A veszélyhelyzet alatt lejáró lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról

A kormány a koronavírusra tekintettel veszélyhelyzetet hirdetett ki, és az élet valamennyi területét érintő új szabályokat vezetett be. Ilyen új szabály, hogy 

önkormányzati és állami lakások bérlői a veszélyhelyzet alatt egyoldalú nyilatkozatukkal meghosszabbíthatják a bérleti szerződésüket. 

A részletekért olvassa tovább tájékoztatónkat. 

Melyek a veszélyhelyzet alatt lejáró bérleti szerződéseket érintő szabályok?

A 609/2020 (XII.18.) számú kormányrendeletben kihirdetett szabály lehetővé teszi, hogy azok a bérlők, akik állami vagy helyi önkormányzatok tulajdonában lévő lakásokat bérelnek és a veszélyhelyzet alatt jár le a bérleti szerződésük, egyoldalú nyilatkozatukkal meghosszabbíthatják a szerződéseiket a veszélyhelyzet megszűnéséig.

A bérleti szerződés lejárhat:

  1. ha a határozott idő, amelyre kötötték, a veszélyhelyzet alatt eltelik vagy
  2. más okból, például felmondás folytán a felmondási idő letelte után megszűnik.

Hogyan hosszabbíthatom meg a bérleti szerződésem?

Ha Ön állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő lakást bérel és a bérleti szerződése mostanában, a veszélyhelyzet alatt járna le, akkor a szerződését a bérbeadójának címzett nyilatkozatával a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbíthatja. A nyilatkozatot írásba kell foglalni, tehát azt alá kell írnia.

Figyelem! 

A nyilatkozatot csak a bérlő írhatja alá! 

NEM tud nyilatkozatot tenni és a szerződés meghosszabbítását kérni, ha 

  • Ön nem bérlő, hanem a lakásba befogadott személy.
  • az Ön bérleti szerződése már lejárt, tehát jogcím nélkül tartózkodik a lakásban.

Az Utcajogász készített egy nyilatkozatmintát, amely segíthet a nyilatkozat szövegének megfogalmazásában. A nyilatkozat innen letölthető (kattintásra .docx fájlletöltés indul).  A nyilatkozatot érdemes két tanúnak is aláírnia, mivel így teljes bizonyító erővel rendelkezik!

Fontos, hogy ha meg akarja hosszabbítani bérleti szerződését, akkor legkésőbb a bérleti szerződés lejártának napján nyilatkozni kell. 

Ha például az Ön bérleti szerződése határozott időre, 2021. május 25-ig szól, vagy ha a felmondás folytán a felmondási idő utolsó napja május 25., akkor legkésőbb ezen a napon kell kérelmeznie a meghosszabbítást.

Javasoljuk, hogy a nyilatkozatot postán, tértivevényes küldeményként küldje el a bérleti szerződésében feltüntetett bérbeadó részére. Ha van rá lehetősége, nyilatkozatát – a postai út mellett – egyúttal e-mailben is küldje el a bérbeadó részére, így gyorsabban értesülnek a hosszabbítási szándékáról.

Szükséges a nyilatkozaton túl további dokumentumokat csatolnom?

Nem. A kormányrendelet szerint az írásbeli nyilatkozat a meghosszabbítás egyetlen feltétele. Ha a bérbeadó további feltételeket szab vagy más dokumentumok benyújtását kéri Öntől, akkor azonnal keresse fel az Utcajogász Egyesület ügyfélszolgálatát.

Többen vagyunk bérlők, mindannyian írjunk nyilatkozatot?

Igen. Ha Önök bérlőtársak vagy társbérlők, azaz többen bérlik a lakást, akkor minden bérlő önállóan nyilatkozhat a meghosszabbításról. Ha valamelyik bérlő nem nyilatkozik, akkor az ő esetében előfordulhat, hogy a bérbeadó úgy értelmezi, hogy a bérleti szerződést nem kívánja meghosszabbítani.

Nyilatkozattal meghosszabbítottam a bérleti szerződésem. Mégis mennyi időre szól így a szerződés?

A kormányrendelet értelmében a megtett nyilatkozatára tekintettel a bérleti szerződése a veszélyhelyzet megszűnéséig hosszabbítható meg. Sajnos a veszélyhelyzet megszűnésének napja egy bizonytalan időpont, mivel arról a kormány saját belátása szerint dönt. Előfordulhat, hogy a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet néhány napon belül megszűnik, de az is lehet, hogy erre csak jóval később kerül sor. Bérleti jogviszonya tehát addig a napig marad fenn, amíg a kormány ki nem hirdeti a veszélyhelyzet végét. Ezért érdemes gondoskodnia arról is, hogy a bérleti szerződésének meghosszabbítását az eddigi gyakorlat szerint hosszabb időtartamra kérelmezze vagy érdeklődjön a bérbeadónál a meghosszabbítás egyéb lehetőségeiről.

Mi történik akkor, ha nem hosszabbítom meg a határozott idejű bérleti szerződésem?

A határozott idő lejárta után a bérleti jogviszonya megszűnik és Ön jogcím nélküli lakónak minősül, mivel nincs olyan jogcím (pl. a bérleti szerződés), ami alapján a lakást használhatja. Ilyenkor a bérbeadó 60 napon belül kérheti a bíróságtól a lakás kiürítését, amelyet bírósági peres eljárásnak nem kell megelőznie. A bérbeadónak mindössze azt kell igazolnia, hogy a szerződésben foglalt határozott idő eltelt. Ha ezt igazolja, a bíróság 5 munkanapon belül elrendeli a lakás kiürítését. Fontos, hogy a veszélyhelyzet alatt és megszűnésétől számított 15 napig kilakoltatás foganatosítására nem kerülhet sor akkor sem, ha Ön nem élt a bérleti szerződés meghosszabbításának lehetőségével.

Mi történik akkor, ha nem nyilatkozom a felmondás miatt lejáró határozatlan idejű szerződés meghosszabbításáról?

Ha nem nyilatkozik a felmondott határozatlan idejű szerződés meghosszabbításáról, akkor a felmondási idő lejártával a bérleti jogviszony véget ér, és a lakást el kell hagyni. Ha erre nem kerül sor, akkor az önkormányzat lakáskiürítési pert indíthat Ön ellen. Ha a bíróság jogerős ítéletben kötelezi Önt a lakás elhagyására és ennek továbbra sem tesz eleget, akkor bírósági végrehajtás indítható Ön ellen. Amennyiben a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalták – amelyben Ön kötelezettséget vállalt a lakás elhagyására a bérleti jogviszony megszűnése esetére -, úgy az önkormányzatnak nem szükséges pert indítania, a közjegyzői okirat alapján elindíthatja a végrehajtást. Fontos, hogy a veszélyhelyzet alatt és megszűnésétől számított 15 napig kilakoltatás foganatosítására nem kerülhet sor.

Ha további információra van szüksége, figyelmébe ajánljuk a hasonló témában készített tájékoztatóinkat:

Az Utcajogász Egyesület hajléktalan és lakhatási szegénységben élő embereknek nyújt ingyenes jogi segítséget. Ha a fentiekkel kapcsolatos kérdése van, keressen minket:

E-mailben az utcajogasz@gmail.com címen vagy

Telefonon kedden és csütörtökön 17 és 19 óra között a +36 20 282 3616 számon!

Utolsó frissítés ideje: 2021. március 23.