használatban maradhat. A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon azonban a végrehajtó intézkedhet a forgalmi engedély, valamint a gépjármű törzskönyv lefoglalásáról.

Meghatározott cselekmény végrehajtása

Meghatározott cselekmény végrehajtása iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint eljárási cselekményt foganatosítani a veszélyhelyzet alatt nem lehet.

Az Utcajogász Egyesület hajléktalan és lakhatási szegénységben élő embereknek nyújt ingyenes jogi segítséget. Amennyiben a járványhelyzet miatt bizonytalanná válik a lakhatásod vagy más jogi visszaélést tapasztalsz, keress minket:

  1. E-mailben az utcajogasz@gmail.com címen vagy
  2. Telefonon hétköznaponként 17 és 20 óra között a +36 20 282 3616 számon vagy
  3. Pénteken a Facebook messengeren 15.00-17.00 között:  https://www.facebook.com/utcajogasz/

(Fotó: thinkstock)