A fővárosi rezsitámogatásról közérthetően

Az alábbiakban az Utcajogász Egyesület közérthető tájékoztatója olvasható a fővárosi önkormányzat által nyújtott rendszeres lakás-rezsitámogatásról.

Ki veheti igénybe?

A támogatás annak jár, aki igénybe veszi a támogatható szolgáltatások egyikét (távhő-, ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési vagy szemétszállítási szolgáltatás), és akinek a szolgáltatásért ténylegesen fizetnie kell.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő igazolni tudja, hogy védendő fogyasztóként nyilvántartásba vették vagy kezdeményezte a nyilvántartásba vételt.

Milyen szolgáltatásokra vonatkozik?

Támogatható a fővárosi tulajdonban lévő szolgáltató által nyújtott

– távhőszolgáltatás,
– ivóvíz-szolgáltatás,
– szennyvíz-elvezetési szolgáltatás,
– szemétszállítási szolgáltatás.

Mekkora összegű?

Távhőszolgáltatásra havonta 2.000,- Ft, ivóvíz-, szennyvíz-elvezetési, és szemétszállítási szolgáltatásra pedig összesen havonta további 2.000,- Ft összegű támogatást lehet igénybe venni.

Milyen időtartamra jár?

A támogatás 12 hónapra jár.

Hogyan vehetem igénybe?

1. A támogatás a Hálózat Alapítványon keresztül igényelhető.

2. Az Alapítványnál erre rendszeresített kérelmen kell benyújtani az igénylést. A kérelemhez két iratot kell mellékletként csatolni:

– igazolást arról, hogy az igénylő védendő fogyasztó, valamint
– egy nyilatkozatot, amely tartalmazza: 

a) hogy az igénylő veszi igénybe az adott szolgáltatást, 
b) a szolgáltatásért az igénylő köteles fizetni, 
c) a fogyasztási hely megjelölését, 
d) ha nem az igénylő áll közvetlenül szerződésben az adott szolgáltatóval, akkor a szolgáltatónál díjfizetőként nyilvántartott személy nevét.

3. Az Alapítvány az igénylés benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a feltételeknek. 

4. Az Alapítvány a támogatás összegét közvetlenül a szolgáltatónak utalja át. A szolgáltató a támogatással csökkentett összeget számlázza ki a fogyasztó részére.

Lehet-e eseti támogatást kérni?

Az Alapítvány továbbra is nyújt eseti támogatást a lakásfenntartási költségek kiegyenlítésével hátralékban maradt fővárosi rászoruló személyek megsegítésére. A támogatás folyósítására vonatkozó részletes szabályokról az Alapítvány Támogatási szabályzatából tájékozódhat, amelyet ide kattintva érhet el.

Ki a védendő fogyasztó?

Védendő fogyasztónak minősül:

– a szociálisan rászoruló,
– és a fogyatékkal élő fogyasztó.

További információt és a védendő fogyasztóként való nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránti kérelmet erre a linkre kattintva érheti el.

A Hálózat Alapítvány elérhetőségei

Ügyfélszolgálat: 1119 Budapest, Vahot utca 8.

Telefon: 382-8740, 382-8700/5152, 5153, 5154 mellék

Fax: 382-8719

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345.

E-mail cím: halozat-alapitvany@dbrt.hu

Honlap: http://www.halozatalapitvany.hu/index.php

Forrás: Budapest Főváros Önkormányzatának 30/2020 (VI.5.) önkormányzati rendelete

Fotó: Fortepan / Hlatky Katalin-Főkert