Céljaink

Az Utcajogász Egyesület (UJE) céljai

Az Utcajogász csoportból 2016-ban jött létre az Utcajogász Egyesület, melynek alapításában 10 önkéntes jogász, A Város Mindenkié 4 érintett és 2 szövetséges aktivistája vett részt.

Az Utcajogász az érintettekkel együttműködésben védi a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek jogait és elősegíti érdekeik érvényesülését. Eszközei ebben a jogsegélynyújtás, jogi képviselet biztosítása, kutatás, jogszabályok véleményezése és javaslatok kialakítása, figyelemfelkeltő és jogtudatosító kiadványok készítése és események tartása, valamint jogászok számára érzékenyítő és ismeretterjesztő alkalmak szervezése.

Az Utcajogász stratégiája1

Jogi, érdekérvényesítő, valamint a felvilágosító és kommunikációs munkánk során célcsoportjaink:

 • hajléktalanságban és/vagy lakhatási szegénységben élő emberek, akik kevés ismerettel és eszközzel rendelkeznek jogaik és érdekeik érvényesítésére – ezen belül elsősorban a diszkriminációnak kitett hajléktalan emberek, a kilakoltatás veszélye által fenyegetett lakhatási szegénységben élők, valamint a gazdasági okok miatt családjukból kiemelt gyermekek és szüleik.
 • a magyarországi jogász-közösség, amely eddig rendkívül csekély mértékben foglalkozott a szociális jogok, kiváltképp a lakhatáshoz való jog érvényesítésével
 • a tágabb közvélemény, amely a politikai vagy sajtóbeli félrevezető kommunikáció miatt sokszor felszínesen, megbélyegzően tekint a hajléktalanságra és a szegénységre, illetve általában kevés információval rendelkezik a témát és az érintett emberek tapasztalatait illetően
 • a politikai döntéshozók, akiknek figyelmét felhívjuk a jogi és jogalkalmazási problémákra, és nyomást gyakorolunk rájuk azok megoldása érdekében.
 • Az UJE egyik legfőbb, hosszú távú célja, hogy törvényben garantálják és a gyakorlatban is érvényesüljön a lakhatáshoz való jog Magyarországon. Egyrészt fontosnak tartjuk, hogy a legmagasabb törvényi szinten, az alkotmányban legyen a lakhatáshoz való jog garantálva. Másrészt elengedhetetlennek tartjuk az is, hogy a magyar törvényhozás fogadjon el konkrét jogszabályokat, amelyek biztosítják az emberhez méltó lakhatást, a kormányzat alakítson ki intézményrendszert a lakhatáshoz való jog érvényesítésére, valamint az önkormányzatoknak megfelelő méretű szociális bérlakás-állománya és egységes, átlátható és diszkriminációmentes lakásrendeletei legyenek.

Ezen célok érdekében az Utcajogász a következő tevékenységeket végzi:

 • jogi háttérkutatás, és a jogszabályi környezet elemzése
 • külföldi jó példák összegyűjtése, és javaslat készítése a magyar jogi környezetbe illesztéséhez
 • jogi segítségnyújtás és jogi képviselet a lakhatási mozgalom munkájához, különösképp az elhelyezés nélküli kilakoltatások megakadályozása érdekében
 • jogszabályok monitorozása és véleményezése
 • jogi koncepció elkészítése, javaslatok kidolgozása a lakhatáshoz való jog normaszövegére, jogi modellek kialakítása
 • partneri kapcsolat kialakítása és együttműködés más, lakhatási és szociális jogokkal foglalkozó csoportokkal és szervezetekkel
 • jogászi támogató bázis kialakítása a lakhatáshoz való jog érdekében
 • széleskörű kommunikáció a lakhatáshoz való jogról
A Város Mindenkié aktivistája és az Utcajogász jogásza egy józsefvárosi közmeghallgatáson (Fotó: Várady István)
 • Hasonlóan fontos célja az Utcajogásznak a hajléktalan és lakásszegénységben élő emberek valós jogegyenlőségének elérése. Ez nemcsak az őket érő diszkrimináció megszüntetését jelenti, hanem azt is, hogy képessé váljanak jogaik hatékony érvényesítésére. Ezen belül egyik fő feladatunknak tekintjük a hajléktalanságot kriminalizáló jogszabályok eltöröltetését, amely magában foglalja a közterület életvitelszerű használatát tiltó, és a kukázást, guberálást, lomizást, koldulást tiltó szabályok felszámolását. A másik jelentős terület, ahol a hajléktalan embereket általában hátrányos megkülönböztetés ér, az a lakcím, amelynek hiányában egy sor alapvető szolgáltatástól esnek el. Célunk, hogy olyan lakcím-szabályozás jöjjön létre, amely megszünteti a hajléktalan emberek diszkriminációját.
Az Utcajogász jogászai és ügyfelük egy diszkriminációval kapcsolatos bírósági tárgyalást követően (Fotó: Várady István)

Ezen célok érdekében az Utcajogász a következő tevékenységeket végzi:

 • a hajléktalan emberek kriminalizációját, diszkriminalizációját megszüntető jogszabályi változások kezdeményezése2
 • kriminalizáló jogszabályok megtámadása kormányhivataloknál és a bíróságon;
 • egyéni ügyek vitele és képviselete (pl. koldulás, kunyhóépítés, guberálás, közterület életvitelszerű használatának tilalma eseteiben) hazai és nemzetközi bíróságokon;
 • a lakcím-szabályozáshoz jogi koncepció és jogi normaszöveg javaslat elkészítése;
 • hajléktalan és lakhatási szegénységben élő emberek diszkriminációs3 ügyeinek képviselete;
 • hajléktalan és lakhatási szegénységben élő emberek kriminalizációval és diszkriminációval kapcsolatos ismereteinek, jogtudatosságának növelése;
 • egyéni jogsegély és az esetek nyilvános kommunikációja.4

1 2015. nyarán az Utcajogász a Közélet Iskolája közreműködésével a professzionalizóládás útjának 0. lépéseként saját szakmai és működési stratégiát alakított ki.

2 http://avarosmindenkie.blog.hu/2016/04/09/a_parlament_szavaz_a_hajlektalan_embereket_bunteto_torvenyrol

3 http://utcajogasz.hu/2016/03/05/hajlektalan_emberekkel_szembeni_diszkriminacio_a_plazmaferezis_eljarasban

4 http://utcajogasz.hu/szakmai-anyagok/informacios-anyagok/a-rendori-eloallitas-nem-lehet-automatizmus/