Gyakran ismételt kérdések – lakcím

Kérdés: Szeretnénk bérelni egy lakást, de legalább 1 hónapig még nem tudunk beköltözni. Jelenleg van állandó lakcímünk a bérlendő lakástól eltérő településen. Milyen megoldások léteznek hogy az állandó lakcímünk ne változzon a bérelt lakás után amíg ténylegesen nem költözünk be?

Válasz: A lakcímtörvény szerint az a bejelentett lakcím, ahol az ember ténylegesen lakik, tehát a tulajdonviszonyoktól független. Így ha nem élnek az új házban, akkor annak a címnek kell lenni a lakcímkártyájukon, ahol ténylegesen vannak.

Kérdés: Egyik ismerősöm meg akarta hosszabbítani a jogosítványát. Sajnos elutasították, mert ahova eddig be volt jelentve, kijelentették, így fiktív lett a lakcíme. Ez most derült ki. Jelenleg nem tud sehova bejelentkezni.

Válasz: Ott lehet lakcímbejelentést tenni, ahol az illető ténylegesen lakik, tehát a megoldás az, ha bejelentkezik oda, ahol ténylegesen lakik.

Kérdés: A testvérem nem rendelkezik lakcímmel, nincs kártyája sem. Szeretnék neki segíteni. Ha tartózkodási helynek megadom a saját címem akkor azzal tud munkát vállalni? Ha településszintű lakcímkártyát intéz azzal is tud munkát vállalni?

Válasz: Állandó lakcím nélkül sajnos nem lehet tartózkodási helyet létesíteni, tehát a legjobb az lenne, ha a saját címére jelentené be, mint állandó lakcímre. Önnek ebből semmilyen hátránya nem származhat, a testvérének viszont ez lenne a legnagyobb segítség.

Kérdés: Albérletben lakom bérleti szerződéssel, (tanúk nélkül), amely kifejezetten csak az ideiglenes lakcím, tartózkodási hely létesítését teszi lehetővé. Az állandó lakcímem az ingatlan értékesítése miatt megszűnik. A tartózkodási hely szerinti városban vagy a munkahely szerinti városban nincsen lehetőségem állandó lakcímet létesíteni. Milyen lehetőségeim vannak?

Válasz: Ha nem írták alá tanúk a bérleti szerződést (nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak) és közjegyző sem hitelesítette (nem minősül közokiratnak), akkor a szállásadónak is alá kell írnia a lakcímbejelentő lapot. Egyébként elég lenne a szerződés is, ha tanúk is aláírták volna. Tehát a bérbeadóval kell megbeszélnie, ha ő nem járul hozzá, akkor nem tud abban a lakásban lakóhelyet létesíteni. Bővebben itt tájékozódhat: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00001

Kérdés: Szeretnénk lakcímet létesíteni az ingatlanon, de sajnos nem lehet mert a címregiszterben nem szerepel a helyrajzi száma az ingatlannak, a jegyző meg nem hajlandó felvinni mivel arra hivatkozik hogy az ingatlanhoz tartozó közút nem rendelkezik közterület elnevezéssel.

Válasz: A törvény álláspontunk szerint egyértelmű: az ingatlan státuszától függetlenül bárhova be tudja jelenteni a lakcímét, ha egyébként a Lakcímtörvény többi feltételét teljesíti. Ha Ön olyan helyen lakik, ami még nem szerepel a központi címnyilvántartásban – mert még soha nem jelentett be oda senki lakcímet –, akkor bizonyíthatja a jegyző előtt a ház létezését, aminek eredményeképpen a lakcímbejelentést el kell fogadni. Bővebben erről itt: KEKKH tájékoztatás a polgár lakóhelyének fogalmával kapcsolatban