Információk a gyerekek lakcíméről

Magyarországon 65 ezer embernek – köztük kb. 4500 kiskorúnak – nincs érvényes lakcíme, ami lényegében minden szociális támogatásból és alapvető szolgáltatásból kizárja őket. 1500 gyereknek csak ún. település szintű lakcíme van, ami azon túl, hogy nem felel meg a hatályos törvényeknek, megnehezíti, hogy bármilyen ellátáshoz hozzájussanak. Több tízezerre tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akik a szülei lakcím problémája miatt szenvednek hátrányt.

Miért fontos, hogy a gyerekeknek és szüleiknek legyen bejelentett lakcíme?

A lakcím nélküli vagy érvénytelen lakcímmel rendelkező gyerekek és szüleik nem, vagy csak nagyon nehezen jutnak hozzá:

– államilag támogatott egészségügyi ellátáshoz, mert az igénybevételéhez a gyereke számára is szükséges magyarországi bejelentett lakcím, azaz lakóhely vagy tartózkodási hely;

– gyermekgondozást segítő ellátáshoz (GYES), gyermeknevelési támogatáshoz (GYET), családi pótlékhoz, mert a kérelmek kötelező tartalmi eleme a kérelmező szülő bejelentett lakcíme;

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, mert a kérelmezés során igazolni kell a gyerek(ek)et nevelő család háztartásának jövedelmét, amelyhez szükséges bejelentett lakcím is;

– óvodai elhelyezéshez, mert a gyerekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol a szülője dolgozik;

– általános iskolai oktatáshoz, mert az általános iskola azt a gyereket köteles felvenni, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik;

– települési támogatások (pl. iskolakezdési támogatás, születési támogatás, gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás).

Hogyan lehet egy gyerek első lakcímét bejelenteni?

Az újszülött első lakcímeként a szülők nyilatkozata alapján az anya vagy apa lakcímét az anyakönyvvezető jelenti be. Az apa lakcíme, akkor jelenthető be, ha az anyával házasok, vagy az apa apai elismerő nyilatkozatot tett. A gyakorlatban egyes kórházakban a zárójelentéssel és a születési anyakönyvi kivonattal együtt a szülők az újszülött lakcímkártyáját is megkapják. Az újszülött első lakcímkártyáját a születés helye szerinti járási (kerületi) hivatal állítja ki.

Mi történik, ha egy család elköltözik?

Költözés esetében a gyerek számára is be kell jelenteni az új lakcímét. Ebben az esetben a bejelentendő lakóhely, vagy a tartózkodási hely szerinti járási (kerületi) hivatal okmányirodája az illetékes. A lakcímbejelentéshez szükséges okiratok:

– a kiskorú gyerek nevében a törvényes képviselője által benyújtott lakcímbejelentő lap. Ha mindkét szülő törvényes képviselő, akkor is elég az egyik szülő részvétele az eljárásban;

– a gyerek születési anyakönyvi kivonata;

– a törvényes képviselő érvényes személyazonosságot igazoló okmánya (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél);

– a törvényes képviselő lakcímkártyája.

A 14. életévét betöltött kiskorú gyerek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

Hogyan lehet a szülőknek lakcíme?

Lakásbérlet esetében teljes bizonyító erejű magánokiratba – tehát pl. két tanú adatai (név nyomtatott betűvel, lakcím) és aláírása is elég a szerződés utolsó oldalán – vagy közokiratba foglalt bérleti szerződéssel lakóhelyet és tartózkodási helyet is be lehet jelenteni. Ehhez nem szükséges a szállásadó külön hozzájárulása, azaz a bérbeadónak nem kell aláírnia a lakcímbejelentő lapot. A jogszabály alapján kötelező beköltözéstől számított 3 munkanapon belül a lakásba bejelentkezni, ezért ne engedd, hogy a bérleti a szerződésben olyan kikötés szerepeljen, ami korlátozza a lakcímhez való jogodat.

Szívességi lakáshasználat esetében is érdemes a lakáshasználati szerződést írásba foglalni és két tanúval aláíratni, így a szívességi lakáshasználati szerződés is teljes bizonyító erejű magánokirattá válik, amivel az előzőekhez hasonlóan a lakást használó lakcímet tud létesíteni a lakásban. A szívességi lakáshasználat azt jelenti, hogy a lakás használatára jogosult (általában tulajdonos) ingyenesen másnak a használatába adja.

A lakcímbejelentés általános szabályairól itt olvashatsz.

Miért nincsen a szülőknek és a gyerekeiknek lakcíme?

Tapasztalataink és a számok azt mutatják, hogy sok esetben az emberek nem tudnak oda bejelentkezni, ahol a valóságban laknak. Ennek elsősorban a következő okai lehetnek:

– a bérbeadók tájékozatlanságuk miatt gyakran nem hajlandóak bérleti szerződést kötni bérlőikkel, vagy a bérleti szerződés mellett nem járulnak hozzá – törvénytelen módon – a bérlő bejelentkezéséhez;

– a járási (kerületi) hivatalok ügyintézői hiányos felkészültségük miatt sok esetben jogszerűtlenül járnak el a lakcímbejelentési eljárások során, pl. teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy közokiratba foglalt bérleti szerzõdés esetében is kérik a szállásadó külön hozzájárulását;

– a családok nehezen találnak megfelelő albérletet – ahol lakcímet is létesíthetnek –, mert a bérbeadók gyakran nem adják ki gyerekes családoknak a lakásukat.

Mi a megoldás, ha a szülőnek vagy a gyereknek nincs érvényes lakcíme, vagy a lakcímük nem ott van, ahol a valóságban laknak?

Tájékozódj: olvasd el a korábban született írásainkat lakcím témában az Utcajogász honlapján.

Állj ki magadért, ragaszkodj a lakcímhez való jogodhoz! Világosítsd fel a bérbeadót, hogy lakásbérleti szerződést írásba kell foglalni, ami alapján törvényben biztosított jogod a bejelentkezés.

Ha úgy érzed, egyedül nehéz eligazodni, kérj segítséget:

1. Az Utcajogásztól: gyere ki bármelyik pénteken az Utcajogász Blaha Lujza téri jogsegélypontjára 15.00-től 17.00 óráig, ahol lakcímes kérdésekben is tudunk segíteni; írj nekünk az utcajogasz@gmail.com email címre, vagy hívj fel minket a 06-20-282-3616-os telefonszámon.

2. Gyere bármely hónap első vasárnapján a lakcím érdekvédelmi csoportunkra (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi utca 22-24., kapucsengő: AVM).

3. A védőnődtől, vagy a valós lakóhelyed szerinti családsegítő központtól. Tapasztalataink szerint sok esetben hatékonyan tudnak segíteni a bejelentett lakcím hiányából fakadó problémákban, és a különböző eljárásokban a lakcím hiányát igazolás kiállításával vagy környezettanulmány készítésével pótolják (pl. települési támogatások, általános iskolai felvétel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).

Fotó: FORTEPAN